Pelgrimage naar Klimaattop in Glasgow

Van 30 september tot 11 oktober lopen 31 klimaatpelgrims door Nederland, op weg naar de klimaattop in Glasgow. Elke etappe is een beperkt aantal mensen welkom om mee te lopen. Op 10 oktober is een publieksdag waarop iedereen zich kan aansluiten. De route loopt die dag van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp (25 km). Mensen kunnen zich aanmelden op  https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/

Ons samenwerkingverband Clara & Franciscus is nauw betrokken, omdat de groep op 9 oktober aankomt in kerkcentrum De Drie Stromen in Gaasperdam. Die avond is en speciale eucharistieviering waar pater Frans Mulders zal voorgaan. Na de dienst is er koffie en thee en kunt u de pelgrims ontmoeten.

De parochianen die bij de ontvangst en de publieksdag betrokken zijn, zoeken nog mensen die de groepen wandelaars op 10 oktober kunnen begeleiden. Elke groep heeft een gids die voorop loopt en een ‘achterloper’ die let op verkeersveiligheid. Een gedetailleerde routebeschrijving ligt al klaar. Verder zoeken we ook 3 EHBO’ers die op de fiets de groepen volgen en inspringen waar nodig. Als u een taak op u wil nemen bij de Klimaatpelgrimage, kan u mailen naar gerardmoorman@hotmail.com 

Toespraak door Marianus Jehandut tijdens installatie tot pastoor Clara&Franciscus zondag 11 juli 2021

Geachte Mgr. Hendriks, pater Bert Wooning SVD, beste parochianen van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus, en allen hier en online aanwezig: Fratelli Tutti, zusters en broeders!

Vandaag is een bijzondere dag voor onze regio-parochies en voor mij persoonlijk, omdat Mgr. Hendriks aan mij de taak als pastoor van Clara & Franciscus heeft toevertrouwd.

Dit is voor mij een grote eer, en teken van vertrouwen van ons Bisdom Haarlem-Amsterdam in mij als de pastoor van deze grote gemeenschap.

Ik aanvaard deze uitdagende taak als teken van mijn missionaire leven en mijn diep geloof in God, in Jezus die mij geroepen heeft om de vreugde van het Evangelie met andere mensen te delen.

Voor deze nieuwe taak als uw pastoor reken ik graag op uw steun en gebed. Samen met u allen – en ook degenen, die vandaag hier niet aanwezig kunnen zijn – samen gaan we verder onderweg met God naar de toekomst!

Sinds kort is er een Breed Pastoraal Toekomst-Beraad (BPTB) in het leven geroepen om te komen tot een Beleidsplan voor ons Samenwerkings-verband Clara & Franciscus.

Dit Beraad bestaat uit het Pastoraal Team, enkele adviseurs en andere mensen die de wereldkerk, en de inclusieve en inter-culturele samenleving weerspiegelen. We zochten b.v. naar een evenwicht tussen vrouwen en mannen en zijn daarom blij met de zusters Dienaressen van de H. Geest (SSpS), die boven in de AnnaBon-pastorie wonen.  

Met dit Toekomst-Beraad pakken we ook de draad weer op van de Werkgroep ‘Ga en vernieuw mijn Huis’, die door de corona-crisis stil lag. Leden van het Algemeen Bestuur van Clara & Franciscus participeren ook in dit proces op weg naar een Parochieel Beleidsplan.

Zo’n Beleidsplan zal ook de steunpilaar zijn voor verdere opbouw van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. In de komende maanden zullen we stap voor stap steeds meer parochianen bij dit proces betrekken.

Ik hoop op uw ondersteuning en samenwerking. Een zeker participerend leiderschap zal de karakteristiek zijn van mijn werkwijze als uw nieuwe pastoor. Regelmatig wil ik mensen uitnodigen om mee te denken.

Dit geeft kans en ruimte aan alle parochianen om mee te werken aan verdere opbouw van onze regio als een interculturele parochie-gemeenschap.

De toekomst ligt nu in de handen van ons allen. En die toekomst willen we samen bereiken. De Drie-Ene God is de Spirit en de drijfveer van onze gemeenschap.

Tot slot wil ik een aantal mensen bedanken.

Allereerst wil ik U, Mgr. Hendriks, van harte bedanken voor uw aanwezigheid, en voor het vertrouwen en de zegen, die U aan mij hebt geschonken.  

Mijn dank gaat vooral uit naar mijn voorganger pater Bert Wooning, de voormalige Administrator van ons samenwerkingsverband Clara & Franciscus. Ik zie hem als een Johannes de Doper, die de weg goed voor mij heeft voorbereid.

Hartelijk dank pater Bert voor alles, wat u gedaan hebt voor onze regio.

Mijn dank geldt ook de collega’s uit andere kerkgemeenschappen zoals de Muiderkerk, Elthetokerk, De Bron, en Koningskerk.

Dank voor uw aanwezigheid. De oecumenische samenwerking gaat zeker verder, ook in de toekomst.

Mijn dank gaat vooral ook naar het Algemeen Bestuur van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus, naar alle locatiebesturen en pastoraats-groepen, naar alle vrijwilligers en alle parochianen.

Dank u voor alles, wat u gedaan hebt en wat u ook in de toekomst wilt doen voor onze parochies.

Mijn dank geldt ook hen, die veel werk verzet hebben voor deze viering. Vooral dank ik de kosters, en de cantores en musici van het Koor ‘Jubilemus Domino’ van de Martelaren van Gorcum-parochiegemeenschap.

Last but not least wil ik u alle mensen hier in de kerk en online bedanken voor uw aanwezigheid, medeleven en gebed; voor uw geduld en uw luisterend oor.

Dank – dank en dank!

Wij zijn samen onderweg met God.

Pater Marianus Jehandut SVD

Pasen met Kiemkracht

In de Anna-Bonifatiuskerk aan de Tweede Oosterparkstraat 246 is op dinsdag 6 juli 2021 Kiemkracht weer begonnen. Vanwege het coronavirus waren wij ruim een jaar gesloten. Wel hebben wij op dinsdag 23 maart jongstleden paaspakketten uitgedeeld.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2021-Pasen-kiemkracht-zr-Lili-fotograaf-1aangepast-986x1024.jpg

De bezoekers van Kiemkracht waarderen het samenzijn, naar bij elkaar zitten, samen drinken en samen eten erg veel. Nu is dit weer teruggekomen, zoals vóór de coronatijd. Als Kiemkrachtteam zijn we (de zusters SSpS en de paters SVD) heel blij dat we nu weer voor onze lieve mensen, zeker in deze moeilijke en onzekere tijd, kunnen zijn.

Klik op onderstaande foto. Dan zie je een video van het project.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2021-Pasen-kiemkracht-zr-Lili-fotograaf-5aangepast-1024x555.jpg

Eerste Gerardus Majellakerk (Bavohuis) aan de Borneostraat

In het aprilnummer van het tijdschrift “Ons Amsterdam” staat een uitgebreid artikel over de eerste kerk van de Gerardus Majella-parochie aan de Borneostraat.

Door te klikken op deze link krijgt u een eerste indruk van het artikel.

In 2019 stond in het oktobernummer van Saamhorig een artikel over de Gerardus Majella parochie. Om dit te lezen, klik op deze link.

Corona

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Het bijwonen van een viering vindt plaats volgens het coronaprotocol.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H.Communie wordt afgedaan.