De Kleine Samenspraak 14 april 2024

Zondag14 april10.30 uur3e Zondag van Pasen, Eucharistieviering, Gerardus, P. Bert Wooning, SVD
Woensdag17 april10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Vrijdag19 april09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag21 april10.30 uur4e Zondag van Pasen, Woord en Communieviering, Gerardus, Kitty Bouwman m.m.v. het ABG koor
Zondag21 april11.00 uurOecumenische viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2, Ijburg. Ds. Marjolein Hekman, Uschi Janssen en Cees de Haan
Woensdag24 april10.00 uurEucharistieviering in de Kastanjehof, P. Marianus Jehandut, SVD
Vrijdag26 april09.00 uurEucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD
Zondag28 april10.30 uur5e Zondag van Pasen, Eucharistieviering, Gerardus, P. Marianus Jehandut, SVD

Mededelingen

Cursus Groen geloven in Mokum – Eco-theologie in de Amsterdamse context.

De cursus is een zoektocht naar veranderingen in denken en theologie; hoe anders kijken we nu naar natuur, aarde, schepping, God en de mens.

Ook praktische en ethische vragen komen aan de orde; wat laat en doe jij om je voetafdruk zo klein mogelijk te houden? En is er nog een gesprek mogelijk tussen stad en platteland over de gevolgen van klimaatverandering? Kunnen we in de kerk de schepping nog vieren? Hoe ziet zo’n gemeenschap waar duurzaamheid centraal staat er uit?

De cursus is vooral bedoeld voor mensen die bij Amsterdamse kerken betrokken zijn en die niet specifiek theologisch geschoold zijn of professioneel in de kerk werken.

  • Begeleiding: Annemarie van Wijngaarden en Ditske Tanja
  • Wanneer: woensdag 10 april, 17 april en 24 april Tijd: 20.00-22.00 uur
  • Waar: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam – ihk van Leerhuis Amsterdam voor zinvol samenleven

Oecumenische viering Binnenwaai 21 april 2024

Op zondag  21 april is er om 11.00 uur een oecumenische viering in de Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2. IJburg.

Inzamelactie kleding en schoenen voor versterking basisonderwijs

Op zaterdag 20 april a.s. kunt u in Amsterdam kleding en schoenen inleveren bij de Gerardus Majellakerk aan de Lombokstraat 2. De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in het Shabee Sombo district (Ethiopië)

Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst.

Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op het creëren van een betere toekomst en te ontsnappen aan de armoedecirkel. Met uw donatie keren we het tij voor deze kinderen en kunnen we in het Shabee Sombo district kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden en hoop geven op een betere toekomst.

Inzamelactie in uw regio zijn werkelijk onmisbaar. Mogen wij ook dit voorjaar weer op uw hulp rekenen?

Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), laken, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.

Aanvullende informatie

Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie of wilt u misschien zelf als vrijwilliger aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie of neem gerust contact met ons op! Telefoonnr. 088 20 80 100.

Hartelijk dank voor u donatie en graag tot ziens!

Uitnodiging 56e verjaardag Sant’Egidio

Op 7 februari 1968 hielden de 18-jarige Andrea Riccardi en vrienden de eerste bijeenkomst van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Rome. Hun vriendschap met kwetsbare mensen op basis van het evangelie groeide in de loop der jaren uit tot een wereldwijde beweging, die vandaag vele mensen van alle leeftijden en achtergronden inspireert. Ook in steden in Nederland is Sant’Egidio aanwezig en draagt hier bij aan de leefbaarheid en menselijkheid door haar werk met dak- en thuisloze mensen, armen, ouderen, kinderen, vluchtelingen, migranten en gevangenen. Een aanwezigheid die goed is voor de mensen die geholpen worden, maar ook voor de vele vrijwilligers die zich voor hen inzetten en ervaren dat goed doen ieder ook goed doet.

Wij nodigen u van harte uit bij de viering van onze 56e verjaardag op zondag 21 april 2024. We willen dit vieren met iedereen die Sant’Egidio een warm hart toedraagt en hopen u die middag te verwelkomen!

  • Om 15.30 uur is er een eucharistieviering uit dankbaarheid  waarin mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, zal voorgaan in de Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207 in Amsterdam.
  • Vanaf 17.00 uur bent u hartelijk welkom bij de feestelijke receptie in het Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205, Amsterdam.

Uw aanwezigheid bij de receptie en/of de eucharistieviering stellen wij zeer op prijs. Indien mogelijk ontvangen wij graag een bericht van uw komst: info@santegidio.nl of 020 2331522.

Bestemming collecte 14 april 2024 ABG-parochie

Voor de pastorale zorg in onze gemeenschap. Collecte is het symbool van uw dankbaarheid voor alles wat u van God hebt ontvangen.  Dank voor  uw bijdragen.

INTENTIES

Onze zieken

Hiltrud Janssen * Irish Khan AB * Alma Gunsing AB * Thea Leysner AB * Maritza Isenia AB * mevr. Burke AB * Franta Wijchers AB* Mevr. Huls- Akker G * Norma Burgzorg G * Jennifer Harrefelt G * Ynskje Tirro G * Jun Tidula en Gloria Tidula G * Eduard Mangal G * Marcia en Milli Heimans G * Moeder Ilse G * Willem van Brussel G *  Prim Jankipersad G * Esseline Raalte G * Muriël Corte ( voor beterschap na de operatie) G * en voor degenen die hen verzorgen.

Overledene

Christiaan Looijen (Kastanjehof) *

Intenties 14 april  2024 ABG-parochie

Pastor Joop Stam * Zr. Andrée Julienne * Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma – de Ridder * Leo Bruinsma * Mariano Castillo en Cresencia Castillo * Gaudencio Balio en Arcadia Balio * Johannes Stokvis * en voor al onze dierbare  overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 0648954567

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meldt u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331

Secretariaat is geopend op vrijdag om 10.00-12.00 uur