Nieuwsbrief zondag 15 april 2018

De kleine Samenspraak

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 15 april 2018           Derde zondag van Pasen                                          

Agenda

Zondag 22 april 10.30 uur Doopviering in de Gerardus met pater Marianus

Pastor Leo Nederstigt in magazine ‘Klooster!’

In het nieuwe nummer van het magazine ‘Klooster!’ (voorjaar 2018, nr. 2) staat een artikel over pastor Leo, geschreven door Laetitia van der Lans. Een kopie hiervan kunt u zowel op het prikbord van de AnnaBon als op het prikbord van de Gerardus vinden.

Geweldig resultaat kindernevendienst Vastenactie

De kinderen van de kindernevendienst in de Gerardus Majella hebben € 339,10 bijeengebracht voor het Vastenactie-project in Haïti. Gefeliciteerd jongens en meisjes, met dit geweldige resultaat!

Sannaskoor in de Gerardus

Het Sannaskoor zal op zondag 22 april a.s. zingen tijdens de Eucharistieviering met pater Marianus in de Gerardus.

Donderdagavondvieringen in de Anna-Bon

Sinds december 2002 zijn er op de donderdagavonden Liturgische vieringen in de Anna-Bonifatiuskerk. De basis is gevormd vanuit de vieringen van de Stadsmonniken, die in de periode 1998-2002 in de Nicolaaskerk t.o. het Centraal Station plaats vonden. Martijn Lindt en Joop Goes, beiden stadsmonniken, waren van mening dat dit initiatief van geestelijke vorming niet verloren mocht gaan. Zij zochten contact met pastor Leo Nederstigt en zo is, na aanvankelijk op IJburg, domicilie gekozen aan de Tweede Oosterparkstraat. De vieringen bestaan uit momenten van stilte, Vespergezangen, Eucharistie en ter afsluiting een geloofs- / bezinnings- gesprek. Er is een vaste kern van deelnemers. Pastor Leo heeft om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen van onze groep en heeft pater Marianus bereid gevonden zijn plaats in te nemen. Graag willen wij u uitnodigen kennis te komen maken om zo deze gebeds- en bezinningsgroep uit te breiden. Elke donderdag, uitgezonderd vakanties, starten wij om 18.45 uur en eindigen om 20.30 uur. En…….de koffie en thee staan klaar! Hartelijk welkom. Joop Goes

Herdenking van de Joodse Indische Buurt

U bent allemaal op een bepaalde manier verbonden met de Joodse Indische Buurt. Daarom wil ik u er alvast van op de hoogte stellen dat wij op vrijdagmiddag 4 mei een grootschalige en eenmalige herdenking van de Joodse Indische Buurt organiseren. De middag bestaat uit diverse onderdelen, waaronder het belangrijkste onderdeel de herdenking, in de Meevaart tussen 15 en 17 uur. Nadere berichten volgen nog, maar ik wil u vragen deze middag indien enigszins mogelijk alvast in uw agenda vast te leggen. Het wordt een belangrijke bijeenkomst. Het zou ook fijn zijn als u al andere mensen in uw vriendenkring van deze bijeenkomst op de hoogte zou willen stellen.

Rogier Schravendeel

Met diaken Rob Mascini naar Rome

Van 11 t/m 16 juni ga ik met een kleine groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad bekijken en de heiligdommen bezoeken. Het is een oecumenische reis. We zullen ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof.  Het zijn prachtige mozaïeken en eeuwenoude fresco’s. Natuurlijk zullen we de paus ontmoeten en zullen we de eucharistie vieren in de Friezenkerk. We dwalen door de oude straatjes van de stad. We bezoeken de grote monumenten. En ik breng u naar de plekjes waar de gewone toeristen niet komen, het huisje van Petrus, zijn graf diep onder de Sint Pieter, prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. En natuurlijk rusten we uit op de terrasjes van de stad. Voor wie mij niet kent: ik ben diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik ken Rome goed omdat ik er vaak moest zijn voor mijn studie over de oudheid. Op zaterdag 7 april is er om 11.00 uur een info bijeenkomst. Deze wordt gehouden in het parochiehuis van de RK Kerk in Hoofddorp (Kruisweg 1071, 2131CT Hoofddorp). In verband met de koffie is het fijn als u zich van tevoren aanmeldt via robmascini@gmail.com of tel. 023-5291484). Op deze bijeenkomst kunnen we afspreken hoe we reizen en waar we logeren (meestal in een kloosterhotel). De prijs is afhankelijk van de grootte van de groep. Kijkt u ook op mijn website www.romereizen.one.

Pastor Rob Mascini

Bedevaart in september naar Lourdes

Het huis voor de Pelgrim organiseert een Lourdesbedevaart van 11 tot en met 16 september 2018 vanuit de regio Haarlem-Amsterdam. Deze reis wordt begeleid door hulpbisschop Mgr. Jan Hendriks. Meer informatie: www.huisvoordepelgrim.nl en flyers of poster op de leesplanken in de kerken.

INTENTIES                  

Bestemming rondgang collectes Gerardus Majellakerk:

De eerste rondgang is voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De tweede rondgang is voor de elektriciteitskosten.

Onze zieken:

Pastor Leo ABG * Montse van den Emster ABG * Eric Melchiot ABG * Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB *  Sandra File AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Lenie Kooijman AB * Hermien Fosch AB * Ton Trompert AB * Patricia Dongor G * Charles Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * Lilian Schaken G * mevr. Bunck G * mevr. Banka G * Silvana Dongor G * mevr. Kramer G * Jun Tidula G * Jos Bakker G * dhr. J. Joye G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G *en voor degenen die hen verzorgen.

Onze dierbare overledene:

Sonja Theodora Bartes

Intenties zondag 15 april Anna-Bonifatius

Overl. fam. Willms-Esselaar * George en Britta Arens

Intenties zondag 15 april Gerardus Majella

Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma- de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio * Johannes Stokvis * en voor al onze dierbare overledenen

 

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór donderdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 / 06-14280882

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op ma/wo/do van 09.30 tot 13.30 uur.