Nieuwsbrief

Wekelijkse nieuwtjes, activiteiten en gebeurtenissen binnen de parochie staan in De Kleine Samenspraak van de ABG-parochie. 

Lees meer….

Preek van de Week

De afgelopen zondag in de Anna-Bonifatius of Gerardus heeft de voorganger zijn/haar preek uitgesproken.

Lees meer….

Clara en Franciscuslezing op donderdag 10 oktober 2019 om 19.30 uur in de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum)

Op donderdag 10 oktober geeft Jorge E. Castillo Guerra om 19.30 uur de jaarlijkse Clara en Franciscuslezing in de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum). De Clara en Franciscuslezing is een initiatief van het Samenwerkingsverband Clara en Franciscus van de R.K.- kerken in Oost, Zuidoost, Diemen en Duivendrecht. Onderwerp op 10 oktober is “Interculturele kerkopbouw: kerkvorming vanuit diversiteit”

Interculturele kerkopbouw: kerkvorming vanuit diversiteit

Door de toename van mensen met diverse culturele achtergronden convergeren diverse christelijke tradities in dezelfde samenleving. De cruciale vraag die daaruit voortkomt, is: hoe kunnen we samen vormgeven aan een kerkgemeenschap in deze situatie? Het antwoord op deze vraag zet weer aan tot veel andere vragen zoals over de organisatie van vieringen, de taal die wordt gebruikt, de ruimte die een nieuwe volksdevotie moet krijgen, de rol van het bestuur of de verantwoordelijkheid voor de financiën. De vorming van een kerkgemeenschap die rekening houdt met de diversiteit van de kerkgangers is de rode draad in deze lezing. Onder de naam interculturele kerkopbouw reflecteren we op de betekenis van interculturaliteit en maken we kennis met een model voor de kerkvorming vanuit culturele diversiteit. 

Lezing door Dr. Jorge E. Castillo Guerra

Docent theologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Op zaterdag 12 oktober 2019 Parochiedag ABG-parochie

De jaarlijkse parochiedag van de ABG-parochie is op zaterdag 12 oktober in de Anna-Bonifatiuskerk (Tweede Oosterparkstraat 246). Het tijdstip van aanvang is nog onbekend. Raadpleeg hiervoor de “Kleine Samenspraak”.

Zondag 13 oktober 2019 Gerardusfeest in Gerardus

Zondag 13 oktober 2019 vieren we het Gerardusfeest in de Gerardus Majellakerk met een feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur. De voorganger is pastor J. Stam.

U bent van harte welkom!

Wie iets lekkers wil bakken voor bij de koffie om de feestvreugde te vergroten, wordt daartoe van harte uitgenodigd.

Pastor Nico Essen op 16 juli 2019 overleden

Nico Essen

* Grootebroek, 17 maart 1949    † Amsterdam, 16 juli 2019

Ons bereikte het droevige bericht dat op 16 juli 2019 oud pastor Nico Essen van de Hofkerk (HH Martelaren van Gorcum) is overleden. Nico was al geruime tijd ernstig ziek.

De gedachtenisviering vond plaats op maandag 22 juli om 10.30 uur in de HH Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 93, Amsterdam.

Aansluitend is Nico in besloten kring begraven bij zijn ouders in Grootebroek.

Voor en na de viering was er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Nico hield van een kerk waar “Honderd bloemen mogen bloeien”. Daarom vroeg de familie u om één onverpakte bloem mee te nemen om Nico zo te eren.

Samenwerking websites ABG en Hofkerk

Op deze website kunt u lezen dat de Anna-Bonifatiuskerk en de Hofkerk in de vakantieperiode beide een zondag gesloten zijn, waarbij de parochianen van de AnnaBon respectievelijk de Hofkerk (Martelaren van Gorcum) worden uitgenodigd bij de “buren” op visite te gaan. Natuurlijk is dit – we moeten eerlijk zijn – in eerste instantie ingegeven door het feit dat het met name in de zomerperiode moeilijk is het liturgierooster “rond” te krijgen. Maar dat is niet de enige reden. Steeds vaker wisselen de ABG parochie en de Hofkerk gegevens uit, er is meer samenwerking. Het zijn naastgelegen parochies en hoewel de populatie van beide gemeenschappen niet diverser kan zijn, zien wij steeds meer mogelijkheden tot samenwerking en samen gemeenschap zijn.

De Gerarduskerk, eveneens in de ABG parochie, blijft de hele zomer op zondag gewoon open.

Om nader kennis te maken met de Hofkerk (Martelaren van Gorcum) klik op onderstaand plaatje

Hofkerk

Herdenking pastor Leo Nederstigt

Op woensdag 29 mei was om 19.00 uur de jaarviering/gedachtenisviering voor pastor Leo Nederstigt in de Martelaren van Gorcumkerk.

Pastor Leo overleed op 22 mei 2018 en op 29 mei begroeven wij hem vanuit deze kerk op de Oosterbegraafplaats.

Tijdens de Eucharistieviering gingen Pastor Marianus Jehandut, Han Hartog, Pastor Nico van der Peet, Lars Frendel, Han Hartog en Gerard Mathijsen voor.

Het was een feestelijke viering met een lach en een traan. Gezongen worden de voor de Surinaamse Nederlanders vertrouwde gezangen en het bazuinkoor Faya Lobi (Vurige Liefde). Het anderhalf uur eindigde in een dans voor onze pastor in de hemel.

Meer foto’s zijn te vinden in de Foto’s ABG parochie

Pastor Leo Nederstigt

Na een langdurige ziekte is op dinsdag 22 mei 2018 pastor Leo Nederstigt overleden. De afgelopen maanden verbleef hij in het hospice aan de Polderweg, Zorgherberg Oostpoort. De meeste mensen die ernstig ziek worden, nemen gas terug of stoppen helemaal met werken; zo niet Leo. Zoals burgemeester Eberhart van der Laan, nadat hij bekend had gemaakt dat hij ernstig ziek was, nog graag een poosje onze burgemeester wilde zijn, zo wilde Leo nog graag een hele poos onze pastor zijn en tot vrijwel het laatst heeft hij zich met alle inzet en meer dan bewonderenswaardig van deze taak gekweten.

Zijn uitvaart was op dinsdag 29 mei in de kerk Martelaren van Gorkum. In een volle kerk en met veel priesters en diakens consacreerden bisschop Punt en hulpbisschop Hendriks de eucharistie en de bisschop zegende van zijn lichaam. Daarna is hij onder grote belangstelling op de Nieuwe Oosterbegraafplaats begraven.

In de Gerardus Majellakerk was op zondag, 27 mei 2018 een herdenkingsdienst. In de Anna Bonifatius was een herdenkingsdienst op maandag 28 mei 2018.

Hieronder zijn een aantal links met herinneringen, toespraken, foto’s en video.

Op woensdag 29 aanstaande staan wij om 19.30 uur in de Martelaren van Gorkumkerk stil dat pastor Leo een jaar geleden vanuit deze kerk is begraven

 Wij houden van jou” (herdenkingshoek op deze website)

Digitaal condoleanceregister

Uitvaart op 29 mei 2018

Herdenkingsdienst in Gerardus op 27 mei

Herdenkingsdienst in Anna-Bonifatius op 28 mei

Lees meer….