2017 25 jaar Gerardus Majellakerk

De Gerardus Majellakerk bestaat 25 jaar.

Op zondag 29 oktober wordt tijdens de Eucharistieviering van 10.30 uur het 25-jarig bestaan van de Gerardus Majellakerk aan de Zeeburgerdijk gevierd. Wij zijn blij om haar 25-jarig bestaan en het stemt ons dankbaar. Als secretaris van het Kerkbestuur was ik destijds samen met anderen intens betrokken bij de verkoop van de oude kerk aan het Ambonplein en deze nieuwbouw aan de Zeeburgerdijk.

Met de bouw kwam een eind aan een langdurig proces van negen jaar. Een tijd van onzekerheid, van loslaten en afscheid nemen. Tegelijk was het ook een tijd van vertrouwen, saamhorigheid, samenwerken en betrokkenheid. Veel mensen hebben hun schouders er onder gezet. Wij hebben er veel liefde, tijd en energie in gestoken. We hebben gevochten om het bestaansrecht van onze nieuwe kerk, waar het Bisdom en de Gemeente twijfels over hadden. Vanzelfsprekend was het niet. Bestuurlijk werkte de Gerardus al samen met de Anna en de Bonifatius. Dat was een flinke steun in de rug. Jammer is dat we niet samen met de protestantse Elthetokerk, die ook hun grote kerk op de hoek van de Kramatweg/Insulindeweg moesten verlaten, een nieuwe kerk hebben kunnen bouwen. Dat zou ons nieuwe en andere kansen gegeven hebben.

Onze kerk is nu niet heel erg herkenbaar als kerk. Het moest een multifunctionele ruimte worden. We hadden ook graag wat meer ruimte gehad voor activiteiten, maar de middelen waren beperkt. Gelukkig hebben we een sfeervolle vierruimte met een prachtig orgel neergezet waar we in alle eenvoud kunnen samenkomen voor gebed, zang en ontmoeting met de Heer en met elkaar.

De overgang van de grote, markante kerk aan het Ambonplein naar een kleinere, intieme en huiselijke kerk was enorm. Dankzij een zorgvuldig proces, waarbij parochianen intens betrokken werden, hebben we de overstap goed kunnen maken. Bijna alle mensen zijn meegetrokken en de Heer trok met ons mee.

We zijn blij, dat we een huis hebben waar we kunnen samenkomen, waar we bemoedigd en getroost worden. Een plaats om ons geloof te delen, te versterken en te verdiepen. Een plaats om elkaar te ontmoeten. Dankzij de geweldige inzet en het geloof van parochianen en voorgangers, hun trouw en hun hartelijkheid is de kerk nog present in onze buurt. Het blijft zo een plek om elkaar op te zoeken en aandacht te geven. Een plaats van gastvrijheid en behulpzaamheid, van meeleven en betrokkenheid. We proberen een open en gastvrije gemeenschap te zijn waar mensen welkom zijn en zich thuis kunnen voelen.

De afgelopen 25 jaar hebben we veel beleefd in onze kerk. Ieder van ons heeft dierbare herinneringen die onze ruimte tot een kostbare ruimte maken. We hebben veel vreugde en verdriet met elkaar mogen delen.

De gemeenschap is wel klein en kwetsbaar geworden. We zijn aangewezen op grotere verbanden als de ABG-parochie en de Unie, maar kunnen daardoor ook sterker worden. Het doet een nieuw beroep op onze inzet.

Als in onze buurt een plaats ontbreekt om als gelovigen samen te komen, zijn wij als kerk verdwenen.

In gelovig vertrouwen bouwen we verder aan de toekomst. Een vitale gemeenschap heeft veerkracht en vertrouwen. We leggen de toekomst in Gods hand. Dat de Heer verder met ons mee mag trekken.

Ben Dieker

Eerste steen van de nieuwe kerk a/d Zeeburgerdijk gemaakt uit de eerste steen van 1925 uit de ‘oude‘ kerk.

Het slaan van de eerste paal op 22 april 1992 in twee foto’s:

21 november 1999 – Leo 25 jaar priester: