Op zaterdag 12 oktober 2019 Parochiedag ABG-parochie

Parochiedag over de toekomst van de ABG-parochie

Tijdens de ABG-parochiedag op zaterdagmiddag 12 oktober 2019 kwamen wij bij elkaar om over de toekomst van onze gemeenschap te spreken. Paul Proost(voorzitter kerkbestuur)  en Nico van der Peet (administrator) legden ons uit dat er plannen zijn om of de AnnaBon of de Gerardus te sluiten. Twee kerkgebouwen in stand houden wordt gewoon te duur. De komende weken spreekt het bestuur met iedereen in onze parochie, om dan een besluit te nemen en dit aan de bisschop Punt voor te leggen. Voor veel parochianen voelde dit als een schok, die wij als een “mosterdzaadje” te boven hopen te komen.

Zondag 13 oktober 2019 Gerardusfeest in Gerardus

Zondag 13 oktober 2019 vieren we het Gerardusfeest in de Gerardus Majellakerk met een feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur. De voorganger is pastor J. Stam.

U bent van harte welkom!

Wie iets lekkers wil bakken voor bij de koffie om de feestvreugde te vergroten, wordt daartoe van harte uitgenodigd.

Nieuwsbrief “De Kleine Samenspraak”

Wekelijkse nieuwtjes, activiteiten en gebeurtenissen binnen de parochie staan in De Kleine Samenspraak van de ABG-parochie. 

Lees meer….

Preek van de Week

De afgelopen zondag in de Anna-Bonifatius of Gerardus heeft de voorganger zijn/haar preek uitgesproken.

Lees meer….

Clara en Franciscuslezing op donderdag 7 november 2019 om 19.30 uur in de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum)

Op donderdag 7 november geeft Jorge E. Castillo Guerra om 19.30 uur de jaarlijkse Clara en Franciscuslezing in de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum). De Clara en Franciscuslezing is een initiatief van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus van de R.K.- kerken in Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht. Onderwerp op 7 november is “Interculturele kerkopbouw: kerkvorming vanuit diversiteit”

Interculturele kerkopbouw: kerkvorming vanuit diversiteit

Door de toename van mensen met diverse culturele achtergronden convergeren diverse christelijke tradities in dezelfde samenleving. De cruciale vraag die daaruit voortkomt, is: hoe kunnen we samen vormgeven aan een kerkgemeenschap in deze situatie? Het antwoord op deze vraag zet weer aan tot veel andere vragen zoals over de organisatie van vieringen, de taal die wordt gebruikt, de ruimte die een nieuwe volksdevotie moet krijgen, de rol van het bestuur of de verantwoordelijkheid voor de financiën. De vorming van een kerkgemeenschap die rekening houdt met de diversiteit van de kerkgangers is de rode draad in deze lezing. Onder de naam interculturele kerkopbouw reflecteren we op de betekenis van interculturaliteit en maken we kennis met een model voor de kerkvorming vanuit culturele diversiteit. 

Lezing door Dr. Jorge E. Castillo Guerra

Docent theologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Afscheidspraatje van Suze Lases in Anna-Bonifatiuskerk 1 September 2019

Afscheidspraatje van Suze Lases in Anna-Bonifatiuskerk 1 September 2019

Ja, lieve allemaal, binnenkort verhuis ik naar ‘s-Hertogenbosch waar haast al onze zusters, in Heeswijk of Boxtel wonen. Wanneer precies weet ik nog niet. Het is september of oktober. Het is heel dubbel: Ik zal U en deze parochie ontzettend missen! Zoals wij hier kerk-zijn vind je het nergens! De liturgie met zang en orgel, met Ina! De betrokkenheid en gezelligheid!

Maar, ik word in december 83 jaar en moet ook niet wachten tot ik uit elkaar val…

Ik krijg een woning heel dicht bij het station!

Ons klooster, Mariënburg, waar ik ben ingetreden, is nu universiteit. Waar de kweek- en huishoudschool stonden, staan nu appartementen waarvan onze congregatie er destijds 4 heeft gekocht. In een daarvan mag ik wonen.

Samen met Hedwig de Groot, helaas overleden medezuster, ben ik hier in september 1987 op de pastorie komen wonen. Dat is dus nu 32 jaar geleden!

Jan Bus, de parochiepriester ging weg, Jeroen Bellwinkel, pastoraal werker, kwam met de parochianen (waaronder 3 oudere medezusters) van de Anna naar hier, maar zou met zijn gezin elders blijven wonen.

Hedwig de Groot en ik kwamen uit Almere waarnaar wij 9 jaar eerder waren gezonden. Vooral Hedwig ving veel mensen op die door politie, pastor of dokter waren gestuurd (ik gaf les in Amsterdam.) We doken heel diep in de oecumene op liturgisch en diaconaal  gebied, heerlijk!  Na de eerste tien jaren van Almere verrezen er voorzieningen. Wij zouden weg kunnen, dacht mijn Moeder die hier actief was! Ons bestuur vond het prima dat wij naar hier overstapten!

Maar, het was moeilijk om daar bij alle vrienden van het eerste uur weg te gaan!!!

Met Jeroen Belwinkel was het fijn werken. Maar, Jeroen, die als pastoraal werker letterlijk en figuurlijk kostbaar was…kreeg hier niet veel kansen en raakte na 3 maanden overspannen…Wij hebben die tijd zoveel mogelijk overbrugd,  bijgestaan door vooral onze zusters uit de Anna. Jeroen is ’n goede dominee geworden!

Hier in de AnnaBon waren Phine Wijnaldum en Irene Pawiroredjo  de S.A.N.(Surinamers, Antillianen en Nederlanders) begonnen. Hedwig de Groot en ik deden zoveel mogelijk mee! Dat was het doel van de SAN! Phine leerde ons veel.   

De gezellige sociale contacten, op de zondag zijn mij lief: daar een groepje rond mevrouw van Hees, daar een Surinaamse groep, daar de Indonesische etc. Het verzorgen van de koffie en thee heb ik altijd gezien als bijdrage aan de contacten en gezelligheid én ‘n welkom aan hen die vroeg komen …en ieder die iets droevigs, gezelligs of b.v. cake kwijt wil vóór 10.30u.

Annie, die na mevrouw Snabel een poos is ingesprongen, ieder met wie ik bepaalde taken verzorgde, alle vrienden en vriendinnen en íeder die mij inspireerde: reuze veel dank!!! Dankjewel parochiebestuur, moed!

Ik kan, als Amsterdammer, nogal pardoes iets zeggen. Aan ieder die ik daarmee heb gehinderd, bied ik hierbij mijn excuses aan, het spijt mij.

En, ik wil écht geen afscheid.

Mijn 60 jaar feest met familie en u allen was zó weldadig!!!

Al uw foto’s en alle wensen …op dat bord, staan op mijn laptop. Alles is toen gezegd! Dat neem ik mee uit deze, voor mij, rijke periode!

Moge het de AnnaBon en U allen goed gaan! Dank u!

                                                      Suze Lases,SJMJ

                                              Amsterdam, 1-9-2019                     

Herdenking pastor Leo Nederstigt

Op woensdag 29 mei was om 19.00 uur de jaarviering/gedachtenisviering voor pastor Leo Nederstigt in de Martelaren van Gorcumkerk.

Pastor Leo overleed op 22 mei 2018 en op 29 mei begroeven wij hem vanuit deze kerk op de Oosterbegraafplaats.

Tijdens de Eucharistieviering gingen Pastor Marianus Jehandut, Han Hartog, Pastor Nico van der Peet, Lars Frendel, Han Hartog en Gerard Mathijsen voor.

Het was een feestelijke viering met een lach en een traan. Gezongen worden de voor de Surinaamse Nederlanders vertrouwde gezangen en het bazuinkoor Faya Lobi (Vurige Liefde). Het anderhalf uur eindigde in een dans voor onze pastor in de hemel.

Meer foto’s zijn te vinden in de Foto’s ABG parochie

Pastor Leo Nederstigt

Na een langdurige ziekte is op dinsdag 22 mei 2018 pastor Leo Nederstigt overleden. De afgelopen maanden verbleef hij in het hospice aan de Polderweg, Zorgherberg Oostpoort. De meeste mensen die ernstig ziek worden, nemen gas terug of stoppen helemaal met werken; zo niet Leo. Zoals burgemeester Eberhart van der Laan, nadat hij bekend had gemaakt dat hij ernstig ziek was, nog graag een poosje onze burgemeester wilde zijn, zo wilde Leo nog graag een hele poos onze pastor zijn en tot vrijwel het laatst heeft hij zich met alle inzet en meer dan bewonderenswaardig van deze taak gekweten.

Zijn uitvaart was op dinsdag 29 mei in de kerk Martelaren van Gorkum. In een volle kerk en met veel priesters en diakens consacreerden bisschop Punt en hulpbisschop Hendriks de eucharistie en de bisschop zegende van zijn lichaam. Daarna is hij onder grote belangstelling op de Nieuwe Oosterbegraafplaats begraven.

In de Gerardus Majellakerk was op zondag, 27 mei 2018 een herdenkingsdienst. In de Anna Bonifatius was een herdenkingsdienst op maandag 28 mei 2018.

Hieronder zijn een aantal links met herinneringen, toespraken, foto’s en video.

Op woensdag 29 aanstaande staan wij om 19.30 uur in de Martelaren van Gorkumkerk stil dat pastor Leo een jaar geleden vanuit deze kerk is begraven

 Wij houden van jou” (herdenkingshoek op deze website)

Digitaal condoleanceregister

Uitvaart op 29 mei 2018

Herdenkingsdienst in Gerardus op 27 mei

Herdenkingsdienst in Anna-Bonifatius op 28 mei

Lees meer….