Herdenking pastor Leo Nederstigt

Op woensdag 29 mei aanstaande zal om 19.00 uur een jaarviering/gedachtenisviering gehouden worden voor pastor Leo Nederstigt in de Martelaren van Gorkumkerk.

Het is dan een jaar geleden dat hij vanuit deze kerk begraven is. Na de viering worden er Surinaamse hapjes aangeboden

Introductie van de stadsdiaken Amsterdam

Colm Dekker, stadsdiaken

Per 1 maart is Colm Dekker begonnen als stadsdiaken vanuit de Caritas van de diverse parochies in Amsterdam. Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft hem aangesteld. Voor de Caritas is het van belang dat PCI’s en caritasgroepen elkaar leren kennen en tot meer samenwerking komen.

Colm zal tevens een verbinding leggen met de gemeenschap Sant’Egidio. Samen met zijn vrouw Corine van der Loos, is hij één van de dragende krachten van deze gemeenschap.

De kerk zoekt in onze tijd naar nieuwe wegen. Daarbij blijft de zorg voor de armen één van de pijlers waarop ons geloof gegrondvest is.

Juist het actief de handen uit de mouwen steken door vanuit de Caritas iets te doen voor kwetsbare mensen in de samenleving, is een terrein waarop inspiratie en geestdrift te vinden is. Ook jongeren kan dit opnieuw in verbinding met de kerk brengen. Vanuit deze gedachte heeft het bisdom besloten tot deze stap.

De officiële omschrijving luidt aldus:

De Stadsdiaken is geroepen als bemiddelaar tussen de Kerk en de armen (zie Handelingen 6, 1-7).
Hiermee helpt de Stadsdiaken het profiel van de katholieke kerk in Amsterdam en daarbuiten te veranderen en worden de armen gehoord, gezien, geliefd en indien mogelijk, geholpen.
Tegenwoordig werkt de kerk hard om te overleven en slaagt ze er niet in jongeren of mensen buiten de kerk aan te spreken, terwijl veel mensen tegelijkertijd in de huidige samenleving worden buitengesloten zonder de kerk aan hun zijde te vinden.
De taak van de stadsdiaken zal bestaan uit het bouwen van bruggen tussen de armen en degenen binnen en rond parochies in Amsterdam en omgeving die hen willen helpen. De Stadsdiaken wil dit doen door een aantal dingen samen te brengen: sociale betrokkenheid, concrete hulp en activiteiten aan de ene, actieve, kant, en inspiratie en bezieling aan de andere, geestelijke, kant.

Zaterdag 25 mei: Bedevaart naar Heiloo

Interieur Genadekapel

Op zaterdag 25 mei organiseert de ABG-parochie een bedevaart van één dag naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

O.L.V. ter Nood is de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland en is door de eeuwen heen bezocht door vele honderdduizenden pelgrims. De geschiedenis van het Heiligdom gaat terug tot het eind van de 14e eeuw. In de voorhof van de kleine Genadekapel bevindt zich een put met heilzaam water. Tijdens de Reformatie werd de kapel verwoest en de put gedempt met puin van de kapel. In 1713, ten tijde van veepest, welde met kracht water op vanonder het puin. De geschiedenis leert, dat de dieren die dronken van dit water de veepest overleefden. Ook voor ons mensen zou het water genezend zijn. Het water uit de put kan overgegoten en meegenomen worden. U moet daarvoor zelf een flesje vanuit huis meenemen .

Programma

Wij verzamelen om 9.45 uur bij de oostelijke ingang van het Centraal Station en vertrekken we om 9.59 uur vanaf spoor 8A met de trein naar Castricum. Om 10.46 uur stappen wij daar over op de bus 167 richting “Alkmaar Station” en stappen om 10.57 uur uit bij bushalte “Kapellaan Heiloo”. Van daaruit lopen wij in tien minuten naar het Heiligdom.

Wij als parochianen van “Clara en Franciscus”, zullen om 11.30 uur een eigen Eucharistieviering olv Pater Marianus in de kleine Genadekapel meemaken en, na een maaltijd met soep, de kruisweg van het Heiligdom lopen.

Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om onder begeleiding langs de staties van de kruisweg te lopen, een gebed uit te spreken en een kaars aan te steken.

Voor degenen die een meditatieve wandeling door de duinen naar Castricum willen maken: zij kunnen zich na de kruisweg aansluiten bij enkelen van ons. De route wordt op de dag zelf bekend gemaakt.

Zaterdag 15 juni bezoek aan Bijbelse tuin van Hoofddorp

Op 15 juni aanstaande zullen we een bezoek brengen aan de Bijbelse tuin van Hoofddorp. Deze is ooit verkozen tot ‘meest favoriete religieuze plek in Noord-Holland’!Ieder reist op eigen gelegenheid naar Hoofddorp. Om 10:30 uur staat de koffie klaar. Het programma inclusief verzorgde lunch duurt tot ca 15:00 uur.In verband met de afstemming ter plaatse het dringende verzoek om vóór 1 juni 2019 per email aan te melden bij diaken.hartog@gmail.com. Alleen bij voldoende aanmeldingen op dat moment kan het bezoek door gaan. De deelnemers zelf betalen een deel van de kosten namelijk €10. Dit wordt op de dag zelf bij aankomst ter plaatse contant en graag gepast gedaan bij Han Hartog.Meer informatie in het aanstaande nummer van Saamhorig.

Lourdesreis 29 mei – 6 juni 2019

Wilt U dit jaar ook met onze Lourdes-groep mee naar Lourdes!

Dat kan…. Er zijn nog een paar plaatsen in de bus van 29 mei t/m 6 juni.

Een bedevaartreis per bus is een bedevaart met een toeristisch tintje.

We bezoeken Banneux en ook Nevers waar Bernadette opgebaard ligt in haar schrijn.

Opstapplaats in Haarlem.

De vliegreis van 31 mei is volgeboekt maar U kunt nog mee met de vliegreis van 6 t/m 11 september.

Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht Airport, maar vanuit Haarlem wordt het vervoer geregeld naar Maastricht

De Lourdes­groep Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert al meer dan 20 jaar, in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim bus- en vliegreizen naar Lourdes.

De reizen worden begeleid door een ervaren reisleidster.

Er gaan vrijwilligers en verzorgsters mee die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. B.v. het dragen van de koffer en het duwen van de rolstoel.

De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond.

Deelnemers die extra zorg nodig hebben kunnen in het zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het ‘Huis voor de Pelgrim’.

Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën.

Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt U met:

Joke Hoekman             T. 013 – 5216701 M.06-42347729

Wilma Caiffa                           M.06-12157507 (na 18.00 uur)

Diaken Philip Weijers             M. 06-53887641

Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl,

Gedicht ‘Ik wil als het water zijn,’

Veertigdagentijd 2019

Ik wil als water zijn…

dat in de rivieren klatert

en door het oerwoud stroomt,

dat velden vruchtbaar maakt

en overal leven brengt.

Ik wil als het water zijn,

dat al wat vies is, wast,

dat iedere mens, hoe die ook heet,

die heling en bevrijding zoekt,

weer hoop op toekomst geeft.

Ik wil als het water zijn,

dat alle boten draagt,

vol mensen en hun lasten,

om voor hen allemaal

hun lasten te verlichten.


Ik wil als het water zijn,

de bron van alle leven,

dat alle mensen samenbrengt,

om samen, overal vandaan,het lief en leed te delen.


God, ik wil als het water zijn,

dat in uw richting stroomt,

om in de wereld, overal,

uw opdracht waar te maken:

méér mens te zijn voor iedereen.

Lezing op vrijdag 22 februari van mgr Antoine Audo sj uit Aleppo in Mozes en Aäronkerk

Mgr Antoine Audo

Op vrijdag 22 februari 2019 bracht mgr. Antoine Audo, de Chaldeeuws-katholieke bisschop van Aleppo in Syrië, een bezoek aan de Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam. Mgr. Audo hield een lezing over de situatie van de kerk in Syrië tijdens de oorlog en de hoop op vrede. Na afloop van de lezing nam hij deel aan het gebed voor de vrede van Sant’Egidio, waarin gebeden werd voor alle landen waar oorlog is.

De samenwerkende  christenen hebben grote indruk genaakt op de moslims door het wederopbouwwerk voor noodhulp, medische voorzieningen en ouderenzorg ook door te zetten en wijken waar uitsluitend moslims wonen, in plaats van in wraakzucht te blijven steken naar (extremistische) moslims)

De Nederlandse vertaling van de tekst van de lezing in te vinden onder deze link