Verslag bijeenkomst “Samen op Weg” 17 september 2023

Zondag 17 september 2023 (aansluitend aan de gezamenlijke dienst tot 13:00 uur)

Verslag door Monique Overgaag

Bijpraten ontwikkelingen samengaan beide kerken

ABG-parochie
Anna Bonifatius en Gerardus Majella kerk

Paul Proost geeft de laatste stand van zaken:

 1. Keuze Centrumkerk
 2. Laatste viering in Anna Bonifatius
 3. Bewoners Kastanjehof
 4. Verkoop Anna Bonifatius kerk
 5. Zakelijk aanbod
 6. Waar gaat het geld heen?
 7. Welke spullen mee?
 8. Commissie ABG-parochie
 9. Verbouwing Gerardus Marjella kerk
 10. Activiteiten AnnaBon
 11. Komende data
 12. Sluiting

—————————————————————————————

Keuze Centrumkerk
De keuze voor één centrumkerk is nog niet rond. Elke kerk heeft een presentatie gehouden op basis van vastgestelde criteria. Er komt een notitie. De dilemma’s zullen met het Bisdom besproken worden. Welke dat zijn wordt later bekend gemaakt.

Laatste viering in Anna Bonifatius
Op 3 december 2023 is de laatste viering in de Anna Bonifatius waarbij ook parochianen van de Gerardus welkom zijn. De oud voorgangers zullen worden uitgenodigd.

Van 12:00-14:00 uur is er een reünie/ samenzijn om herinneringen op te halen.
Om 14:00 uur gaat een ieder te voet van de AnnaBon naar de Gerardus in een stille tocht, alwaar een korte viering/gebed zal plaatsvinden. Pater Marianus zal per auto het Allerheiligste overbrengen (geen processie).

Bewoners Kastanjehof
Het idee is om de woensdagochtend viering van 10:30 uur te verplaatsen naar het Kastanjehof zodat de drie bewoners hierbij kunnen aansluiten, evenals een vaste groep voor wie de reis naar de Gerardus niet haalbaar is. De locatiemanager Kastanjehof staat hier positief tegenover. Met de bewoners wordt nog gesproken (wat vinden ze zelf en wie begeleidt hen).

Verkoop Anna Bonifatius kerk

Zakelijk aanbod

Komende week zal de kerk samen met de Barberaschool op Funda zakelijk worden aangeboden via een makelaar. Daar staat wat de prijs en het traject is.

De bestemming blijft ‘maatschappelijke vastgoed’. De gemeente/stadsdeel Oost heeft dit bepaald omdat er een tekort is aan dergelijke ruimte in Amsterdam-Oost.

Waar gaat het geld heen? Het protocol van het Bisdom is als volgt:

* 10% solidariteitsfonds Bisdom

* 3 %  naar Bisdom als bijdrage aan door Bisdom gemaakte kosten / inzet t.b.v. verkoop

* 50% vastgezet als kapitaal voor de toekomst t.b.v. pastoraat

* 37% exploitatie kosten parochie ABG

Welke spullen mee?
De Anna Bonifatius kerk is een gemeentelijk monument en de elementen die naar het verleden verwijzen mogen niet worden verwijderd, zoals de kerkklok. Wordt nog verder uitgezocht.

De spullen die meegaan zijn opgeschreven want een sluitingsinventarisatie is verplicht. Mensen van het Catharijne Convent zijn langs geweest en hebben alles beschreven. Er is een  lijst en een voorstel voor herbestemming van de spullen, dat als advies aan het Bisdom wordt voorgelegd.

In de kluis is een relikwie van Bonifatius gevonden. Het is de wens van Pater Marianus om deze in de altaartafel van de Gerardus te plaatsen.

De Doopboeken vanaf ongeveer 1870 gaan ook mee, evenals de archiefstukken (notulen vanaf ongeveer 1890).

Commissie ABG-parochie
Het voorstel is een commissie op te richten bestaande uit afgevaardigden van beide parochies, om na te denken over de herbestemming van de spullen uit de Anna Bonifatius (zoals de stoelen etc. ) en de herinrichting van de Gerardus. Na de vakantie van Paul/Els zal contact worden gezocht met de voorgestelde leden. Voorstel: Kathy, Filomena, Annelies, Paul.

Verbouwing Gerardus Majella kerk

Er komt geen grote verbouwing alleen een grote opknapbeurt (schilderen/schoonmaak vloerbedekking) en de keuken wordt aangepast.
De dakbedekking is nieuw.

Activiteiten AnnaBon

De activiteiten die momenteel gaande zijn binnen de AnnaBon zijn grotendeels elders ondergebracht. Alleen Kiemkracht (di-middag), Yoga (di-13:30 uur) en het Koor (di-avond) zullen verhuizen naar de Gerardus.

Komende data
8 oktober Gerardusfeest; 14 oktober Litanie van Maria; 22 oktober viering ABG in Gerardus.

Sluiting
Paul, Els, Filomena en Kathy hartelijk bedankt voor al jullie inspanningen om de verhuizing tot een goed einde te brengen.