Drie vrijdagavonden over de brief van Paulus van Filemon

In het kader van het Clara en Franciscus jaar met als thema: “Ga en herstel mijn huis” bieden we een drietal avonden aan op een andere locatie dan de onze. In De Drie Stromen behandelt Jaap van der Meij de brief van Paulus aan Filemon.

De brieven van Paulus zijn belangrijk voor het katholieke geloof. We lezen ze in de zondagsliturgie, minstens in de advent en veertigdagentijd. Dan gaat het steeds om korte stukjes. Je leert Paulus het beste kennen wanneer je één brief in zijn geheel leest. Het meest geschikt is de kortste brief: die aan Filemon.

In drie avonden zullen we deze brief helemaal lezen en van alle kanten bekijken. We zien hoe Paulus communiceert met zijn lezers. We zien wie / wat hem te harte gaat. De Filemon-brief gaat over het thema slavernij. Ook aan dit aspect zullen we aandacht besteden.

De avonden worden geleid door Jaap van der Meij, die zich verdiept heeft in de joodse achtergronden van de brieven van Paulus.

Praktische informatie:

Data, tijdstip, locatie: vrijdag 26 oktober, 23 november en 14 december om 19:30 uur in Kerkcentrum De Drie Stromen Renswoudestraat 75, 1106BJ Amsterdam (nabij metrostation Gaasperplas). Aanmelden vóór 20 oktober bij Han Hartog, diaken.hartog@gmail.com