Derde Clara en Franciscuslezing op 18 oktober in de Sint Urbanuskerk in Duivendrecht

Donderdag 18 oktober om 20.00 uur bent u welkom in de Urbanusparochie in Duivendrecht.

Dan vindt daar de derde Clara en Franciscus lezing plaats. Wij zijn heel blij dat pastor Nico van der Peet deze avond de lezing wil verzorgen. Het gekozen onderwerp sluit aan op het jaarthema van ons samenwerkingsverband: ‘ga en herstel mijn huis’.

De Urbanus in Duivendrecht ligt aan de achterkant van het Station Duivendrecht en is goed te bereiken met de metro. Komt u aan op het station, dan eerst met de roltrap naar beneden. Zo komt u bij de winkels en perron 1 en 2. Loop achter de Albert Hein het perron af, dan komt u bij de trap waarmee u bij de Urbanus uitkomt.

Parochiedag op zaterdag 6 oktober in de AnnaBon

Het thema van de parochiedag is: “Vele gezichten, een van hart”.
We willen samen helder krijgen hoe we ons als locatie ABG binnen het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus verder kunnen ontwikkelen. Wij maken daarbij gebruik van “Vitaliteitsnota” en het “Werkplan Opbouw 2018-2024”. Locatievoorzitter Paul Proost geeft nadere toelichting op de plannen, gezien en begrensd door de feiten en mogelijkheden van onze locatie.
Als parochianen hopen wij intensief met elkaar in gesprek te gaan met opmerkingen en suggesties waarbij wij de hoop en verwachting voor de toekomst voor onze gemeenschap levend houden.

Struikelstenen op donderdag 4 oktober

Op donderdag 4 oktober worden ’s ochtends in onze buurt struikelstenen geplaatst. Een koperen struikelsteen ligt in de stoep voor een huis. Als je zo’n steen vindt, herinnert dat aan de Joden, die daar vandaan tijdens de bezettingsjaren naar de vernietigingskampen zijn weggevoerd. Stenen worden gelegd in de Cronjéstraat, Halmaheirastraat, Ben Viljoenstraat, Pretoriusstraat, Transvaalplein, Eerste Atjehstraat en de Ruyschstraat.

Misbruik in kerk

Naar aanleiding van mediaberichten over misbruik in de kerk steekt Sam Miller met bijgevoegde tekst ons een hart onder de riem. Vanwege de duidelijkheid is deze hieronder in de oorspronkelijke taal opgenomen.

THE CATHOLIC CHURCH

Excerpts of an article written by non-Catholic; Sam Miller – a prominent Cleveland Jewish businessman:
“Why would newspapers carry on a vendetta on one of the most important institutions that we have today in the United States , namely the Catholic Church?
Do you know – the Catholic Church educates 2.6 million students everyday at the cost to that Church of 10 billion dollars, and a savings on the other hand to the American taxpayer of 18 billion dollars. The graduates go on to graduate studies at the rate of 92%.
The Church has 230 colleges and universities in the U.S. with an enrollment of 700,000 students.
The Catholic Church has a non-profit hospital system of 637 hospitals, which account for hospital treatment of 1 out of every 5 people – not just Catholics – in the United States today.
But the press is vindictive and trying to totally denigrate in every way the Catholic Church in this country. They have blamed the disease of pedophilia on the Catholic Church, which is as irresponsible as blaming adultery on the institution of marriage.
Let me give you some figures that Catholics should know and remember. For example, 12% of the 300 Protestant clergy surveyed admitted to sexual intercourse with a parishioner; 38% acknowledged other inappropriate sexual contact in a study by the United Methodist Church , 41.8% of clergy women reported unwanted sexual behavior; 17% of laywomen have been sexually harassed. Meanwhile, 1.7% of the Catholic clergy has been found guilty of pedophilia. 10% of the Protestant ministers have been found guilty of pedophilia. This is not a Catholic problem.
A study of American priests showed that most are happy in the priesthood and find it even better than they had expected, and that most, if given the choice, would choose to be priests again in face of all this obnoxious PR the church has been receiving.
The Catholic Church is bleeding from self-inflicted wounds. The agony that Catholics have felt and suffered is not necessarily the fault of the Church. You have been hurt by a small number of wayward priests that have probably been totally weeded out by now and a number of bishops who failed to act.
Walk with your shoulders high and your head higher. Be a proud member of the most important non-governmental agency in the United States .
Then remember what Jeremiah said: ‘Stand by the roads, and look and ask for the ancient paths, where the good way is and walk in it, and find rest for your souls’. Be proud to speak up for your faith with pride and reverence and learn what your Church does for all other religions.
Be proud that you’re a Catholic.”
Please pass this on to every Catholic on your e-mail list
And those that are not!

Sint Urbanuskerk in Duivendrecht 160 jaar parochie

Dit jaar is het 160 jaar geleden dat de St. Urbanusparochie van statie tot Parochie is verheven. Om dit te vieren is er in de Urbanuskerk, Rijksstraatweg 232 te Duivendrecht op 9 september 2018 om 10 uur een feestelijke Hoogmis, die zal worden afgesloten met een Sacramentsprocessie door de straten van Duivendrecht, waarbij naar onze schatting 150 mensen zullen meelopen. Hoofdcelebrant tijdens deze plechtigheden is Mgr. J.Hendriks.
Na afloop is er gelegenheid om kennis te maken met parochianen onder het genot van een hapje en een drankje.

(Phily Hinfelaar)

Pastor Leo Nederstigt

Na een langdurige ziekte is op dinsdag 22 mei 2018 pastor Leo Nederstigt overleden. De afgelopen maanden verbleef hij in het hospice aan de Polderweg, ZorgHerberg Oostpoort. De meeste mensen die ernstig ziek worden, nemen gas terug of stoppen helemaal met werken; zo niet Leo. Zoals burgemeester Eberhart van der Laan, nadat hij bekend had gemaakt dat hij ernstig ziek was, nog graag een poosje onze burgemeester wilde zijn, zo wilde Leo nog graag een hele poos onze pastor zijn en tot vrijwel het laatst heeft hij zich met alle inzet en meer dan bewonderenswaardig van deze taak gekweten.

Zijn uitvaart was op dinsdag 29 mei in de kerk Martelaren van Gorkum. In een volle kerk en met veel priesters en diakens consacreerden bisschop Punt en hulpbisschop Hendriks de eucharistie en de bisschop zegende van zijn lichaam. Daarna is hij onder grote belangstelling op de Nieuwe Oosterbegraafplaats begraven.

In de Gerardus Majellakerk was op zondag, 27 mei 2018 een herdenkingsdienst. In de Anna Bonifatius was een herdenkingsdienst op maandag 28 mei 2018.

Hieronder zijn een aantal links met herinneringen, toespraken, foto’s en video.

 Wij houden van jou” (herdenkingshoek op deze website)

Digitaal condoleanceregister

Uitvaart op 29 mei

Herdenkingsdienst in Gerardus op 27 mei

Herdenkingsdienst in Anna-Bonifatius op 28 mei

Lees meer….