Kerkbalans 2018

Actie Kerkbalans 2018

Bijgesloten is een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven van de parochie in de jaren 2016 en 2017, en de begroting voor het jaar 2018.

U ziet dat er vorig jaar aanmerkelijk minder onderhoudskosten voor het gebouw van de Anna-Bonifatius zijn geweest dan in 2016. Het nadelig saldo is vooral om deze reden veel lager dan vorig jaar. Een tweede reden daarvoor is dat de opbreng­sten uit de beleggingen €14.000 meer zijn dan vorig jaar. De bijdragen van parochianen daarentegen zijn dit jaar voor het eerst gedaald, en wel met een bedrag van €9000. Dat is erg jammer. Het is mooi dat de parochie vermogen heeft en het daardoor financieel wel redt, maar de bijdragen van de parochianen geven betrok­kenheid aan. Ze drukken uit dat u tevreden bent met de parochie en wilt dat die blijft bestaan. Daar kunnen geen beleggingsopbrengsten tegenop.

Uw bijdragen kunt u overmaken naar bankrekening NL23 INGB 0003 8723 31 ten name van ABG-parochie. U kunt giften aan de parochie aftrekken van de inkomstenbelasting als ze meer zijn dan 1% van het belastbaar inkomen, of als u een overeenkomst sluit met de parochie dat u gedurende 5 jaar elk jaar een bepaald bedrag zult overmaken. Er geldt dan geen minimum. Mocht u dit laatste willen doen, dan moet u met mij contact opnemen.

Namens het bestuur wil ik u op voorhand danken voor uw gaven.

Vrede en alle goeds,

 

Peter Commandeur, penningmeester