Parochiedag op zaterdag 6 oktober in de AnnaBon

Het thema van de parochiedag is: “Vele gezichten, een van hart”.
We willen samen helder krijgen hoe we ons als locatie ABG binnen het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus verder kunnen ontwikkelen. Wij maken daarbij gebruik van “Vitaliteitsnota” en het “Werkplan Opbouw 2018-2024”. Locatievoorzitter Paul Proost geeft nadere toelichting op de plannen, gezien en begrensd door de feiten en mogelijkheden van onze locatie.
Als parochianen hopen wij intensief met elkaar in gesprek te gaan met opmerkingen en suggesties waarbij wij de hoop en verwachting voor de toekomst voor onze gemeenschap levend houden.