Nieuwsbrief zondag 10 juni 2018

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 10 juni 2018                10e zondag door het jaar

Agenda

Zaterdag

Zaterdag

Zondag

16 juni

16 juni

17 juni

14.00 uur

14.30 uur

11.15 uur

Buurt-barbecuefeest door Sant’Egidio op het Kastanjeplein

Een middag met Huub Oosterhuis – Martelaren van Gorcum

Clara en Franciscusviering in De Drie Stromen – Zuidoost

Herdenkingshoek voor Leo

Op de ABG-website is een herdenkingshoek voor pastor Leo Nederstigt ingericht: http://www.abgparochie.nl/herdenkingshoek-aan-pastor-leo-op-deze-website/

Berichten hiervoor kunt u sturen naar abgparochie@gmail.com of in de brievenbus van de Gerardus Majella stoppen. Victor Budke zorgt ervoor dat de berichten geplaatst worden.

Secretariaat

In de maanden juni, juli en augustus is het secretariaat op maandag gesloten. Tevens zal het secretariaat van maandag 23 juli t/m maandag 6 augustus wegens vakantie gesloten zijn. Zuster Celine zal zich in die twee weken over de post ontfermen, zo nu en dan mensen telefonisch te woord staan en de voicemail afluisteren. René van Eunen

Sant’Egidio buurt-barbecuefeest op het Kastanjeplein

Beste parochianen van de Annabon. Op zaterdag 16 juni houdt Sant’Egidio een buurt-barbecuefeest op het Kastanjeplein (bij slecht weer deels in Kastanjehof en deels in de kerk). We vieren met dit feest de vriendschap die we in de afgelopen vier jaar opgebouwd hebben met kinderen, jongeren en ouderen. Iedereen is welkom om te proeven van de sfeer en de hapjes: bewoners, buurgenoten en parochianen. We beginnen om 14 uur met barbecue en spelletjes op het plein en om 16 uur sluiten we af met een gebed in de Annabon. Een leuke manier om kennis te maken met Sant’Egidio. Binnenkort leest u in ‘Saamhorig’ meer over ons. Corine van der Loos

Een zaterdagmiddag met Huub Oosterhuis

Op 16 juni is er een middag met Huub Oosterhuis in de Hofkerk, Parochie van de Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 94, Amsterdam. Het belooft een gevarieerde middag te worden, waarop hij voor en met ons zal spreken. De LWM zingt liederen van hem. Dit loopt uit op een korte vesper. Welkom!

Programma:

14:30 inloop in de Koffiebeuk van de Hofkerk
15:00 Huub Oosterhuis
15:45 thee/koffie-pauze
16:15 gesprek en zang LWM
17:00 vesper
17:30 afsluiting

Als geen ander heeft Huub Oosterhuis (*1933) de veranderingen binnen het geloof de afgelopen 50 jaar ervaren, verwoord en mede bepaald. Zijn theologische, liturgische en poëtische werk omvat diverse genres. Het is vol van compassie en maatschappelijk engagement. Hij sprak bij de uitvaart van Prins Claus (2002) en is met de SP verbonden. Cultuur, politiek en geloof zijn voor hem één geheel. Kernwoorden van cultureel centrum De Nieuwe Liefde, in 2011 door hem en v.m. koningin Beatrix geopend, zijn: bezinning, debat, dialoog, ethiek, filosofie, poëzie, en verbinding.

In deze geest zal de Zaterdagmiddag met Huub Oosterhuis plaats vinden.

Pastoraatsgroep Hofkerk

Vondelpark = Verbinding-park

Dit is een inter-levensbeschouwelijke-culturele Manifestatie op zondag 17 juni 2018 van 14.00 tot 17.30 uur in het Vondelpark = Verbinding-park. “Lieve Amsterdammers… Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.” In zijn afscheidsbrief riep onze oud-burgemeester Eberhard van der Laan op tot verbinding. Samen Eén Amsterdam wil aan deze oproep gehoor geven door het organiseren van een verbindingsmarkt op zondag 17 juni 2018. Die dag dopen we het Vondelpark om tot Verbinding-park. Samen Eén Amsterdam is een werkgroep van de RLRA (Raad voor Levensbeschouwingen en Religies in Amsterdam) en wil op een positieve manier zichtbaar maken hoe de mensen in Amsterdam – in alle verscheidenheid en veelkleurigheid – met elkaar samen leven. Ontmoet vertegenwoordigers van tientallen godsdienstige, levensbeschouwelijke en culturele organisaties en ga in gesprek over wat we voor elkaar en voor onze stad kunnen betekenen. In het park worden de statafels van de verschillende levensbeschouwelijke en culturele groepen met elkaar verbonden (religare = verbinden) met groene linten (kleur van de hoop). De bezoeker heeft de gelegenheid om met mensen van diverse instellingen, kerken, moskeeën, tempels e.d. uit Amsterdam kennis te maken.  De manifestatie wordt afgesloten met een wandeltocht, sprekers en muziek. Wees erbij en laat zien dat we Samen Eén Amsterdam vormen – een stad van verbondenheid en de drie kruisen: heldhaftig, vastberaden en barmhartig.

Wilt u als organisatie aanwezig zijn of meer weten over deze dag, neem dan contact op met : Samen Eén Amsterdam, Mw. Aysenur Mercimek, tel. 06-50453694, e-mail: sameneenamsterdam@gmail.com , www.sameneenamsterdam.nl

Of kijk op Facebook: Samen één Amsterdam

INTENTIES                  

Bestemming rondgang collectes Gerardus Majellakerk:

De eerste rondgang is voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De tweede rondgang is voor de elektriciteitskosten.

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Eric Melchiot ABG * Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB *  Sandra File AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Patricia Dongor G * Charles Dongor G * dhr. Zeegelaar G mevr. Prins G * mevr. Bunck G * mevr. Banka G * Silvana Dongor G * mevr. Kramer G * Jun Tidula G * Jos Bakker G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Zora G * Eduard Mangal G * Yohan Filip Biekman G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze dierbare overledenen:

Hedwig Nijs * Pastor Leonardus Jacobus Maria Nederstigt

Intenties zondag 10 juni Anna-Bonifatius

Wim, Han en Loek Moes * Mona Hamstra * Pater Wim Keijzer * Agaath van den Heuvel-Rijs

Intenties zondag 10 juni Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio *  en voor al onze dierbare overledenen

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór donderdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 / 06-14280882

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op ma/wo/do van 09.30 tot 13.30 uur.