Drie vrijdagavonden over de brief van Paulus van Filemon

In het kader van het Clara en Franciscus jaar met als thema: “Ga en herstel mijn huis” bieden we een drietal avonden aan op een andere locatie dan de onze. In De Drie Stromen behandelt Jaap van der Meij de brief van Paulus aan Filemon.

De brieven van Paulus zijn belangrijk voor het katholieke geloof. We lezen ze in de zondagsliturgie, minstens in de advent en veertigdagentijd. Dan gaat het steeds om korte stukjes. Je leert Paulus het beste kennen wanneer je één brief in zijn geheel leest. Het meest geschikt is de kortste brief: die aan Filemon.

In drie avonden zullen we deze brief helemaal lezen en van alle kanten bekijken. We zien hoe Paulus communiceert met zijn lezers. We zien wie / wat hem te harte gaat. De Filemon-brief gaat over het thema slavernij. Ook aan dit aspect zullen we aandacht besteden.

De avonden worden geleid door Jaap van der Meij, die zich verdiept heeft in de joodse achtergronden van de brieven van Paulus.

Praktische informatie:

Data, tijdstip, locatie: vrijdag 26 oktober, 23 november en 14 december om 19:30 uur in Kerkcentrum De Drie Stromen Renswoudestraat 75, 1106BJ Amsterdam (nabij metrostation Gaasperplas). Aanmelden vóór 20 oktober bij Han Hartog, diaken.hartog@gmail.com

Ontmoetingsviering op 11 november 2018 in de Martelaren van Gorkum

Zondag 11 november wordt een bijzondere dag. Dan wordt er om 10.30 uur in de Hofkerk (Martelaren van Gorkum/Linnaeushof 94) één Clara & Franciscus-Eucharistieviering voor het hele samenwerkingsverband beoogd in de Hofkerk. Pastor Nico v.d. Peet, onze Administrator, gaat samen met anderen voor. Koorleden uit diverse parochies zingen onder leiding van Jacques van der Meer.

We noemen deze viering een Ontmoetingsviering. Mensen uit onze parochies kunnen elkaar ontmoeten rond het thema: Op weg naar de Toekomst.

In deze viering neemt diaken Coen van Loon wegens pensionering afscheid. Hij was hier ruim 4 jaren werkzaam. In de Martelaren volgde hij pastoraal werker Nico Essen halftime op. De andere helft van zijn tijd werkte Coen binnen C&F aan diverse projecten.

We willen onze blik ook op de toekomst richten. We hopen dat deze zondag een opvolger van Coen geïntroduceerd kan worden. In ieder geval willen we samen het begin van een toekomstperspectief ontwikkelen.

Als Kerk verkeren we in menig opzicht in een periode van transitie. Nieuwe energie en hoop zijn nodig! In de aanloop naar de Ontmoetingsviering gaan we verzamelen wat er onder de parochianen aan wensen en ideeën leeft. Meld het ons!

Na de Viering is er een feestelijke ‘after-party’, met een hapje en een drankje en een kinderprogramma.

Hopelijk wordt u, word jij hierdoor nieuwsgierig. Er komen nadere aankondigingen.

Derde Clara en Franciscuslezing op 18 oktober in de Sint Urbanuskerk in Duivendrecht

Op donderdag 18 oktober vindt voor de derde keer de Clara & Franciscus lezing plaats. De bijeenkomst is van 20.00 uur tot 22.00 uur in de St. Urbanus, Rijksstraatweg 230 in Duivendrecht. Spreker is Pastor Nico van der Peet, de administrator van ons samenwerkingsverband. De titel van de lezing is “De droom van Paus Innocentius III”. Het gekozen onderwerp sluit aan op het jaarthema van ons samenwerkingsverband: ‘ga en herstel mijn huis’.

Korte inhoud: Paus Innocentius III (1198-1216) kwam Franciscus in een droom tegen, waarin Franciscus de kathedraal van de paus in Rome ondersteunde. Na zijn ontwaken zag de paus in dat alleen de geestelijke en lichamelijke armoede de kerk kon redden. Op 18 oktober verdiepen we ons in die machtige paus die droomde van herstel; we gaan proberen stevig mee te dromen.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Welkom, inleiding door Coen van Loon, diaken
  • Lezing door Nico van der Peet
  • Pauze, verwerking en gesprek
  • Afsluiting

U bent van harte welkom op deze inspirerende avond, die georganiseerd wordt door Uschi Janssen, Coen van Loon en Han Hartog.

Bereikbaarheid:

De Sint Urbanuskerk is te bereiken met de trein en metro 54 richting Gein, uitstappen halte Duivendrecht. De kerk ligt aan de achterkant van het Station Duivendrecht. Komt u aan op het station, dan eerst met de roltrap naar beneden. Zo komt u bij de winkels en perron 1 en 2. Loop achter de Albert Hein het perron af, dan komt u bij de trap waarmee u bij de Urbanus uitkomt.

Parochiedag op zaterdag 6 oktober in de AnnaBon

Het thema van de parochiedag is: “Vele gezichten, een van hart”.
We willen samen helder krijgen hoe we ons als locatie ABG binnen het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus verder kunnen ontwikkelen. Wij maken daarbij gebruik van “Vitaliteitsnota” en het “Werkplan Opbouw 2018-2024”. Locatievoorzitter Paul Proost geeft nadere toelichting op de plannen, gezien en begrensd door de feiten en mogelijkheden van onze locatie.

Programma PAROCHIEDAG, zaterdag 6 oktober 2018

Thema:  “Vele gezichten, een van hart”

12.00:   Ontvangst, lunch.

12.50:   Welkom. Gebed. Inleiding.

13.15:   Ontwikkelingen ABG en Samenwerkingsverband Clara en Franciscus met het oog op de toekomst.

Activiteiten van Kiemkracht.

13.45:   “De bouwstenen”.

14.00:   Over het vrijwilligersbeleid.

14.20:   Samenvatten van associaties m.b.t. “de bouwstenen”.

14.35    Pauze.

14.45:   Uiteengaan van de parochianen in groepjes.

15.15    Verslag van de begeleiders van de groepjes.

15.45:   Gebed, lied, zegen.

16.00    Hapje en drankje.

Als parochianen hopen wij intensief met elkaar in gesprek te gaan met opmerkingen en suggesties waarbij wij de hoop en verwachting voor de toekomst voor onze gemeenschap levend houden.

Hartelijk welkom allemaal!

Uschi Janssen, Tessa Koopmanschap, Astrid Ameerun, Paul Proost, de Zusters SSPS, Marianus Jehandut.

Struikelstenen op donderdag 4 oktober

Op donderdag 4 oktober worden ’s ochtends in onze buurt struikelstenen geplaatst. Een koperen struikelsteen ligt in de stoep voor een huis. Als je zo’n steen vindt, herinnert dat aan de Joden, die daar vandaan tijdens de bezettingsjaren naar de vernietigingskampen zijn weggevoerd. Stenen worden gelegd in de Cronjéstraat, Halmaheirastraat, Ben Viljoenstraat, Pretoriusstraat, Transvaalplein, Eerste Atjehstraat en de Ruyschstraat.

Misbruik in kerk

Naar aanleiding van mediaberichten over misbruik in de kerk steekt Sam Miller met bijgevoegde tekst ons een hart onder de riem. Vanwege de duidelijkheid is deze hieronder in de oorspronkelijke taal opgenomen.

THE CATHOLIC CHURCH

Excerpts of an article written by non-Catholic; Sam Miller – a prominent Cleveland Jewish businessman:
“Why would newspapers carry on a vendetta on one of the most important institutions that we have today in the United States , namely the Catholic Church?
Do you know – the Catholic Church educates 2.6 million students everyday at the cost to that Church of 10 billion dollars, and a savings on the other hand to the American taxpayer of 18 billion dollars. The graduates go on to graduate studies at the rate of 92%.
The Church has 230 colleges and universities in the U.S. with an enrollment of 700,000 students.
The Catholic Church has a non-profit hospital system of 637 hospitals, which account for hospital treatment of 1 out of every 5 people – not just Catholics – in the United States today.
But the press is vindictive and trying to totally denigrate in every way the Catholic Church in this country. They have blamed the disease of pedophilia on the Catholic Church, which is as irresponsible as blaming adultery on the institution of marriage.
Let me give you some figures that Catholics should know and remember. For example, 12% of the 300 Protestant clergy surveyed admitted to sexual intercourse with a parishioner; 38% acknowledged other inappropriate sexual contact in a study by the United Methodist Church , 41.8% of clergy women reported unwanted sexual behavior; 17% of laywomen have been sexually harassed. Meanwhile, 1.7% of the Catholic clergy has been found guilty of pedophilia. 10% of the Protestant ministers have been found guilty of pedophilia. This is not a Catholic problem.
A study of American priests showed that most are happy in the priesthood and find it even better than they had expected, and that most, if given the choice, would choose to be priests again in face of all this obnoxious PR the church has been receiving.
The Catholic Church is bleeding from self-inflicted wounds. The agony that Catholics have felt and suffered is not necessarily the fault of the Church. You have been hurt by a small number of wayward priests that have probably been totally weeded out by now and a number of bishops who failed to act.
Walk with your shoulders high and your head higher. Be a proud member of the most important non-governmental agency in the United States .
Then remember what Jeremiah said: ‘Stand by the roads, and look and ask for the ancient paths, where the good way is and walk in it, and find rest for your souls’. Be proud to speak up for your faith with pride and reverence and learn what your Church does for all other religions.
Be proud that you’re a Catholic.”
Please pass this on to every Catholic on your e-mail list
And those that are not!

Pastor Leo Nederstigt

Na een langdurige ziekte is op dinsdag 22 mei 2018 pastor Leo Nederstigt overleden. De afgelopen maanden verbleef hij in het hospice aan de Polderweg, ZorgHerberg Oostpoort. De meeste mensen die ernstig ziek worden, nemen gas terug of stoppen helemaal met werken; zo niet Leo. Zoals burgemeester Eberhart van der Laan, nadat hij bekend had gemaakt dat hij ernstig ziek was, nog graag een poosje onze burgemeester wilde zijn, zo wilde Leo nog graag een hele poos onze pastor zijn en tot vrijwel het laatst heeft hij zich met alle inzet en meer dan bewonderenswaardig van deze taak gekweten.

Zijn uitvaart was op dinsdag 29 mei in de kerk Martelaren van Gorkum. In een volle kerk en met veel priesters en diakens consacreerden bisschop Punt en hulpbisschop Hendriks de eucharistie en de bisschop zegende van zijn lichaam. Daarna is hij onder grote belangstelling op de Nieuwe Oosterbegraafplaats begraven.

In de Gerardus Majellakerk was op zondag, 27 mei 2018 een herdenkingsdienst. In de Anna Bonifatius was een herdenkingsdienst op maandag 28 mei 2018.

Hieronder zijn een aantal links met herinneringen, toespraken, foto’s en video.

 Wij houden van jou” (herdenkingshoek op deze website)

Digitaal condoleanceregister

Uitvaart op 29 mei

Herdenkingsdienst in Gerardus op 27 mei

Herdenkingsdienst in Anna-Bonifatius op 28 mei

Lees meer….