Nieuwsbrief zondag 13 mei 2018

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 13 mei 2018             Zevende zondag van Pasen                                          

Agenda

Maandag 14 mei  14.30 uur Doopvoorbereiding AnnaBon met pater Marianus SVD
Maandag

 

14 mei

 

 20.00 uur

 

Voorber. Clara en Franciscusjaar – Berkenstede Diemen

 

Rozenkransgebed

De meimaand is Mariamaand. Tijdens deze maand kunt u iedere dinsdag om 10.30 uur in de AnnaBon en iedere vrijdag om 9.45 uur in de Gerardus (na de Eucharistieviering) gezamenlijk de rozenkrans bidden.

Secretariaat

Op maandag 14 en maandag 21 mei is het secretariaat gesloten. Voor dringende vragen belt u met de parochietelefoon 06-14280882.

Kledingactie

Bedankt voor uw inbreng tijdens de kledinginzameling van 28 april jl. Er werd in totaal meer dan 160 kilo kleding ingeleverd. Een mooi resultaat!

Pinksteractie

Het is weer de week van de Nederlandse Missionaris. In de Gerardus zal daarvoor met Pinksteren, op zondag 20 mei, worden gecollecteerd. U kunt zelf ook een (extra) donatie per bank doen. De folders met informatie kunt u vinden op de leesplanken van beide kerken.

Bedevaart naar Heiloo

In de vergadering van de pastoraatgroep van de ABG parochie van 9 mei 2018 is besloten dat dit jaar, om verschillende redenen, de bedevaart naar Heiloo NIET doorgaat.

Pinksteren, 20 mei, 10.30-12.00 uur Muiderkerk

Pinksteren wordt gevierd niet alleen door de PKAO maar ook door de Ethiopische, Egyptische en Afrikaanse gemeente die samenkomen in de Muiderkerk en in de Eltheto. We volgen de Ethiopische orde van dienst.

Musical Esther voor de kinderen

Musical Esther, naar het gelijknamige bijbelboek, oefenen én uitvoeren in één dag!!

Deelnemende kinderen, van 4 tot en met 12 jaar, gezocht uit de kerken in Oost.

Doe jij ook mee op zaterdag 26 mei in de Hofkerk (MvG), Linnaeushof 94?

Het oefenen begint om 10.15 uur, voor de kleuters uit groep 1 en 2 om 12.30 uur. De uitvoering is om 16.00 uur.

Theatergezelschap De Vliegende Speeldoos oefent en voert de musical uit met een grote groep kinderen. Deelname is gratis!

Wil je meer informatie over de musical of wil je je aanmelden, neem dan contact op via kindertoneel.oost@gmail.com.

Ook vrijwilligers gevraagd voor schminken, decorbouw en maken van hapjes.

INTENTIES                  

Bestemming rondgang collectes Gerardus Majellakerk:

De eerste rondgang is voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De tweede rondgang is voor de kosten van de communicatiemiddelen als telefoon en drukwerk.

Onze zieken:

Pastor Leo ABG * Montse van den Emster ABG * Eric Melchiot ABG * Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB *  Sandra File AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Ton Trompert AB * Patricia Dongor G * Charles Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * Lilian Schaken G * mevr. Bunck G * mevr. Banka G * Silvana Dongor G * mevr. Kramer G * Jun Tidula G * Jos Bakker G * dhr. J. Joye G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G * Yohan Filip Biekman G * en voor degenen die hen verzorgen.

Onze dierbare overledene:

Hedwig Nijs *

Intenties zondag 13 mei Anna-Bonifatius

Overl. fam. Nederstigt-Heemskerk * Gracita Dwarkasing * Ria Panday

Intenties zondag 13 mei Gerardus Majella

Overleden ouders Kiebert -de Jong * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Marcia Abdelgawad-Hasselbaink * Georgine Doest-Elshot * Frederik Hendrik Cornelius Cairo * Esseline Deborha Theodara Cairo-Prescot * Marelva Melenie Cairo * en voor al onze dierbare overledenen

 

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór donderdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 / 06-14280882

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op ma/wo/do van 09.30 tot 13.30 uur.