2018 Kruiswegstaties

De kruisweg in onze kerk

In de beide kerkgelegenheden van onze parochie krijgt de kruisweg jaarlijks in de vastentijd bijzondere aandacht door het ophangen van andere afbeeldingen. Dit jaar is een prachtig schilderij uit de Middeleeuwen uitgangspunt voor de verschillende afbeeldingen van deze kruisweg. Details uit dat grote schilderij zijn als het ware uitvergroot tot een achttal staties die de lijdensweek van Jezus in beeld brengen. Het schilderij zelf laat wel 23 scenes uit het leven van Jezus zien. Het volledige schilderij van Memling is in een aparte poster te zien. Dat geeft een totaalbeeld. De schilder Hans Memling plaatst het leven van Jezus in de omgeving van een middeleeuwse stad. Dat is de plaats waar het leven van mensen zich voltrekt. Het verhaal van Jezus wordt in de geschiedenis van mensen geplaatst. Memling geeft daarmee aan dat wat Jezus is overkomen zich nog dagelijks in iedere tijd afspeelt waar mensen verraad plegen, elkaar veroordelen, elkaar opzettelijk pijn doen, elkaar bespotten, elkaar vastpinnen ten dode toe en de dood injagen. Deze kruisweg van Memling is daarom een goede aanleiding om na te denken over het lijden in onze wereld en over ons eigen verdriet en hoe wij solidair kunnen zijn met hen die lijden. De veertigdagentijd krijgt met deze kruisweg een eigen accent en kan ons inspireren ons eigen leven onder de loup te nemen. Tijdens de kruisweg op Goede Vrijdag zullen wij stap voor stap met elkaar de staties overwegen en er dieper in doordringen. Moge onze bezinning rond de kruisweg vruchtbaar zijn en ons hart raken.

B. Th. Dieker.

Link: Afbeeldingen kruiswegstaties in animatie