Nieuwsbrief zondag 12 augustus 2018

De kleine Samenspraak

 

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 12 augustus 2018             19e zondag door het jaar

Agenda

Woensdag 15 augustus om 9.00 uur Maria ten Hemelopneming in de AnnaBon

Secretariaat

In augustus is het secretariaat op maandag gesloten. Vanaf 3 september is het secretariaat weer geopend op maandag, woensdag en donderdag. René van Eunen

Maria ten Hemelopneming

Maria ten Hemelopneming wordt voor de gehele ABG-parochie gevierd op woensdag 15 augustus vanaf 9.00 uur in de Anna-Bonifatius.

ABG-parochie zoekt vrijwilligers

Uiterlijk 17 oktober komt er een einde aan mijn dienstverband bij de ABG-parochie. Door de financiële situatie van het bisdom is het niet meer mogelijk een parochiecoördinator in dienst te hebben. Ik vind dat jammer, maar ik heb er begrip voor. Om de parochie goed door te laten draaien is het van belang dat mijn taken verdeeld worden onder vrijwilligers. De ABG is op zoek naar enthousiaste parochianen die taken op zich willen nemen en zo de parochie dragen. Bent u enthousiast? Neem dan contact met mij op. Aan de hand van de takenlijst kunt u dan kijken wat u graag zou willen doen. René van Eunen

Morgengebed

In augustus is er geen morgengebed op eerste drie dinsdagen  in de  Gerardus Majella, wij beginnen weer op 28 augustus.

Nieuw seizoen Gebeds- en Bezinningsgroep in de Anna-Bon op donderdagavonden

Na een periode van zes weken starten wij op donderdagavond 16 augustus met het nieuwe seizoen van gebed, zang en bezinning. Deze avonden zien er als volgt uit:

18.45 uur Stilte

18.55 uur Vespers en Eucharistie

19.40 uur Koffie/Thee

19.55 uur Bezinningsgesprek

20.25 uur Einde

Van harte nodigen wij u uit om hieraan deel te nemen. Welkom! U kunt ook kiezen uit een deel van bovenstaand schema. Namens de gebeds- en bezinningsgroep, Joop Goes

WALK OF PEACE

Vanwege de 70ste verjaardag van de Wereldraad van Kerken wordt er op donderdag 23 augustus een vredeswandeling en kerkdienst georganiseerd. De Walk of Peace begint om 12:30 in Oost en eindigt om 15:30 op de Dam. We houden onder andere stil bij gedenkplaatsen van de Jodenvervolging, het Wereldhuis, Goodwillcentrum Leger des Heils/ Drugspastoraat en Armeense Kerk. Op al deze plekken is iets te doen en te beleven. Aansluitend om 16.00 uur is er een kerkdienst in de Nieuwe Kerk. Graag van te voren opgeven. Voor de vredeswandeling kan dit door een mail te sturen naar raadvankerkenamsterdam@gmail.com en voor de kerkdienst via https://www.aanmelder.nl/70jaarwcc.

Herdenking Omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen

In de week van Allerzielen, op zondag 4 november 2018, vindt in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam de jaarlijkse herdenking plaats voor omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over overleden migranten een belangrijke plaats in.

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Het gaat om mensen die meestal naamloos, in stilte sterven. In 2018 stierven al 1451 mensen.* Achter elk cijfer schuilt een mens van vlees en bloed met een eigen verhaal. Aan hen denken wij en hun namen worden genoemd zodat zij niet vergeten worden. (* telling juli 2018, bron: missing migrants IOM)

Programma

De oecumenische herdenking in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207) vindt plaats op zondag 4 november van 15.00-16.00 uur. Er komen voorgangers uit verschillende kerken om samen te bidden en er wordt gezongen. Een indrukwekkend onderdeel is het voorlezen van namen van de overledenen en het opnoemen van gebeurtenissen die plaatsvonden in 2018. Na de herdenking worden de bezoekers uitgenodigd om  bloemblaadjes uit te strooien over de Amstel.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie Amsterdam:

Margriet Valkman, 06-17412820.

De herdenking in Amsterdam wordt georganiseerd door de Protestantse Diaconie Amsterdam, Catholic Worker Amsterdam, Gemeenschap van Sant’Egidio. www.allerzielen.eu

INTENTIES                

Bestemming rondgang collectes Gerardus Majellakerk:

De eerste rondgang is voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De tweede rondgang is voor een aanvulling van de parochiebijdrage.

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Eric Melchiot ABG * Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB *  Sandra File AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Hiltrud Janssen AB* Patricia Dongor G * Charles Dongor G * dhr. Zeegelaar G mevr. Prins G * mevr. Bunck G * mevr. Banka G * Silvana Dongor G * mevr. Kramer G * Jun Tidula G * Jos Bakker G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * en voor degenen die hen verzorgen.

Intenties zondag 12 augustus Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * Teruska Sramek * Wim, Han en Loek Moes

Intenties zondag 12 augustus Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * en voor al onze dierbare overledenen

 

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór donderdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 / 06-14280882

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op ma/wo/do van 09.30 tot 13.30 uur.