Eerste Gerardus Majellakerk (Bavohuis) aan de Borneostraat

In het aprilnummer van het tijdschrift “Ons Amsterdam” staat een uitgebreid artikel over de eerste kerk van de Gerardus Majella-parochie aan de Borneostraat.

Door te klikken op deze link krijgt u een eerste indruk van het artikel.

In 2019 stond in het oktobernummer van Saamhorig een artikel over de Gerardus Majella parochie. Om dit te lezen, klik op deze link.

De kruisweg in onze kerken

Vorig jaar konden we vanwege de pandemie op Goede Vrijdag geen vieringen in de kerk houden. We zijn ondertussen een jaar verder. Corona beheerst nog steeds ons leven. Wie had dat gedacht? En we zijn er voorlopig nog niet van af. Hopelijk kan de viering dit jaar wel doorgaan zij het met een beperkt aantal mensen.

Er zijn veel mensen die lijden aan de gevolgen van corona. Zij hebben een naaste verloren, zijn zelf heel ziek geweest, of maken zich ontzettend veel zorgen om hun eigen gezondheid of die van hun geliefde.

Maar er zijn ook veel mensen die lijden aan de ingrijpende maatregelen tegen dit virus zoals ouderen, ondernemers en jongeren. Eenzaamheid, angst, onzekerheid, somberheid en psychische klachten kunnen het gevolg zijn. We leven in een tijd waarin iedereen het op een eigen wijze moeilijk heeft om met de beperkingen te moeten leven. Hopelijk brengt de vaccinatie verlichting en komt er licht aan het eind van de tunnel.

Op Goede Vrijdag staan wij gelovig stil bij de kruisweg van Jezus en bij de pijn en het verdriet in ons eigen leven. Wat draagt ons geloof bij aan ons perspectief? Kan het geloof ons bemoedigen?

We bezinnen ons met Goede Vrijdag met behulp van de kruisweg die in onze kerken hangt.

Dit jaar is een prachtig schilderij van Hans Memling uit de Middeleeuwen uitgangspunt voor de verschillende afbeeldingen van deze kruisweg.

Een achttal details uit het grote schilderij van Memling laten verschillende gebeurtenissen van de lijdensweg van Jezus zien.

Het schilderij zelf , met een afmeting van 57 x 92 cm, bevat wel 23 scenes uit het leven van Jezus.

Onze kruiswegstaties zijn dus een selectie.

Het hele schilderij van Memling hangt op een aparte poster in de kerk en het laat ons de hele lijdensweg van Jezus zien.

De schilder Hans Memling plaatst het leven van Jezus in de omgeving van Jeruzalem.

Jeruzalem is afgebeeld als een ommuurde middeleeuwse stad met torens en koepels. Jeruzalem uit de eerste eeuw is zo als het ware ingekleurd met de bouwkunst van de 15e eeuw. De tijd waarin Memling leefde (1430-1494).

Memling geeft daarmee aan dat wat Jezus is overkomen zich in iedere tijd afspeelt waar mensen elkaar veroordelen, elkaar opzettelijk pijn doen en elkaar bespotten.

Op het schilderij zijn talrijke figuren en details te zien.

Het verhaal begint links in het donker en beweegt zich vervolgens in de richting van het licht naar de zonopkomst ( rechts) op Paasmorgen.

Deze kruisweg van Memling is een goede aanleiding om na te denken over het lijden in onze wereld en over ons eigen verdriet en hoe wij solidair kunnen zijn met hen die lijden. Maar ook hoe wij hoopvol op weg zijn naar het licht.

Tijdens de kruisweg op Goede Vrijdag zullen wij stap voor stap met elkaar de staties overwegen en er dieper in doordringen.

Moge onze bezinning rond de kruisweg vruchtbaar zijn, ons inspireren en ons bemoedigen.

Ben Dieker

PS

Als u het hele schilderij digitaal wilt bekijken en in het bijzonder de 23 scènes van de lijdensweg van Jezus, raad ik u deze link aan.

Klik verder onderaan de webpagina op ‘Toon als animatie’ .

Veel devotie.

Corona

We zitten in bijzondere tijd met beperkingen. Voor zondagse vieringen meldt u zich vooraf aan bij het secretariaat van de ABG parochie. Via e-mail: abgparochie@gmail.com (maandag t/m vrijdag en niet op zaterdag) of telefonisch vrijdag ochtend van 10.30-11.30 uur, tel. 020-6650070.

Het bijwonen van een viering vindt plaats volgens het coronaprotocol.

Er geldt een dringend advies dan aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H.Communie wordt afgedaan.