2017 Preek zondag 28 mei Gerardus

Preek in de Gerardus op 28 mei 2017

Lezingen: Hand.1,12-14; 1 Petr. 4, 13-16 en Joh. 17, 1 -11a

Zusters en broeders,

Bidt u wel eens? Wij vroegen dat als collega’s aan elkaar. Dat werd een open gesprek. Bid je samen met anderen? Bid je voor jezelf alleen? Is het dan wel nodig naar de kerk te komen? En wat is de inhoud van je gebed? Bid je voor je eigen belang? Heb je echt gebeden of zomaar wat stil gezeten. En gingen je gedachten overal en nergens naar toe?

Laten we eens naar de lezingen kijken. De leerlingen, Maria en een aantal vrouwen zitten na de Hemelvaart bij elkaar om te bidden, en om troost en veiligheid bij elkaar te zoeken. In het Evangelie horen we hoe Jezus bidt. Hij bidt alleen tot Zijn Vader. Blijkbaar gaat het hier om de relatie tussen Hem en zijn Vader. Door dat gebed brengt Hij de Vader dicht bij ons. Hij is het levende beeld van de Vader. We worden op die manier kinderen van de Vader. Zo laat Hij in dit gebed zien, dat gebed ons dichter bij God kan brengen, maar ook dichter bi elkaar. Het hart van het gebed is de relatie, de verbondenheid tussen Jezus en de Vader en die tussen Jezus en ons.

Het gebed, dat Jezus hier naar voren brengt is een kostbaar gebed. Je mag het ook een cadeau noemen van Jezus aan ons. Het is een gebed, dat Hij tot uiting brengt op de laatste avond van zijn leven. Het is een soort erfenis. Die erfenis laat iets zien van de kracht van het gebed.

Ik hoorde deze week dit verhaal.  Opeen kwade dag stormde het enorm hard op zee. Een aantal mensen zat in dat schip en de storm maakte dat die mensen overboord sloegen en verdronken. Twee van hen spoelden aan op een onbewoond eiland. Ze treurden om hun vrienden, die omgekomen waren. Maar hoe zouden zij verder kunnen? Ze hadden geen eten, geen onderdak: niets. Een van hen kwam op het idee om te bidden. Hij bad om iets te eten. En wat gebeurde? De volgende dag liepen ze tegen een appelboom aan met heerlijke vruchten. Zijn gebed was verhoord. Nog eens proberen, dacht hij. Hij bad die avond om onderdak, om een huis om in te wonen. Wat gebeurde er? Op het strand spoelden allerlei materiaal aan. Het kostte weinig moeite om een verblijfplaats te bouwen. Toen ook dat gebed was verhoord dacht die man: Ik bid om een schip, zodat ik dit eilandje kan verlaten. En ja hoor, de volgende dag spoelde er een bootje aan met enkele roeispanen  in dat bootje. Hier ga ik mee weg, dacht de bidder. Maar zijn maat vroeg of hij niet mee kon? ‘Maar ik heb toch gebeden, zei hij.  Jij hebt eigenlijk geen recht om een plaatsje in te nemen en de boot in te gaan.  Toen donderde het uit de hemel: ‘Waarom neem jij je vriend niet mee?  Maar ik heb er toch om gebeden, zie die eerste. De gebeden van mijn vriend worden blijkbaar niet verhoord, dus hij hoeft ook niet gered te worden. God reageerde :’Je vergist je;. Je vriend had maar één gebed. ‘’Wat was dan het gebed van mijn vriend? ‘God antwoordde: Het enige waarom jouw vriend vroeg, was dat jouw gebeden verhoord zouden worden. Welnu  neem hem mee, want zijn gebed is verhoord.

Dit gebed laat  zien, hoe een gebed er uit kan zien. Je kan heel goed je eigen belang in de gaten houden. Ik ken ook mensen, die heel boos zijn op God, omdat een gebed, dat ze regelmatig hebben gebeden, niet gehoord is. Toen ik vroeger een handdoek was kwijtgeraakt, die ik achter op de fiets had gebonden, bad ik heel regelmatig, dat ik die zou vinden. Dat is nooit gelukt, maar gebeden over levenskracht, vertrouwen, of gebeden voor de nood van anderen, kortom gebeden, die een ander op het oog hebben of die gaan over zeer menselijke dingen, worden dikwijls  wel gehoord.

In de Evangelielezing voel ik iets aan van de inhoud van gebed. In die lezing van het Evangelie gaat het er over, hoe diep en intensief de verhouding is tussen de Vader en de Zoon. In hetzelfde gebed wordt gesproken over datgene, wat die verhouding voor ons kan betekenen. We vragen of we beseffen, dat we opgenomen worden in dei verhouding tussen Vader en Zoon. Dit verdiept ons leven. Dat maakt het rijker en wellicht ook vruchtbaarder.

Je mag of moet zeker zoeken wat de inhoud van je gebed moet of mag zijn. Zelf bid ik graag om de komst van de Heilige Geest.. De heilige Gees komt voort uit die diepe verhouding tussen Vader en Zoon. Die Geest kan richting geven aan de inhoud van ons gebed of geeft ons in, waarvoor we moeten bidden en hoe dat moet. of hoe we kunnen voor elkaar bidden. Het gebed moet of kan ons met elkaar verbinden. Zo bereiden we ons voor op Pinksteren. We zien uit naar de Geest. We verlangen daarnaar. We hopen op die Geest. Welnu, bidden in deze dagen, om die Geest kan ons zeer met elkaar verbinden.

Pastor Leo Nederstigt