2017 Preek zondag 30 juli ABG en Sint Petrus Banden

Preek in de ABG en in Sint Petrus Banden 30 juli 2017

 

Zusters en broeders,

Stel je voor dat iemand jou vraagt: wat verlang je nog in het leven? Wat wens je?  Stel je voor dat het aan ons wordt gevraagd. Iedereen heeft zijn eigen wensen, ook koning Willem Alexander en koningin Maxima. Of je nu oud bent of jong, man of vrouw, je hebt je eigen wensen. Haast iedereen heeft wel verlangens in haar of zijn leven. Ook in je gebed kan je uiting geven aan je verlangens.

Wat zijn jouw of mijn verlangens? Het zou me niet verbazen, als iemand wensen kenbaar maakt, die veel geld kosten: een nieuwe auto, een computer, de modernste telefoon of gewoon een stukje pizza bij de koffie,

Stel je voor dat het de Heer zelf is, die ons vraagt onder woorden te brengen, wat je graag zou willen. Hij doet dat in een droom aan koning Salomo. Met enige verbazing horen we het antwoord van deze jonge koning. Het gaat hem niet om grootse rijkdom, niet om macht of bijzondere kennis. Het gaat hem ook niet om de dood van zijn vijanden. Hij vraagt God om de geest van wijsheid en begrip. Dat is veel belangrijker voor hem dan al die andere dingen. Voor hem is dat een schat, die onbederfelijk is. Wijsheid en begrip beschouwde hij als de belangrijkste schat in zijn leven als koning.

Toen wij als collega’s spraken over waarom wij zouden willen bidden, kwam er wel wat uit.  Natuurlijk kwamen er mooie dingen uit: ook wijsheid en begrip, maar ook een goede gezondheid, niet omdat we daar beter van zouden worden, maar meer omdat we op die manier mensen echt van dienst zouden kunnen zijn. Er kwamen nog andere dingen uit: vruchtbaarheid van ons werk. Verschillende van ons willen graag dat het werk wat we doen mensen gelukkiger zou kunnen maken.

Wat is jouw grootste schat in je leven? Wat vind je het kostbaarste. Dat is goed om eens bij stil te staan. Als je voor dat zoeken woorden van het Evangelie gebruikt, dan kan je vragen: Wat is jouw verborgen schat? Stel je voor dat je die in een akker tegenkomt? Zou je dan niet alles willen verkopen om die akker en daardoor de parel, die daarin verborgen is, te verwerven? En hoe zal het zijn met die sleepnetten vol vissen? Zouden die slechte vissen niet weggeworpen worden?

Iemand vertelde het verhaal van twee Filipijnse studenten, die beide na een overstroming veel verloren hadden. De een betreurde het dat zijn auto en andere bezittingen in het water waren verdwenen. De ander zei, dat hij ontzettend blij was, dat zijn familie gespaard was gebleven, terwijl en zoveel mensen omgekomen waren.

Wat is ons eigen beleving het meest waardevolle in ons leven?  We leren wat van koning Salomo Hij was niet verzot op grote paleizen of flinke rijkdommen. Hij was gericht op andere belangrijke dingen, zoals wijsheid, bestuurskracht, rechtvaardigheid en vrede. Het evangelie spreekt in parabels. Het spreekt over schatten, maar dan vooral over de schatten van het koninkrijk Gods. Het gaat om een schat die onbetaalbaar is. Even verder wordt een Schriftgeleerde vergeleken met een huisvader, die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt. Daardoor blijft de bezinning op het koninkrijk en het kostbare daarvan volop de moeite waard.

Een verpleegkundige op een afdeling, waarin kinderen veel pijn en andere dingen meemaakten, probeerde de kinderen zo goed mogelijk af te leiden. Zij liet hen zien hoe een injectienaald werkte en trok bij sommige kinderen een echt chirurgenkostuum aan. Toen ze bij een jongetje de stethoscoop zette en bij hem aandrong naar zijn eigen hart te luisteren, keek het jongetje verbaasd op. ‘Hoor je het?’ vroeg de zuster aan hem?. “weet je wat dat is? ‘De jongen keek haar vol verwondering aan. Na lang aarzelen vroeg hij: is het Jezus die aanklopt? Op een simpele wijze voelde het jongetje aan, dat Jezus onze grootste schat is. Blijkbaar kan Jezus in ons hart aanwezig zijn en heeft hij invloed op ons doen en laten.

We verlangen naar zoveel dingen, maar we vergeten soms dat de schat, waarnaar we zoeken echt dichtbij kan. Mag je niet zeggen, dat Jezus onze belangrijkste schat is. Als we dat aanvoelen of werkelijk menen dan kan je weten, dat Jezus ons leidt naar het doel van ons leven. Hij maakt het mooiste en het beste in ons wakker.

Wat Jezus wakker maakt is belangrijker, dan mooie auto’s, mooier dan prachtige sieraden, dan goud of goederen. Wat die schat brengt is vreugde, vrede, gerechtigheid en barmhartigheid: de schatten van het koninkrijk. Het zijn schatten, die ons leven werkelijk zeer de moeite waard maken. Salomon had een belangrijke functie. Hij had geld genoeg, maar die andere schatten maakte zijn leven echt de moeite waard. Dat zijn de dingen, die zijn leven, maar ook ons leven zo enorm de moeite waard maken. Dat brengt ons dichter bij God en bij elkaar. Dat maakt ons tot instrumenten in Zijn koninkrijk.

Pastor Leo Nederstigt