Corona

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Het bijwonen van een viering vindt plaats volgens het coronaprotocol.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H.Communie wordt afgedaan.

Brochure Kerststal Gerardus 2019

Vorig jaar is over de kerststal van de Gerardus Majella kerk brochure gemaakt, met veel persoonlijke verhalen. Hieronder een link naar het blad: Brochure Kerststal Gerardus 2019

Fratelli Tutti

Afgelopen zaterdag 3 oktober signeerde paus Franciscus bij het graf van de heilige Franciscus in Assisi zijn nieuwe encycliek, Fratelli Tutti.

“De encycliek is een groot pleidooi ons voor elkaar te openen en zo bij te dragen aan een wereld van broeder- en zusterschap waar niet de strijd en het geweld, maar de liefde regeert” (Erik Borgman, Lekendomincaan)

Hieronder enkele links:

Korte samenvatting

Toelichting Fratelli Tutti

Voorlopige Nederlandse vertaling “Fratelli Tutti