Nieuwsbrief “De Kleine Samenspraak”

Wekelijkse nieuwtjes, activiteiten en gebeurtenissen binnen de parochie staan in De Kleine Samenspraak van de ABG-parochie. 

Lees meer….

Preek van de Week

De afgelopen zondag in de Anna-Bonifatius of Gerardus heeft de voorganger zijn/haar preek uitgesproken.

Lees meer….

Brochure Kerststal Gerardus

Kerststal Gerardus Majellakerk

Van Betlehem naar Amsterdam.In mijn jeugd woonden wij met ons gezin in Amsterdam Oud Zuid. Onze parochiekerk was de Willibrordus buiten de Veste aan de Amsteldijk. Helaas is deze monumentale kerk in 1966 gesloopt. In de kersttijd stond in de tuin van de pastorie een grote kerststal. Ik kon daar uren naar kijken. Het kerstverhaal en kerststallen hebben mij daarna blijvend geboeid en geïnspireerd. Eerst ging mijn aandacht vooral uit naar de beelden en het verhaal. Als je ouder wordt komen daar vragen bij als: God is dan wel met Kerstmis mens geworden maar is God dan ook in mij en andere mensen aanwezig? Hoe kom ik dat op het spoor? Welke opdracht houdt dat in? Wat is menswording überhaupt? Hoe word ik mens en wat is menselijk? Wat is nog menswaardig? Indringende vragen waar je vanuit je geloof voortdurend in allerlei omstandigheden mee bezig bent. Maar even terug naar de kerststal. De beelden van de kerststal zijn vaak een getuigenis van het geloof van mensen en hun cultuur. De grote verscheidenheid aan kerststallen in de wereld is overweldigend.  De kerststal van de Gerardus Majella is mij als parochiaan heel vertrouwd. Jaarlijks trekt deze kerstgroep veel aandacht. Maar de beelden roepen ook vragen op. Wie is de beeldhouwer en hoe is de kerststal in de kerk gekomen? Waarom staat er een aap bij de stal?
Het antwoord op deze vragen was niet bekend. Het leek mij daarom de moeite waard op onderzoek uit te gaan. Waar komt de kerststal überhaupt vandaan? Is het werkelijk een verbeelding van het evangelie? Ik heb mij in het bijzonder verdiept in de geschiedenis van de kerststal van de Gerardus en de beelden beschreven. Een aantal parochianen van de ABG  is gevraagd naar hun jeugdherinneringen aan de kerststal in hun thuisland. Met hun inbreng komen rijke ervaringen aan het licht. Mijn bevindingen heb ik samen met enkele parochianen vormgegeven in een brochure. Wij willen dat graag delen met anderen. Zo kan het voor ons allen een inspiratiebron worden op weg naar Kerstmis. Sponsoren hebben deze uitgave mogelijk gemaakt. U kunt deze brochure kosteloos voor en na de vieringen in de Gerardus op dinsdagmorgen, vrijdagmorgen en zondagmorgen ophalen of in de andere kerken van onze regio zolang de voorraad strekt.

De link naar de digitale versie: Van Betlehem naar Amsterdam

Ben Dieker

Bijbelgesprekken in komende Advent

Bijbelgesprekken in de Advent

We zijn nu halverwege met de serie Bijbelgesprekken in de Advent, met als thema de Profeten.

Vrijdag 6 december 20.00 uur Anna Bonifatius Pater Marianus en Zr. Melina

Vrijdag   13 december  20.00 uur Gerardus  Majella      Frank de Haas

In het kader van de samenwerking tussen de ABG-parochies en de Martelaren is voor vrijdag 13 december Frank de Haas van de Martelaren bereid gevonden dan een introductie te verzorgen en de dialoog aangaan met de bezoekers. U bent van harte welkom!

Het laatste bijbelgesprek is op vrijdag 20 december in de AnnaBon (aanvang 20.00 uur, inleiders Uschi en Tessa).

Adventsactiviteit samen met de Hofkerk op zaterdag 14 december

In de Advent tijd organiseren wij samen met de Hofkerk weer een bijzondere middag.

De meesten van u kennen ongetwijfeld het wereldberoemde schilderij ‘De verloren zoon’ van Rembrandt. Henri Nouwen heeft over dit schilderij een boek geschreven met als titel ‘Eindelijk thuis’. Rondom dit thema wordt een inspirerende middag georganiseerd in de Hofkerk, in voorbereiding naar Kerstmis.

Dit jaar doen wij dit in samenwerking met de ABG parochie. Dit om onze krachten en talenten te bundelen, mede met het oog op de toekomst.

Op zaterdag 14 december kunt u vanaf 13.30 deelnemen aan een stilte wandeling of een activiteit met als doel een stukje bezinning en reflectie. Aansluitend aan de middagactiviteit is er om 16.30 uur een Vesper-viering met medewerking van het AnnaBon-koor o.l.v. Ina Kok.

Na de Vespers om 17.00 uur hebben wij, in samenwerking met de ABG parochie, Tessa Koopmanschap, uitgenodigd. Zij geeft een lezing met meditatie n.a.v. Lucas 15,11-32 over de verloren zoon.

De middag sluiten wij af, voor wie dat willen, met een eenvoudige doch voedzame maaltijd.

Van harte welkom en graag tot ziens op zaterdag 14 december vanaf 13.30. Voor deelname aan de maaltijd na afloop zijn de kosten € 5. Wilt u hieraan deelnemen laat u dat dan even weten aan Janneke de Bruin pastoraatsgroep@hofkerk.amsterdam.

De Hofkerk is te vinden op Linnaeushof 94
1098 KT Amsterdam
tel: 020-6653830

Zondag 12 januari 2020 Nieuwjaarsconcert in Amsterdam-Oost

Zondag 12 januari 2020,  13.00 uur in kerkzaal Anna-Bonifatius

NIEUWJAARSCONCERT : ONTMOETINGS-, LUISTER-, EN MEEZINGCONCERT !

Na het succes van de voorgaande zeven jaren wordt ook 2020  feestelijk ingeluid met een  Nieuwjaarsconcert voor en door buurtbewoners van Amsterdam-Oost en andere belangstellenden!

Gevarieerd programma, voor elk wat wils:

Onder andere:

W.A. Mozart, Strijkkwartet no.17, “Jagdkwartett”; liederen: uit de opera Carmen van Georges Bizet, Ave Maria van Schubert,  Après un rêve van Gabriel Fauré; blaasmuziek van H. Faltermeyer, J.S. Bach, C.M. von Weber; folkmuziek met Keltische harp; en…. stemmige meezingliederen!

Uitvoerenden: het Middenweg Blaaskwartet, Marie-José Keijzers (piano), Walter Pirovano (piano), Elsa Barthas (mezzosopraan), Anne Kaiser (sopraan), Pien Tieman (Keltische harp), Hanna Matthijsse (eerste viool), Eileen Stevens (tweede viool), Alberdien Engelkes (altviool), Judith van Swaay (cello), het AnnaBonkoor o.l.v. Ina Kok en het Koor van alle aanwezigen in de zaal!

In de pauze: Glühwein, thee/koffie en veel lekkere hapjes!

Toegang: Vrijwillige bijdrage voor Vluchtelingenwerk

Adres:

Kerkzaal van de Anna-Bonifatius

2e Oosterparkstraat 246 (bij Eikenplein)

1092 BV  Amsterdam

Informatie: tel.: 020- 6928532

https://www.abgparochie.nl

Uitnodiging voor zondagsvieringen op 1 december en 29 december

Op zondag 1 december 2019 sluit buur-parochie De Graankorrel het 50-jarig jubileum af met een feestelijke Eucharistieviering in De Nieuwe Stad (Luthuliplein 11, 1103 TR  Amsterdam). De viering waarin bisschop Punt  voorgaat, samen met pater James Arul en Han Hartog, begint om 11.30 uur. Na afloop vindt een korte bijeenkomst plaats met koffie/thee en iets lekkers.

Op zondag 29 december nemen wij met pijn in het hart in een speciale viering afscheid van De Nieuwe Stad. We concentreren daarna onze vieringen in De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam. Deze viering begint om 11.30 uur in De Nieuwe Stad met een Eucharistieviering waarna we in optocht naar De Drie Stromen gaan en aldaar wat eten en drinken om vervolgens de overgang af te sluiten met een korte viering.

Ook de parochianen van de andere locaties van Clara & Franciscus zijn van harte welkom in deze vieringen.

Chris Vonk, Secretaris bestuur De Graankorrel

Op zaterdag 12 oktober 2019 Parochiedag ABG-parochie

Parochiedag over de toekomst van de ABG-parochie

Tijdens de ABG-parochiedag op zaterdagmiddag 12 oktober kwamen wij bij elkaar om over de toekomst van onze gemeenschap te spreken. Paul Proost(voorzitter kerkbestuur)  en Nico van der Peet (administrator) legden ons uit dat er plannen zijn om of de AnnaBon of de Gerardus te sluiten. Twee kerkgebouwen in stand houden wordt gewoon te duur. Op basis van de presentatie vitaliteitskenmerken, uitkomst parochiedag en gesprekken met de parochianen neemt het locatiebestuur eind december de beslissing welke kerk gaat sluiten c.q. op welke locatie wij onze krachten/activiteiten gaan bundelen. Dit wordt begin 2020 bekend gemaakt en voorgelegd aan de bisschop van Haarlem-A’dam als voorgenomen besluit.

Na de presentatie hebben Uschi en Tessa met pianobegeleiding van Marie-Jose een act opgevoerd die inzichtelijk maakte hoe zowel de Annabon als Gerardus, zoals een slang, hun oude huid moeten afwerpen om verder te kunnen groeien naar een nieuwe situatie toe. Vervolgens dachten de aanwezigen na, en formuleerden op kaartjes hun antwoorden op 2 vragen: “Wat zou u in de nieuwe situatie willen meenemen/behouden vanuit je eigen kerk?” en “Wat zou u in de nieuwe situatie willen toevoegen als verbeterpunt?” De aanwezigen kwamen met mooie suggesties. De kaarten werden opgehangen in de Annabon om als inspiratie voor de komende tijd te dienen. We sloten af met een prachtig muzikaal optreden van de Zusters SSpS, waarbij iedereen enthousiast mee begon te zingen.

Verder werden we uitstekend verzorgd door Kiemkracht met een heerlijke middagmaaltijd en versnaperingen. Dank aan alle medewerkers.

Herdenking pastor Leo Nederstigt

Op woensdag 29 mei was om 19.00 uur de jaarviering/gedachtenisviering voor pastor Leo Nederstigt in de Martelaren van Gorcumkerk.

Pastor Leo overleed op 22 mei 2018 en op 29 mei begroeven wij hem vanuit deze kerk op de Oosterbegraafplaats.

Tijdens de Eucharistieviering gingen Pastor Marianus Jehandut, Han Hartog, Pastor Nico van der Peet, Lars Frendel, Han Hartog en Gerard Mathijsen voor.

Het was een feestelijke viering met een lach en een traan. Gezongen worden de voor de Surinaamse Nederlanders vertrouwde gezangen en het bazuinkoor Faya Lobi (Vurige Liefde). Het anderhalf uur eindigde in een dans voor onze pastor in de hemel.

Meer foto’s zijn te vinden in de Foto’s ABG parochie

Pastor Leo Nederstigt

Na een langdurige ziekte is op dinsdag 22 mei 2018 pastor Leo Nederstigt overleden. De afgelopen maanden verbleef hij in het hospice aan de Polderweg, Zorgherberg Oostpoort. De meeste mensen die ernstig ziek worden, nemen gas terug of stoppen helemaal met werken; zo niet Leo. Zoals burgemeester Eberhart van der Laan, nadat hij bekend had gemaakt dat hij ernstig ziek was, nog graag een poosje onze burgemeester wilde zijn, zo wilde Leo nog graag een hele poos onze pastor zijn en tot vrijwel het laatst heeft hij zich met alle inzet en meer dan bewonderenswaardig van deze taak gekweten.

Zijn uitvaart was op dinsdag 29 mei in de kerk Martelaren van Gorkum. In een volle kerk en met veel priesters en diakens consacreerden bisschop Punt en hulpbisschop Hendriks de eucharistie en de bisschop zegende van zijn lichaam. Daarna is hij onder grote belangstelling op de Nieuwe Oosterbegraafplaats begraven.

In de Gerardus Majellakerk was op zondag, 27 mei 2018 een herdenkingsdienst. In de Anna Bonifatius was een herdenkingsdienst op maandag 28 mei 2018.

Hieronder zijn een aantal links met herinneringen, toespraken, foto’s en video.

Op woensdag 29 aanstaande staan wij om 19.30 uur in de Martelaren van Gorkumkerk stil dat pastor Leo een jaar geleden vanuit deze kerk is begraven

 Wij houden van jou” (herdenkingshoek op deze website)

Digitaal condoleanceregister

Uitvaart op 29 mei 2018

Herdenkingsdienst in Gerardus op 27 mei

Herdenkingsdienst in Anna-Bonifatius op 28 mei

Lees meer….