Pastor Nico Essen overleden

Nico Essen

* Grootebroek, 17 maart 1949    † Amsterdam, 16 juli 2019

Ons bereikte het droevige bericht dat op 16 juli 2019 oud pastor Nico Essen van de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum) is overleden. Nico was al geruime tijd ernstig ziek.

De gedachtenisviering zal plaatsvinden op maandag 22 juli om 10.30 uur in de HH Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 93, Amsterdam.

Aansluitend zal Nico in besloten kring begraven worden bij zijn ouders in Grootebroek.

Voor en na de viering is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Nico hield van een kerk waar “Honderd bloemen mogen bloeien”. Daarom vraagt de familie u om één onverpakte bloem mee te nemen om Nico zo te eren.

Zondag 14 juli samen met de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum) in de Anna-Bonifatiuskerk

Omdat op zondag 14 juli de Hofkerk gesloten was, konden de kerkgangers zich aansluiten bij de parochianen van de AnnaBon voor de gemeenschappelijke eucharistieviering in de 2e Oosterparkstraat, waarin Pastor B. Wooning en Janneke de Bruin voorgingen.

18 Martelaren woonden de sfeervolle viering bij. In de overweging gaf Pater Bert een moderne visie op het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Aan het einde van de dienst werd er uit volle borst gezongen voor een jonge AnnaBon-parochiaan, die vandaag 4 jaar was geworden.

Na afloop was er koffie, thee en gebak. De bezoekers uit de Martelaren voelden zich helemaal welkom bij de buren van de ABG.

Het was een inspirerende en mooie ochtend. De Martelaren willen de mensen van de ABG hiervoor hartelijk danken en hen van harte uitnodigen voor de gezamenlijke viering in de Martelaren op 18 augustus a.s.

Clara en Franciscuslezing op donderdag 10 oktober in de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum)

Op donderdag 10 oktober geeft Jorge E. Castillo Guerra de jaarlijkse Clara en Franciscuslezing in de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum). De Clara en Franciscuslezing is een initiatief van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus van de R.K.- kerken in Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht. Onderwerp op 10 oktober is “Interculturele kerkopbouw: kerkvorming vanuit diversiteit”

Interculturele kerkopbouw: kerkvorming vanuit diversiteit

Door de toename van mensen met diverse culturele achtergronden convergeren diverse christelijke tradities in dezelfde samenleving. De cruciale vraag die daaruit voortkomt, is: hoe kunnen we samen vormgeven aan een kerkgemeenschap in deze situatie? Het antwoord op deze vraag zet weer aan tot veel andere vragen zoals over de organisatie van vieringen, de taal die wordt gebruikt, de ruimte die een nieuwe volksdevotie moet krijgen, de rol van het bestuur of de verantwoordelijkheid voor de financiën. De vorming van een kerkgemeenschap die rekening houdt met de diversiteit van de kerkgangers is de rode draad in deze lezing. Onder de naam interculturele kerkopbouw reflecteren we op de betekenis van interculturaliteit en maken we kennis met een model voor de kerkvorming vanuit culturele diversiteit. 

Lezing door Dr. Jorge E. Castillo Guerra

Docent theologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Samenwerking websites ABG en Hofkerk

Op deze website kunt u lezen dat de Anna-Bonifatiuskerk en de Hofkerk in de vakantieperiode beide een zondag gesloten zijn, waarbij de parochianen van de AnnaBon respectievelijk de Hofkerk (Martelaren van Gorcum) worden uitgenodigd bij de “buren” op visite te gaan. Natuurlijk is dit – we moeten eerlijk zijn – in eerste instantie ingegeven door het feit dat het met name in de zomerperiode moeilijk is het liturgierooster “rond” te krijgen. Maar dat is niet de enige reden. Steeds vaker wisselen de ABG parochie en de Hofkerk gegevens uit, er is meer samenwerking. Het zijn naastgelegen parochies en hoewel de populatie van beide gemeenschappen niet diverser kan zijn, zien wij steeds meer mogelijkheden tot samenwerking en samen gemeenschap zijn.

De Gerarduskerk, eveneens in de ABG parochie, blijft de hele zomer op zondag gewoon open.

Om nader kennis te maken met de Hofkerk (Martelaren van Gorcum) klikt u op deze link.

Nieuwsbrief

Wekelijkse nieuwtjes, activiteiten en gebeurtenissen binnen de parochie staan in De Kleine Samenspraak van de ABG-parochie.  Lees meer….

Preek van de Week

De afgelopen zondag in de Anna-Bonifatius of Gerardus heeft de voorganger zijn/haar preek uitgesproken. Lees meer….

Samenwerking met Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum)

De komende maanden zoeken wij, katholieken in Amsterdam Oost, elkaar zondagochtend in een andere omgeving op, in een andere kerk.

Op zondag 14 juli is de Hofkerk gesloten en hebben wij met ons allen de vakantieviering in de AnnaBon. Op deze zondag gaan Pastor B. Wooning en Janneke de Bruin voor in de Eucharistieviering.

Op zondag 18 augustus is de AnnaBon dicht en is er een Woord- en Communieviering met Peter Commandeur en Frank de Haas in de Hofkerk.

We hopen dat veel parochianen de moeite nemen om eens bij “de buren” te kijken. U bent van harte welkom!

Hofkerk, Linnaeushof 94 1098 KT Amsterdam

Urbanus kerk, Rijksstraatweg 230, 1115 AV Duivendrecht

AnnaBon, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam

Herdenking pastor Leo Nederstigt

Op woensdag 29 mei was om 19.00 uur de jaarviering/gedachtenisviering voor pastor Leo Nederstigt in de Martelaren van Gorcumkerk.

Pastor Leo overleed op 22 mei 2018 en op 29 mei begroeven wij hem vanuit deze kerk op de Oosterbegraafplaats.

Tijdens de Eucharistieviering gingen Pastor Marianus Jehandut, Han Hartog, Pastor Nico van der Peet, Lars Frendel, Han Hartog en Gerard Mathijsen voor.

Het was een feestelijke viering met een lach en een traan. Gezongen worden de voor de Surinaamse Nederlanders vertrouwde gezangen en het bazuinkoor Faya Lobi (Vurige Liefde). Het anderhalf uur eindigde in een dans voor onze pastor in de hemel.

Meer foto’s zijn te vinden in de Foto’s ABG parochie

Zaterdag 15 juni bezoek aan Bijbelse tuin van Hoofddorp

Op zaterdag 15 juni hebben we een bezoek gebracht aan de Bijbelse tuin van Hoofddorp. Deze is ooit verkozen tot ‘meest favoriete religieuze plek in Noord-Holland’! Het was een zeer inspirerend bezoek vanuit de verschillende locaties van ons samenwerkingsverband. De dag was te kort om alles te beleven en te delen.

Introductie van de stadsdiaken Amsterdam

Colm Dekker, stadsdiaken

Per 1 maart is Colm Dekker begonnen als stadsdiaken vanuit de Caritas van de diverse parochies in Amsterdam. Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft hem aangesteld. Voor de Caritas is het van belang dat PCI’s en caritasgroepen elkaar leren kennen en tot meer samenwerking komen.

Colm zal tevens een verbinding leggen met de gemeenschap Sant’Egidio. Samen met zijn vrouw Corine van der Loos, is hij één van de dragende krachten van deze gemeenschap.

De kerk zoekt in onze tijd naar nieuwe wegen. Daarbij blijft de zorg voor de armen één van de pijlers waarop ons geloof gegrondvest is.

Juist het actief de handen uit de mouwen steken door vanuit de Caritas iets te doen voor kwetsbare mensen in de samenleving, is een terrein waarop inspiratie en geestdrift te vinden is. Ook jongeren kan dit opnieuw in verbinding met de kerk brengen. Vanuit deze gedachte heeft het bisdom besloten tot deze stap.

De officiële omschrijving luidt aldus:

De Stadsdiaken is geroepen als bemiddelaar tussen de Kerk en de armen (zie Handelingen 6, 1-7).
Hiermee helpt de Stadsdiaken het profiel van de katholieke kerk in Amsterdam en daarbuiten te veranderen en worden de armen gehoord, gezien, geliefd en indien mogelijk, geholpen.
Tegenwoordig werkt de kerk hard om te overleven en slaagt ze er niet in jongeren of mensen buiten de kerk aan te spreken, terwijl veel mensen tegelijkertijd in de huidige samenleving worden buitengesloten zonder de kerk aan hun zijde te vinden.
De taak van de stadsdiaken zal bestaan uit het bouwen van bruggen tussen de armen en degenen binnen en rond parochies in Amsterdam en omgeving die hen willen helpen. De Stadsdiaken wil dit doen door een aantal dingen samen te brengen: sociale betrokkenheid, concrete hulp en activiteiten aan de ene, actieve, kant, en inspiratie en bezieling aan de andere, geestelijke, kant.