2017 Preek 27 mei Heiloo

Bedevaart naar Heiloo op 27 mei 2017

Lezingen: Apoc. 11, 19a.12,1-6a.10b en Luc. 1, 39 -56

Zusters en broeders,

Er zijn mensen onder ons voor wie Maria heel belangrijk is. Ze praten gemakkelijker met haar dan met Jezus of met de Vader. Er zijn landen waar er heel veel processies en bedevaarten zijn. Maria wordt onder veelnamen vereerd. Hier denken we aan Maria als Onze Lieve vrouw ter nood. Maria wordt ook vereerd als vrouwe van alle volkeren of als koningin van de vrede.  Er zijn mensen, bij wie Maria een beetje aan de rand is geschoven van het godsdienstig en gelovig gebeuren. Voor ons is dat  niet zo. Daarom zijn we hier: om haar te groeten en om onze nood bij haar neer te leggen.

Mag ik vandaag een paar dingen naar voren brengen?

Van Maria geloven we dat zij bij God is. Ze is daar waar wij allen hopen te komen. Zij is daar zeker niet als enige. We kennen vast mensen, van wie we zeker menen te weten, dat zij bij God zijn. Maria is niet zomaar op die eindbestemming gekomen. Zij heeft een weg afgelegd. Zij behoorde niet bij de machtigen van de aarde. Zij was niet trots. Ze hoorde eerder bij de kleinen of bij de armen. Ze heeft de vernedering ondergaan, die daar bij hoorde.  Ze heeft onbegrip gekend, zeker toen ze in verwachting van Jezus was. Ze heeft een stapje terug moeten doen, toen ze merkte hoe populair Jezus was. Zij deelde niet in zijn glorie. Maar ze was er wel helemaal, toen Jezus aan het kruis hing. Ze heeft het lijden van haar Zoon mee- beleefd en daardoor vast en zeker even veel geleden, zoals een moeder dikwijls het lijden van haar kind in haar eigen hart en eigen lijf voelt.

In de eerste lezing wordt er een vrouw naar voren gehaald die strijd moet voeren tegen het kwaad en daar ook slachtoffer van dreigt te worden. Ook dat is een uidrukking van de zeer menselijke weg, die Maria is gegaan. Ze heeft moeten vechten tegen het kwaad om haar heen.

Maria is een gelovige weg gegaan. Dat is een weg van overgave en vertrouwen. De mooiste uitdrukking daarvan is het antwoord dat zij geeft aan de engel Gabriël, die haar aankondigt dat zij moeder zal worden: ‘Mij geschiede naar uw woord’. Zij spreekt zo haar bereidheid uit om instrument te worden in Gods hand. Zij stelt zichzelf ter beschikking van het koninkrijk van God.

Maria is bij God. Zij is ten hemel opgenomen. Ze is een mens, die een moeilijke, soms pijnlijke weg is gegaan. Maar ze is niet afgehaakt. Ze is de weg ten einde toe gegaan. God heeft haar gezien. Dat gevoel drukt ze al uit in haar lofzang. Hij heeft haar kleinheid gezien. Maar dat haar hele leven en haar levensweg is gezien en aanvaard, wordt volgens mij uitgedrukt in de naam van dit feest. Maria is ten hemel opgenomen.

Maria is ook één van ons. Zij wordt wel de vertegenwoordigster van de kerk genoemd. Haar komt die titel toe, zeker in een tijd, dat de officiële vertegenwoordigers van de kerk minder aanspreken. Maar zij vertegenwoordigt ons. Ik voel een klein beetje trots als iemand van mijn familie of van de parochie er goed uitspringt. Ik kan er van genieten als een sportheld ons land op een goede wijze vertegenwoordigt. Maria vertegenwoordigt de gelovige mens bij God. Zij vertegenwoordigt u en mij. Zij gaat haar weg als een schijnbaar doodgewone vrouw. Maar dat is meer dan goed genoeg voor God. Zo was het Zijn bedoeling. We hoeven geen uitschieters te zijn. Er wordt niet op onze goed naam gelet, niet op onze portemonnee, niet op het land of de buurt waarin we zijn geboren of opgegroeid. We zijn mens. Zo worden we door Maria vertegenwoordigd. En waar zij is mogen wij nog komen. Onze eindbestemming is bij God. Dat is in de hemel; daar waar Maria is en wie weet op ons wacht.

Maria is op haar eindbestemming, maar ze is niet uitgeteld of uitgeschakeld. Die gedachte kan ik niet loslaten. Maria is niet uitgeschakeld, zoals anderen niet uitgeschakeld zijn. We zijn op een geheimvolle manier verbonden met hen die bij God zijn. Het besef dat Maria bij God is delen we met heel velen. Bij anderen, zeker doden uit onze eigen kring, kan dat besef diep in ons leven, zonder dat iemand daar weet van heeft.

Wat doet Maria? Ze vertegenwoordigt ons bij God. Ze bidt ook voor ons. Die verwachting is uitgedrukt in het Wees Gegroet, een gebed dat de meeste van ons al van jongs af aan kennen. ‘Bid voor ons, zondaars’, vragen we aan haar. Eeuwenlang hebben mensen tot Maria gebeden. Ze hebben over haar gezongen. Ze is toevlucht genoemd, beschermster, hulp in de nood. Steeds meer beseffen we dat zij ook aan de kant staat van de armen, van mensen die onderdrukt zijn, van slaven en slavinnen, van kleine mensen, die altijd de dupe zijn van welke crisis dan ook. De hemel die zij vertegenwoordigt is ook rechtvaardigheid, barmhartigheid, mededogen en aandacht. Ons bidden tot haar kan ook het besef te binnen brengen, dat zij ons draagt in onmacht of machteloosheid en ons daardoor krachtiger maakt.

Mag ik nog een keer het verhaal vertellen, dat sommige van u zeker al kennen. Maar ik vertel het zo graag. Het gaat  over mijn eigen moeder, voor wie Maria een belangrijke plaats innam. In het laatste jaar van de oorlog werd mijn vader weggevoerd naar één van de kampen in Duitsland. Mijn moeder was in verwachting en had de zorg voor zes kleine kinderen. In die dagen ervaarde ze Maria als een metgezel en tochtgenoot. Het maakte haar sterk. Mijn oudere broers en zussen vertellen nog hoe ze tekeer kon gaan tegen Duitse soldaten, die het leven van haar en anderen lastig maakten. In die dagen bad ze met haar kinderen tot Maria om terugkeer en behoud van haar man. Dat dit gebed verhoord werd,- na een novene van negen dagen- maakte dat die band met Maria niet meer kapot kon. De kinderen die daarna geboren werden kregen haar naam.

Zo zullen vele mensen een verhaal hebben met Maria.

Maria bidt en strijdt met ons mee, tot we met haar en anderen verenigd zijn bij God en net als zij aanvaard zijn door Hem, die naar ons uitziet.

Pastor Leo Nederstigt