Locaties

RK Parochie Anna, Bonifatius en Gerardus Majella (ABG-parochie)

Locatie: Anna-Bonifatiuskerk
Adres:Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV, Amsterdam

OV: Tram  3 en 7: halte Beukenweg/tram 9: halte Wijttenbachtstraat

Spreekuur pastor Marianus Jehandut: elke woensdag: 09.30-10.30 uur
Telefoon pastor Marianus Jehandut tel. 020-6992392

Secretariaat: 020-6650070 maandag-woensdag-donderdag 9.30-13.30 uur Lombokstraat 2 (hoek Zeeburgerdijk)/ 06- 1428 0882

Email: abgparochie@gmail.com

Locatie Gerardus Majellakerk
Adres: Lombokstraat 2, 1094AL, Amsterdam

OV: Bus 22 :  halte Zeeburgerdijk/tram 14: halte Zeeburgerdijk

Spreekuur pastor Marianus Jehandut: elke donderdag: 15.00-17.00 uur
Telefoon pastor Marianus Jehandut tel. 020-6992392

Secretariaat: 020-6650070 maandag-woensdag-donderdag 9.30-13.30 uur Lombokstraat 2 (hoek Zeeburgerdijk)/ 06- 1428 0882

e-mail: abgparochie@gmail.com

Locatie IJburg

Adres: De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, 1087 EJ Amsterdam

OV: tram 26 halte: Diemerparklaan

lijn 66 bushalte: Diemerparklaan

Zaterdag 17.00 uur: Woord en communie of Eucharistie

Telefoon pastor Marianus Jehandut tel. 020-6992392

Secretariaat: 020-6650070 maandag-woensdag-donderdag 9.30-13.30 uur/ 06- 1428 0882

e-mail: abgparochie@gmail.com

web: www.kerkopijburg.nl