Nieuwjaarsconcert 2019

Nieuwjaarsconcert: Ontmoetings-, Luister- en Meezing-concert !

Zondag 6 januari 2019, 13.00-15.00 uur

Plaats: Anna Bonifatius

2e Oosterparkstraat 246 (bij Eikenplein)

1092 BV  Amsterdam

Voor de zevende keer vindt in de Anna Bonifatius het traditionele en feestelijke NIEUWJAARSCONCERT plaats, voor en door buurtbewoners en voor iedereen toegankelijk!

Hopelijk wordt het weer even stemmig en gezellig als altijd, met dezelfde overweldigende opkomst! De musici, komen merendeels uit Amsterdam-Oost, en er zijn mooie meezingliederen! Ook treedt traditiegetrouw het AnnaBonkoor op, onder leiding van Ina Kok (nieuwe leden: altijd welkom). In de pauze kan men elkaar uitgebreid ontmoeten onder het genot van koffie, thee, glühwein en … veel heerlijke hapjes!

De toegang is gratis, maar van iedereen wordt een vrijwillige bijdrage verwacht. De opbrengst is bestemd voor het project Kiemkracht dat in deze kerk onder andere elke dinsdagochtend vluchtelingen en buurtbewoners verwelkomt!

(Informatie: tel.: 6928532)

Drie vrijdagavonden over de brief van Paulus van Filemon

In het kader van het Clara en Franciscus jaar met als thema: “Ga en herstel mijn huis” bieden we een drietal avonden aan op een andere locatie dan de onze. In De Drie Stromen behandelt Jaap van der Meij de brief van Paulus aan Filemon.

De brieven van Paulus zijn belangrijk voor het katholieke geloof. We lezen ze in de zondagsliturgie, minstens in de advent en veertigdagentijd. Dan gaat het steeds om korte stukjes. Je leert Paulus het beste kennen wanneer je één brief in zijn geheel leest. Het meest geschikt is de kortste brief: die aan Filemon.

In drie avonden zullen we deze brief helemaal lezen en van alle kanten bekijken. We zien hoe Paulus communiceert met zijn lezers. We zien wie / wat hem te harte gaat. De Filemon-brief gaat over het thema slavernij. Ook aan dit aspect zullen we aandacht besteden.

De avonden worden geleid door Jaap van der Meij, die zich verdiept heeft in de joodse achtergronden van de brieven van Paulus.

Praktische informatie:

Data, tijdstip, locatie: vrijdag 26 oktober, 23 november en 14 december om 19:30 uur in Kerkcentrum De Drie Stromen Renswoudestraat 75, 1106BJ Amsterdam (nabij metrostation Reigersbos).

Aanmelden vóór 20 oktober bij Han Hartog, diaken.hartog@gmail.com

Pastor Leo Nederstigt

Na een langdurige ziekte is op dinsdag 22 mei 2018 pastor Leo Nederstigt overleden. De afgelopen maanden verbleef hij in het hospice aan de Polderweg, ZorgHerberg Oostpoort. De meeste mensen die ernstig ziek worden, nemen gas terug of stoppen helemaal met werken; zo niet Leo. Zoals burgemeester Eberhart van der Laan, nadat hij bekend had gemaakt dat hij ernstig ziek was, nog graag een poosje onze burgemeester wilde zijn, zo wilde Leo nog graag een hele poos onze pastor zijn en tot vrijwel het laatst heeft hij zich met alle inzet en meer dan bewonderenswaardig van deze taak gekweten.

Zijn uitvaart was op dinsdag 29 mei in de kerk Martelaren van Gorkum. In een volle kerk en met veel priesters en diakens consacreerden bisschop Punt en hulpbisschop Hendriks de eucharistie en de bisschop zegende van zijn lichaam. Daarna is hij onder grote belangstelling op de Nieuwe Oosterbegraafplaats begraven.

In de Gerardus Majellakerk was op zondag, 27 mei 2018 een herdenkingsdienst. In de Anna Bonifatius was een herdenkingsdienst op maandag 28 mei 2018.

Hieronder zijn een aantal links met herinneringen, toespraken, foto’s en video.

 Wij houden van jou” (herdenkingshoek op deze website)

Digitaal condoleanceregister

Uitvaart op 29 mei

Herdenkingsdienst in Gerardus op 27 mei

Herdenkingsdienst in Anna-Bonifatius op 28 mei

Lees meer….