2017 verslag Clara en Franciscuslezing 14 oktober

Tweede Clara & Franciscus lezing. 26 oktober jl.

Terwijl er in de kerkzaal Bijbelse profetieën ontrafeld werden en in een vergaderzaal Afrikaans werd gebeden en gezongen, kwamen in de koffieruimte van De Drie Stromen zo’n veertig parochianen van Clara & Franciscus bij elkaar. Zij kwamen af op een lezing die speciaal voor de vijf parochies georganiseerd wordt. Vorig jaar beet Ko Schuurmans de spits af, nu was het de beurt aan pater Nicolaas Sintobin, sj.

Pater Sintobin stelde de vraag wie is paus Franciscus? Aan de ene kant heeft de paus 40 miljoen volgers op twitter (meer dan president Trump), aan de andere kant zei kardinaal Burke, vlak na zijn benoeming dat de kerk nu een schip is zonder roer, dat van zijn koers is afgeraakt. Willen wij de paus begrijpen dat moeten wij ons verdiepen in de Ignatiaanse spiritualiteit. Ignatius van Loyola was aanvankelijk een ridder. In 1521, bij de slag bij Pamplona raakte hij  zwaar gewond. Alles lag aan diggelen. Op zijn ziekbed kwamen vragen naar boven: Wat moet ik doen met mijn leven? Waar nodigt God mij toe uit? Hoe maak ik onderscheid in alles wat op mij afkomt? Hieruit ontstaat het boekje ‘geestelijke oefeningen’, dat nu nog veel gelezen wordt. Ignatius volgde de Geest en liet zich door Hem leiden naar het onbekende. Dat vraagt om inwendige vrijheid, beschikbaarheid en vertrouwen.

Hieruit is een levensgebed voort gekomen dat heel praktisch naar onze tijd te vertalen is. Het gaat om drie woorden: dank u, sorry en aub..

Ignatius stelt voor om minstens één maal per dag tijd uit te trekken voor dit gebed.

  1. Dank u; Eerst je herinneren wat in de voorbije dag reden is om te danken, hoe klein of onbenullig ook. Je bewust worden van datgene dat leven, vreugde, rust, volheid …  heeft gebracht.
  2. Sorry; Het gaat nu over datgene wat niet goed verlopen is in de  voorbije periode.
  3. Alstublieft; Het danken en vragen om vergeving, maken dat je een fijner bewustzijn hebt  van leven en dood. Er is nu plaats voor het maken van voornemens.
Pater Nicolaas beheert een aantal websites. Op www.ignatiaansbidden.org  is een Advent retraite te vinden. Geef daar uw mailadres op en u krijgt die retraite gedurende de Advent in uw mailbox. De site vertelt dat de teksten geschreven zijn door pater Ben Frie sj: ‘een poëtisch bijbels gebedstraject dat uitnodigt om Gods oneindigheid op het spoor te komen in de kern van je dagelijks bezig zijn.

 

Na de pauze komt het door de vragen van de aanwezigen meer in onze tijd te staan. De Jezuïeten zoeken wegen om het gebedsleven, zoals Ignatius dat geeft, door te geven. Zij zijn ervan overtuigd dat je als orde of congregatie niet serieus genomen wordt, wanneer je niet op internet te vinden bent. Social media is de enige plek waar jongeren in contact kunnen komen met de christelijke boodschap. Pater Nicolaas merkt dat dagelijks en hij merkt ook de interesse van jongeren die niet gelovig zijn. Je kan het bijvoorbeeld zien aan de vele ‘likes’ die een mooi bericht van de paus op twitter krijgt. Nog een les van Ignatius is het pelgrim zijn. Ignatius ambieerde geen functie binnen de kerk. Hij wilde beschikbaar zijn en ging waar hij gezonden werd.  Eén van de grote uitdagingen daarin is de gemeenschapsontwikkeling tussen digitale en fysieke omgeving. Bij de retraites die zij op websites aanbieden worden de gebruikers gevraagd om fysiek met elkaar in contact te komen en zo ervaringen uit te wisselen. Veel mensen leven in een situatie waar geen gemeenschap meer is. Ouderen in eenzaamheid, maar ook jongeren. Bijvoorbeeld jonge mensen die de enige christen zijn in de klas. Op internet kunnen zij dan in contact komen.

Zo was het een uiterst boeiende en inspirerende avond, waarop vele lijntjes aan elkaar geknoopt werden!

In antwoord op vragen spreekt pater Nicolaas over de sociale media en roept parochies op daar ruimte aan te geven. Hij vertelt over de kinderen van nu, die tegenwoordig al vanaf hun tweede jaar gewend zijn op de knopjes van een mobieltje te drukken, en die zo luisteren naar allerlei verhalen en liedjes. En over de groepen 7 en 8 van de basisschool waar ieder kind tegenwoordig een laptop heeft om lesstof tot zich te nemen. En dan komen ze in de kindernevendienst en dan krijgen ze een stencil. Een stencil!!

Coen van Loon, diaken