Nieuwsbrief

Wekelijkse nieuwtjes, activiteiten en gebeurtenissen binnen de parochie staan in De Kleine Samenspraak van de ABG-parochie. 

Lees meer….

Kleine Samenspraak

U vindt de nieuwste Kleine Samenspraak hier

Vredesweek (21-29 september)

Van 21 tot 29 september is er weer Vredesweek.
In het kader hiervan zijn er een aantal activiteiten bij ons in de buurt:

Het Apostolisch Genootschap (Archimedesweg 97,1098 JN Amsterdam-Watergraafsmeer) organiseert een filmavond (op 25 september) en een vredesconcert (op 29 september).
Informatie daarover via deze links:
https://www.apgen.nl/locaties/amstelveen/amsterdam-watergraafsmeer/Gemeenschapsactiviteiten/2019/september/nadavs-vrede-film-tijdens-vredesweek/

en https://www.apgen.nl/locaties/amstelveen/amsterdam-watergraafsmeer/Gemeenschapsactiviteiten/2019/september/vredesconcert/

En :
’Samen één Amsterdam’ organiseert een vredeswandeling plus maaltijd (op 22 september).
Informatie daarover via deze link:
http://www.sameneenamsterdam.nl

Woensdag 4 september om 19.30 uur in AnnaBon: presentatie van de Kleine Zusters van Jezus (IJBURG)

De kleine zusters Mauricia, Madeleine en Andree-Julienne organiseren op woensdag 4 september om 19.30 uur een avond in de Anna Bonifatius om iets te vertellen over hun leven. Ze doen dit aan de hand van een power point. Iedereen van het samenwerkingsverband Clara en Franciscus is van harte welkom.

Afscheidspraatje van Suze Groot in Anna-Bonifatiuskerk 1 September 2019

Afscheidspraatje van Suze Groot in Anna-Bonifatiuskerk 1 September 2019

Ja, lieve allemaal, binnenkort verhuis ik naar ‘s-Hertogenbosch waar haast al onze zusters, in Heeswijk of Boxtel wonen. Wanneer precies weet ik nog niet. Het is september of oktober. Het is heel dubbel: Ik zal U en deze parochie ontzettend missen! Zoals wij hier kerk-zijn vind je het nergens! De liturgie met zang en orgel, met Ina! De betrokkenheid en gezelligheid!

Maar, ik word in december 83 jaar en moet ook niet wachten tot ik uit elkaar val…

Ik krijg een woning heel dicht bij het station!

Ons klooster, Mariënburg, waar ik ben ingetreden, is nu universiteit. Waar de kweek- en huishoudschool stonden, staan nu appartementen waarvan onze congregatie er destijds 4 heeft gekocht. In een daarvan mag ik wonen.

Samen met Hedwig de Groot, helaas overleden medezuster, ben ik hier in september 1987 op de pastorie komen wonen. Dat is dus nu 32 jaar geleden!

Jan Bus, de parochiepriester ging weg, Jeroen Bellwinkel, pastoraal werker, kwam met de parochianen (waaronder 3 oudere medezusters) van de Anna naar hier, maar zou met zijn gezin elders blijven wonen.

Hedwig de Groot en ik kwamen uit Almere waarnaar wij 9 jaar eerder waren gezonden. Vooral Hedwig ving veel mensen op die door politie, pastor of dokter waren gestuurd (ik gaf les in Amsterdam.) We doken heel diep in de oecumene op liturgisch en diaconaal  gebied, heerlijk!  Na de eerste tien jaren van Almere verrezen er voorzieningen. Wij zouden weg kunnen, dacht mijn Moeder die hier actief was! Ons bestuur vond het prima dat wij naar hier overstapten!

Maar, het was moeilijk om daar bij alle vrienden van het eerste uur weg te gaan!!!

Met Jeroen Belwinkel was het fijn werken. Maar, Jeroen, die als pastoraal werker letterlijk en figuurlijk kostbaar was…kreeg hier niet veel kansen en raakte na 3 maanden overspannen…Wij hebben die tijd zoveel mogelijk overbrugd,  bijgestaan door vooral onze zusters uit de Anna. Jeroen is ’n goede dominee geworden!

Hier in de AnnaBon waren Phine Wijnaldum en Irene Pawiroredjo  de S.A.N.(Surinamers, Antillianen en Nederlanders) begonnen. Hedwig de Groot en ik deden zoveel mogelijk mee! Dat was het doel van de SAN! Phine leerde ons veel.   

De gezellige sociale contacten, op de zondag zijn mij lief: daar een groepje rond mevrouw van Hees, daar een Surinaamse groep, daar de Indonesische etc. Het verzorgen van de koffie en thee heb ik altijd gezien als bijdrage aan de contacten en gezelligheid én ‘n welkom aan hen die vroeg komen …en ieder die iets droevigs, gezelligs of b.v. cake kwijt wil vóór 10.30u.

Annie, die na mevrouw Snabel een poos is ingesprongen, ieder met wie ik bepaalde taken verzorgde, alle vrienden en vriendinnen en íeder die mij inspireerde: reuze veel dank!!! Dankjewel parochiebestuur, moed!

Ik kan, als Amsterdammer, nogal pardoes iets zeggen. Aan ieder die ik daarmee heb gehinderd, bied ik hierbij mijn excuses aan, het spijt mij.

En, ik wil écht geen afscheid.

Mijn 60 jaar feest met familie en u allen was zó weldadig!!!

Al uw foto’s en alle wensen …op dat bord, staan op mijn laptop. Alles is toen gezegd! Dat neem ik mee uit deze, voor mij, rijke periode!

Moge het de AnnaBon en U allen goed gaan! Dank u!

                                                      Suze Lases,SJMJ

                                              Amsterdam, 1-9-2019                     

Preek van de Week

De afgelopen zondag in de Anna-Bonifatius of Gerardus heeft de voorganger zijn/haar preek uitgesproken.

Lees meer….

Clara en Franciscuslezing op donderdag 7 november 2019 om 19.30 uur in de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum)

Op donderdag 7 november geeft Jorge E. Castillo Guerra om 19.30 uur de jaarlijkse Clara en Franciscuslezing in de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum). De Clara en Franciscuslezing is een initiatief van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus van de R.K.- kerken in Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht. Onderwerp op 7 november is “Interculturele kerkopbouw: kerkvorming vanuit diversiteit”

Interculturele kerkopbouw: kerkvorming vanuit diversiteit

Door de toename van mensen met diverse culturele achtergronden convergeren diverse christelijke tradities in dezelfde samenleving. De cruciale vraag die daaruit voortkomt, is: hoe kunnen we samen vormgeven aan een kerkgemeenschap in deze situatie? Het antwoord op deze vraag zet weer aan tot veel andere vragen zoals over de organisatie van vieringen, de taal die wordt gebruikt, de ruimte die een nieuwe volksdevotie moet krijgen, de rol van het bestuur of de verantwoordelijkheid voor de financiën. De vorming van een kerkgemeenschap die rekening houdt met de diversiteit van de kerkgangers is de rode draad in deze lezing. Onder de naam interculturele kerkopbouw reflecteren we op de betekenis van interculturaliteit en maken we kennis met een model voor de kerkvorming vanuit culturele diversiteit. 

Lezing door Dr. Jorge E. Castillo Guerra

Docent theologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Op zaterdag 12 oktober 2019 Parochiedag ABG-parochie

De jaarlijkse parochiedag van de ABG-parochie is op zaterdag 12 oktober in de Anna-Bonifatiuskerk (Tweede Oosterparkstraat 246). Het tijdstip van aanvang is nog onbekend. Raadpleeg hiervoor de “Kleine Samenspraak”.

Zondag 13 oktober 2019 Gerardusfeest in Gerardus

Zondag 13 oktober 2019 vieren we het Gerardusfeest in de Gerardus Majellakerk met een feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur. De voorganger is pastor J. Stam.

U bent van harte welkom!

Wie iets lekkers wil bakken voor bij de koffie om de feestvreugde te vergroten, wordt daartoe van harte uitgenodigd.

Pastor Nico Essen op 16 juli 2019 overleden

Nico Essen

* Grootebroek, 17 maart 1949    † Amsterdam, 16 juli 2019

Ons bereikte het droevige bericht dat op 16 juli 2019 oud pastor Nico Essen van de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum) is overleden. Nico was al geruime tijd ernstig ziek.

De gedachtenisviering vond plaats op maandag 22 juli om 10.30 uur in de HH Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 93, Amsterdam.

Aansluitend is Nico in besloten kring begraven bij zijn ouders in Grootebroek.

Voor en na de viering was er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Nico hield van een kerk waar “Honderd bloemen mogen bloeien”. Daarom vroeg de familie u om één onverpakte bloem mee te nemen om Nico zo te eren.