2017 Kerstbrief pastor Leo

De

Een goed, gezegend en zalig Kerstmis

&

een mooi en kostbaar

Nieuwjaar

 

Amsterdam, 20 december 2017

 

Lieve broers en zussen, andere familieleden, vrienden en vriendinnen, eerwaarde broeders en zusters en allen, die om welke reden dan ook veel voor mij betekenen of hebben betekend.

Kerstmis 2016 had ik het sterke gevoel dat het toen het laatste Kerstfeest zou zijn dat ik te midden van geliefde mensen zou vieren. Het spijt me echt niet, dat het leven gewoon maar door lijkt te gaan, met mij en zonder heel kostbare mensen. Ik ben daar nog dankbaar voor, ook al is het wat moeilijker dan een tijdje geleden. Ik hoor niet bij die vele mensen, die onverwacht de dood tegemoet leven en plotseling gaan. Er zijn dagen waarop ik pijnstillers hard nodig denk te hebben. Mijn lichaam laat door last, pijn of op andere manieren van zich spreken. Zelden is dat kwetsbare lijf van mij zo vermoeid geweest.

Kerstmis 2017 doet me verbaasd staan over mijn gevoeligheid die in de loop van de jaren ook dikwijls tot uiting is gekomen. Sterker dan ooit voel ik mee met de gevoeligheid die bij anderen wakker wordt. Ik voel dat ook maar mis de bekwaamheid of de kracht om daar goed en krachtig op te reageren.

Tot mijn spijt is me dat niet gegund. Leo Nederstigt is maar degene, die hij is, niet minder en zeker niet meer dan hij hoopte. Jarenlang was ik niet geweldig tevreden met wie ik was. Maar dat is wel aan het veranderen. Tevreden is niet het woord dat bij mijn gevoelens past. Het woord ‘dankbaarheid’ hoort er meer bij. Ik houd het niet voor onmogelijk dat dit gevoel verandert in boosheid, bitterheid of onvrede, maar ik hoop echt dat dit niet gaat overheersen en dat is iets waar ik voor bid en naar verlang.

Heb ik het niet getroffen met mijn leven?! Broers en zussen, vrienden en vriendinnen geven mij enorm veel. Aan parochianen heb ik heel veel te danken.

Amsterdam kent heel goede artsen. verplegend personeel, geweldig goede mensen in de zorg. Mooie en kostbare mensen in het pastoraat, op vrijwillige of professionele wijze.

En nu leven we weer in de richting van Kerstmis. Ik houd van Kerstmis, ook al is dat geladen met een klam en koud klimaat, maar wel met een grote gevoeligheid voor gezelligheid, warmte, intimiteit. Voor de gelovigen onder ons roept de Advent, de weken vóór Kerstmis heel veel sfeer op. Vooral in deze tijd ben ik heel dankbaar voor die religieuze sfeer. Woorden als bevrijding, troost, mededogen, verwachting, zijn woorden die in verband staan met Advent. Soms heb ik er wel eens naar verlangd in deze tijd te sterven. Maar dat zal er (gelukkig) dit jaar niet van komen. Wie weet wordt het toch zomertijd: mijn opoes en opa’s, mijn zusje en zwager en verschillende van mijn goede vrienden zijn in die tijd gestorven. Natuurlijk heb ik er niets over te zeggen en ik wil dat ook niet. Van harte hoop ik dat ik ook dat uit handen kan geven.

Met heel mijn hart wil ik u een goed, gezegend en zalig Kerstmis toewensen en een mooi en kostbaar nieuwjaar.

Heel veel groeten en een diepe verbondenheid met u, vooral met u voor wie het leven moeilijk is geworden. Alle goeds en heel veel dank voor wat u of jullie op uw of jullie wijze voor mij hebben betekend.

 

Leo Nederstigt.

Zoon, broer, vriend, oom en pastor