Vesper ‘Van Donker naar Licht’….

Vesperviering vastentijd

in samenwerking met de Anna-Bon parochie  en de Hofkerk

Thema:

van Donker naar Licht

Zaterdagmiddag, 13 maart 17.00 uur

H. Martelaren van Gorcum kerk

( Hofkerk )

Op zaterdag 13 maart 2021 om 17.00 uur organiseren de  Martelaren van Gorcum en de AnnaBon gezamenlijk een Vesper in de Vastentijd. Deze viering zal plaatsvinden in de Martelaren van Gorcum op de Linnaeushof.

Wegens het coronavirus kunnen we de Vesper niet, zoals we voorgaande jaren gewend waren, uitbreiden met een gezamenlijke (kunst)activiteit en maaltijd als afsluiting. Toch willen we ons ook nu in de Vesperviering bezinnen op onze gang naar het licht van Pasen.

Uschi Janssen, Janneke de Bruin en Ari van Buuren zullen in de viering voorgaan. Ina Kok zal als cantor deelnemen.

Wees van harte welkom!

Janneke de Bruin, Uschi Janssen, Ari van Buuren

Klimaatalarm

Aan u allen die zich op een of andere manier met een van de vele geloofsgemeenschappen in Nederland verbonden voelt!

Van 11 t/m 14 maart vindt het Klimaatweekend plaats, dat in ons hele land gehouden zal worden, vol uitingen van grote ongerustheid over de opwarming van de aarde. Dit weekend vindt een paar dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart plaats. Niet alleen is dit klimaat-weekend bedoeld om politieke partijen aan te sporen om serieus werk te maken van vergaand klimaatbeleid, maar ook om onszelf te verbinden aan (nog meer) bewuste duurzame keuzes in onze leefwijze. Daarnaast doen wij een klemmend beroep op de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen en grote vervuilende bedrijven aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. Dat de overheid hierin een controlerende taak heeft, is een visie die gedeeld wordt door 91% van de Nederlanders.

In de verschillende geloven en religies wordt het beschermen van de aarde als een religieuze waarde ervaren. Wij erkennen dat het voortbestaan en welzijn van de mens sterk verbonden is met het welbevinden van de aarde. Daarom nodigen wij u, die zich verbonden voelt aan een van de geloofsgemeenschappen in Nederland, van harte uit om binnen uw eigen geloofsgemeenschap mee te denken en mee te doen  aan dit klimaatweekend van 11 t/m 14 maart.

Wat kunt u doen in het klimaat-weekend?
Op https://klimaatmars2021.nl/organisaties/handleidingen/ ziet u wat u zelf en uw religieuze gemeenschap kan doen in het klimaatweekend.

Daarnaast bieden wij als klimaat&geloof-groep de volgende suggesties aan:

1. De Livestream van het landelijk klimaatalarm


De livestream is te volgen op zondagmiddag 14 maart. Het programma loopt van 14.00-15.30 uur : om 14.59 uur volgt een minuut stilte en 15.00 uur het ‘alarm’, waarbij van kerken wordt gevraagd hun klokken te luiden. https://klimaatmars2021.nl/klimaat-online/

2. Religieuze vieringen


Het houden van een religieuze viering in uw eigen geloofsgemeenschap waarin stil wordt gestaan bij de situatie van de aarde. Eventueel als evenement op social media met de hashtags #klimaatalarm en #sacredearth.
Ook zal op zondagmiddag 14 maart, na het klimaatalarm van 15:00 uur, online een christelijke gebedsbijeenkomst te volgen zijn in het kader van het landelijk klimaatalarm. Hierin worden voorbeden gedaan voor de schepping, de mensen die nu al slachtoffer zijn van de klimaatcrisis en gebed voor de Tweede Kamerverkiezingen. De viering zal gedeeld worden via https://groengelovig.nl/page/48863/2021/02/25/Klimaatalarm?originNode=41911


3. Social media

(een post met bovenstaand logo of selfie heeft extra attentiewaarde)
Een bericht plaatsen op social media als Twitter, Facebook, Instagram, met hashtags #klimaatalarm #sacredearth. Met een foto of filmpje van uw eigen alarm-uiting of met een tekst. Suggesties vindt u onderaan deze brief en als bijlage sturen wij twee afbeeldingen mee die kunnen worden verspreid.

4. Lakens, banners of poster


Een laken of poster met bovenstaand klimaatweekend-logo met #klimaatalarm#sacredearth uit/voor uw raam hangen.


5. Muziek


Met vrienden, familie, muziekgroep, kinderen buiten muziek maken bij huis, plein of gebedshuis. Op 1,5 meter natuurlijk.

Wij hopen dat ons klimaat-‘alarm’ van harte geslagen en gehoord zal worden. Het gaat tenslotte om de conditie van het meest kostbare geschenk dat we in bruikleen hebben gekregen: ons gemeenschappelijke huis, de aarde! Vanuit dit besef van urgentie doen we aan iedereen in Nederland de oproep om mee te doen vanaf 11 maart aan het nationale klimaatalarm én aan de wereldwijde klimaatactie van Greenfaith International met als motto Sacred People, Sacred Earth: een zegenspreuk die ons inspireert tot bewustwording en actie.

https://actionnetwork.org/forms/sacred-people-sacred-earth-sign-the-multi-faithclimate-statement (tekst in het Engels)
Klimaat & Geloofgroep, Raad van Kerken, GroeneKerken, Groene moslims, NieuwWij, Kerken PKN Amsterdam, A Rocha, Micha Nederland, Laudato si’-werkgroep Nederland, Netwerk Katholieke vrouwen, Kerk in Actie

Het klimaatalarm (https://Klimaatalarm2021.nl/) wordt ondersteund door:
Milieudefensie, FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, Extinction Rebellion, Code Rood, Fridays For Future, Fossielvrij NL, Oxfam Novib, De Woonbond en Grootouders voor het Klimaat.

klimaatalarm_iedereen7.jpg

De kruisweg in onze kerken

Vorig jaar konden we vanwege de pandemie op Goede Vrijdag geen vieringen in de kerk houden. We zijn ondertussen een jaar verder. Corona beheerst nog steeds ons leven. Wie had dat gedacht? En we zijn er voorlopig nog niet van af. Hopelijk kan de viering dit jaar wel doorgaan zij het met een beperkt aantal mensen.

Er zijn veel mensen die lijden aan de gevolgen van corona. Zij hebben een naaste verloren, zijn zelf heel ziek geweest, of maken zich ontzettend veel zorgen om hun eigen gezondheid of die van hun geliefde.

Maar er zijn ook veel mensen die lijden aan de ingrijpende maatregelen tegen dit virus zoals ouderen, ondernemers en jongeren. Eenzaamheid, angst, onzekerheid, somberheid en psychische klachten kunnen het gevolg zijn. We leven in een tijd waarin iedereen het op een eigen wijze moeilijk heeft om met de beperkingen te moeten leven. Hopelijk brengt de vaccinatie verlichting en komt er licht aan het eind van de tunnel.

Op Goede Vrijdag staan wij gelovig stil bij de kruisweg van Jezus en bij de pijn en het verdriet in ons eigen leven. Wat draagt ons geloof bij aan ons perspectief? Kan het geloof ons bemoedigen?

We bezinnen ons met Goede Vrijdag met behulp van de kruisweg die in onze kerken hangt.

Dit jaar is een prachtig schilderij van Hans Memling uit de Middeleeuwen uitgangspunt voor de verschillende afbeeldingen van deze kruisweg.

Een achttal details uit het grote schilderij van Memling laten verschillende gebeurtenissen van de lijdensweg van Jezus zien.

Het schilderij zelf , met een afmeting van 57 x 92 cm, bevat wel 23 scenes uit het leven van Jezus.

Onze kruiswegstaties zijn dus een selectie.

Het hele schilderij van Memling hangt op een aparte poster in de kerk en het laat ons de hele lijdensweg van Jezus zien.

De schilder Hans Memling plaatst het leven van Jezus in de omgeving van Jeruzalem.

Jeruzalem is afgebeeld als een ommuurde middeleeuwse stad met torens en koepels. Jeruzalem uit de eerste eeuw is zo als het ware ingekleurd met de bouwkunst van de 15e eeuw. De tijd waarin Memling leefde (1430-1494).

Memling geeft daarmee aan dat wat Jezus is overkomen zich in iedere tijd afspeelt waar mensen elkaar veroordelen, elkaar opzettelijk pijn doen en elkaar bespotten.

Op het schilderij zijn talrijke figuren en details te zien.

Het verhaal begint links in het donker en beweegt zich vervolgens in de richting van het licht naar de zonopkomst ( rechts) op Paasmorgen.

Deze kruisweg van Memling is een goede aanleiding om na te denken over het lijden in onze wereld en over ons eigen verdriet en hoe wij solidair kunnen zijn met hen die lijden. Maar ook hoe wij hoopvol op weg zijn naar het licht.

Tijdens de kruisweg op Goede Vrijdag zullen wij stap voor stap met elkaar de staties overwegen en er dieper in doordringen.

Moge onze bezinning rond de kruisweg vruchtbaar zijn, ons inspireren en ons bemoedigen.

Ben Dieker

PS

Als u het hele schilderij digitaal wilt bekijken en in het bijzonder de 23 scènes van de lijdensweg van Jezus, raad ik u deze link aan.

Klik verder onderaan de webpagina op ‘Toon als animatie’ .

Veel devotie.

Leeskring Fratelli Tutti in Hofkerk (H.H. Martelaren van Gorcum)

12 januari 2021

Beste parochianen van Clara & Franciscus,

Zoals aangekondigd in de laatste aflevering van ons parochieblad Saamhorig (pagina 11), gaan we met een aantal geïnteresseerde parochianen Fratelli Tutti lezen, de nieuwe encycliek van paus Franciscus. Dat doen wij iets later dan stond aangekondigd, namelijk op drie donderdagochtenden in maart: 4 maart – 11 maart – 25 maart van 10.30 u. tot 12.30 u. Wij kunnen terecht in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum, Linnaeushof 94. Vanaf 10.15 uur staat de koffie klaar.

De Nederlandse vertaling van de encycliek kan worden besteld bij de Vlaamse uitgeverij Halewijn en kost 12 euro (excl. verzendkosten):

https://www.halewijn.info/catalogus/fratelli_tutti

De Nederlandse bisschoppen brengen een eigen vertaling uit, maar die is nog niet klaar. De werkvertaling is wel beschikbaar op:  https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7800

Programma:

  • 4 maart: inleiding en hoofdstuk 1+2
  • 11 maart: hoofdstuk 3-5
  • 25 maart: hoofdstuk 6-8

Hier vindt u een gesprekshandleiding. Lees voor elke bijeenkomst s.v.p. de gespreksvragen bij de betreffende hoofdstukken en kies er een of twee uit die je raken.

Ik zie uit naar gezellige en inspirerende uitwisselingen!

Met vriendelijke groet,

Gerard Moorman

Secretariaatsgroep

Belangstellenden worden verzocht zich op te geven via het secretariaat van de ABG, abgparochie@gmail.com

Corona

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Het bijwonen van een viering vindt plaats volgens het coronaprotocol.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H.Communie wordt afgedaan.