Zondag 26 januari bijeenkomst ABG-parochie in Gerardus Majella

Agenda en informatie t.b.v. de bijeenkomst op zondag 26 januari a.s. over de toekomst van onze parochie.

Op zondag 26 januari a.s. wordt in de Gerardus Majella kerk op de hoek Lombokstraat/Zeeburgerdijk de volgende bijeenkomst gehouden in het kader van het samenvoegen van de activiteiten van onze twee kerken op één locatie.

Aanvang: 12.15 uur, zodat de parochianen van de Anna Bon na de viering naar de Gerardus kunnen komen.

Agenda: tijdens de bijeenkomst op 26 januari zal het locatiebestuur een toelichting op onderstaande documenten geven en uw vragen n.a.v. het lezen van deze documenten beantwoorden c.q. hierover met u in gesprek gaan.

Antwoord op de vraag welke kerkgebouwen wij binnen het SWV in de komende 7 jaar denken nodig te hebben en te kunnen betalen.

In deze rapporten wordt door Monumentenwacht aangegeven wat de te verwachten onderhoudskosten in de komende 10 jaar zullen zijn zullen.

  • De Jaarrekening 2018. Door omstandigheden pas recent gereed gekomen. De jaarrekening laat helaas een zeer fors tekort zien.

U kunt deze documenten ook op deze website vinden onder ABG > kopje Parochie > Documenten ABG-parochie januari 2020.

Wij willen u van harte uitnodigen aanwezig te zijn op deze bijeenkomst over de toekomst van u, van onze parochie!!

Namens het locatiebestuur, Paul Proost, vice-voorzitter

Nieuwjaarsconcert 2020 groot succes!

Groot succes!

Ontmoetings-,  luister- en meezing-

Nieuwjaarsconcert

voor en door buurtbewoners van Amsterdam-Oost

Op zondag 12 januari vond het achtste traditionele Nieuwjaarsconcert plaats in de Anna-Bonifatius. Het doel ervan is dat buurtbewoners elkaar beter leren kennen en dit tijdens het luisteren naar mooie muziek en het meezingen van stemmige meezingliederen!

Welnu het evenement blijkt gaandeweg echt een begrip te zijn geworden in Amsterdam-Oost want de stoelen (150) waren tot op de laatste plaats bezet. De optredens waren van een hoog niveau en omvatten o.a. een kooroptreden, Keltische harpmuziek, opera-aria’s, werken voor cello en piano, en voor blaastrio.

De mensen van de AnnaBon hadden zich ingespannen om de bezoekers in de pauze een fantastisch lopend buffet aan te bieden met warme glühwein.

Gedurende de hele middag heerste er een hechte, warme sfeer in de zaal en er werd door iedereen uit volle borst meegezongen.

En na de zeer geslaagde middag waren de gaven gul, want er kan € 635 worden overgemaakt naar het Vluchtelingenwerk (Project “Kiemkracht”).

Volgend jaar weer!

Nieuwsbrief “De Kleine Samenspraak”

Wekelijkse nieuwtjes, activiteiten en gebeurtenissen binnen de parochie staan in De Kleine Samenspraak van de ABG-parochie. 

Lees meer….

Preek van de Week

De afgelopen zondag in de Anna-Bonifatius of Gerardus heeft de voorganger zijn/haar preek uitgesproken.

Lees meer….

Brochure Kerststal Gerardus

Kerststal Gerardus Majellakerk

Van Betlehem naar Amsterdam.In mijn jeugd woonden wij met ons gezin in Amsterdam Oud Zuid. Onze parochiekerk was de Willibrordus buiten de Veste aan de Amsteldijk. Helaas is deze monumentale kerk in 1966 gesloopt. In de kersttijd stond in de tuin van de pastorie een grote kerststal. Ik kon daar uren naar kijken. Het kerstverhaal en kerststallen hebben mij daarna blijvend geboeid en geïnspireerd. Eerst ging mijn aandacht vooral uit naar de beelden en het verhaal. Als je ouder wordt komen daar vragen bij als: God is dan wel met Kerstmis mens geworden maar is God dan ook in mij en andere mensen aanwezig? Hoe kom ik dat op het spoor? Welke opdracht houdt dat in? Wat is menswording überhaupt? Hoe word ik mens en wat is menselijk? Wat is nog menswaardig? Indringende vragen waar je vanuit je geloof voortdurend in allerlei omstandigheden mee bezig bent. Maar even terug naar de kerststal. De beelden van de kerststal zijn vaak een getuigenis van het geloof van mensen en hun cultuur. De grote verscheidenheid aan kerststallen in de wereld is overweldigend.  De kerststal van de Gerardus Majella is mij als parochiaan heel vertrouwd. Jaarlijks trekt deze kerstgroep veel aandacht. Maar de beelden roepen ook vragen op. Wie is de beeldhouwer en hoe is de kerststal in de kerk gekomen? Waarom staat er een aap bij de stal?
Het antwoord op deze vragen was niet bekend. Het leek mij daarom de moeite waard op onderzoek uit te gaan. Waar komt de kerststal überhaupt vandaan? Is het werkelijk een verbeelding van het evangelie? Ik heb mij in het bijzonder verdiept in de geschiedenis van de kerststal van de Gerardus en de beelden beschreven. Een aantal parochianen van de ABG  is gevraagd naar hun jeugdherinneringen aan de kerststal in hun thuisland. Met hun inbreng komen rijke ervaringen aan het licht. Mijn bevindingen heb ik samen met enkele parochianen vormgegeven in een brochure. Wij willen dat graag delen met anderen. Zo kan het voor ons allen een inspiratiebron worden op weg naar Kerstmis. Sponsoren hebben deze uitgave mogelijk gemaakt. U kunt deze brochure kosteloos voor en na de vieringen in de Gerardus op dinsdagmorgen, vrijdagmorgen en zondagmorgen ophalen of in de andere kerken van onze regio zolang de voorraad strekt.

De link naar de digitale versie: Van Betlehem naar Amsterdam

Ben Dieker

Op zaterdag 12 oktober 2019 Parochiedag ABG-parochie

Parochiedag over de toekomst van de ABG-parochie

Tijdens de ABG-parochiedag op zaterdagmiddag 12 oktober kwamen wij bij elkaar om over de toekomst van onze gemeenschap te spreken. Paul Proost(voorzitter kerkbestuur)  en Nico van der Peet (administrator) legden ons uit dat er plannen zijn om of de AnnaBon of de Gerardus te sluiten. Twee kerkgebouwen in stand houden wordt gewoon te duur. Op basis van de presentatie vitaliteitskenmerken, uitkomst parochiedag en gesprekken met de parochianen neemt het locatiebestuur eind december de beslissing welke kerk gaat sluiten c.q. op welke locatie wij onze krachten/activiteiten gaan bundelen. Dit wordt begin 2020 bekend gemaakt en voorgelegd aan de bisschop van Haarlem-A’dam als voorgenomen besluit.

Na de presentatie hebben Uschi en Tessa met pianobegeleiding van Marie-Jose een act opgevoerd die inzichtelijk maakte hoe zowel de Annabon als Gerardus, zoals een slang, hun oude huid moeten afwerpen om verder te kunnen groeien naar een nieuwe situatie toe. Vervolgens dachten de aanwezigen na, en formuleerden op kaartjes hun antwoorden op 2 vragen: “Wat zou u in de nieuwe situatie willen meenemen/behouden vanuit je eigen kerk?” en “Wat zou u in de nieuwe situatie willen toevoegen als verbeterpunt?” De aanwezigen kwamen met mooie suggesties. De kaarten werden opgehangen in de Annabon om als inspiratie voor de komende tijd te dienen. We sloten af met een prachtig muzikaal optreden van de Zusters SSpS, waarbij iedereen enthousiast mee begon te zingen.

Verder werden we uitstekend verzorgd door Kiemkracht met een heerlijke middagmaaltijd en versnaperingen. Dank aan alle medewerkers.

Pastor Leo Nederstigt

Na een langdurige ziekte is op dinsdag 22 mei 2018 pastor Leo Nederstigt overleden. De afgelopen maanden verbleef hij in het hospice aan de Polderweg, Zorgherberg Oostpoort. De meeste mensen die ernstig ziek worden, nemen gas terug of stoppen helemaal met werken; zo niet Leo. Zoals burgemeester Eberhart van der Laan, nadat hij bekend had gemaakt dat hij ernstig ziek was, nog graag een poosje onze burgemeester wilde zijn, zo wilde Leo nog graag een hele poos onze pastor zijn en tot vrijwel het laatst heeft hij zich met alle inzet en meer dan bewonderenswaardig van deze taak gekweten.

Zijn uitvaart was op dinsdag 29 mei in de kerk Martelaren van Gorkum. In een volle kerk en met veel priesters en diakens consacreerden bisschop Punt en hulpbisschop Hendriks de eucharistie en de bisschop zegende van zijn lichaam. Daarna is hij onder grote belangstelling op de Nieuwe Oosterbegraafplaats begraven.

In de Gerardus Majellakerk was op zondag, 27 mei 2018 een herdenkingsdienst. In de Anna Bonifatius was een herdenkingsdienst op maandag 28 mei 2018.

Hieronder zijn een aantal links met herinneringen, toespraken, foto’s en video.

Op woensdag 29 aanstaande staan wij om 19.30 uur in de Martelaren van Gorkumkerk stil dat pastor Leo een jaar geleden vanuit deze kerk is begraven

 Wij houden van jou” (herdenkingshoek op deze website)

Digitaal condoleanceregister

Uitvaart op 29 mei 2018

Herdenkingsdienst in Gerardus op 27 mei

Herdenkingsdienst in Anna-Bonifatius op 28 mei

Lees meer….