Meditatieve wandeling op zaterdag 11 augustus

 

Zaterdag 11 augustus wandelen wij wederom van Castricum over het strand naar Egmond.  Onderweg bidden wij een middaggebed in een duinpan, en het avondgebed bij de broeders (of bij de zusters als wij wat laat zijn)

Wij verzamelen om 10.15 aan de oostelijke ingang van het Centraal Station, en nemen vervolgens de trein van 10.39

Als je wilt dat wij op je wachten dan graag aanmelden bij Peter Commandeur of bij moniwestenbrink@mail.com

Wees welkom!

Groet,
Moni Westenbrink
Peter Commandeur

Email: Commandeur.advies@hetnet.nl

Pastor Leo Nederstigt

Na een langdurige ziekte is op dinsdag 22 mei 2018 pastor Leo Nederstigt overleden. De afgelopen maanden verbleef hij in het hospice aan de Polderweg, ZorgHerberg Oostpoort. De meeste mensen die ernstig ziek worden, nemen gas terug of stoppen helemaal met werken; zo niet Leo. Zoals burgemeester Eberhart van der Laan, nadat hij bekend had gemaakt dat hij ernstig ziek was, nog graag een poosje onze burgemeester wilde zijn, zo wilde Leo nog graag een hele poos onze pastor zijn en tot vrijwel het laatst heeft hij zich met alle inzet en meer dan bewonderenswaardig van deze taak gekweten.

Zijn uitvaart was op dinsdag 29 mei in de kerk Martelaren van Gorkum. In een volle kerk en met veel priesters en diakens consacreerden bisschop Punt en hulpbisschop Hendriks de eucharistie en de bisschop zegende van zijn lichaam. Daarna is hij onder grote belangstelling op de Nieuwe Oosterbegraafplaats begraven.

In de Gerardus Majellakerk was op zondag, 27 mei 2018 een herdenkingsdienst. In de Anna Bonifatius was een herdenkingsdienst op maandag 28 mei 2018.

Hieronder zijn een aantal links met herinneringen, toespraken, foto’s en video.

 Wij houden van jou” (herdenkingshoek op deze website)

Digitaal condoleanceregister

Uitvaart op 29 mei

Herdenkingsdienst in Gerardus op 27 mei

Herdenkingsdienst in Anna-Bonifatius op 28 mei

Lees meer….