Nieuwsbrief zondag 13 januari 2019

  

 

De kleine Samenspraak  

Deze zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de ABG-parochie in Amsterdam-Oost

Zondag 13 januari 2019                    1e zondag door het   jaar    

Het feest van de Doop van de heer

Agenda

Zondag 20 januari 201910.30 uOec.viering samen met de Elthetogemeente in de Gerardus;
Voorgangers. P. Marianus SVD en dominee M. van Laar

Tentoonstelling relieken onder leiding van Han Hartog

Op zaterdag 12 januari begeleidt Han Hartog parochianen uit het hele Samenwerkingsverband Clara en Franciscus door de tentoonstelling in het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht. U reist op eigen gelegenheid en ontmoet de anderen om 11.00 uur bij het Catharijneconvent.

Relieken komen tot leven door de vele mensen en verhalen die erachter schuilgaan. Ze danken hun bestaan aan degenen die ze soms al eeuwenlang bewaren en er betekenis aan geven. (Zie ook de Saamhorig van 17 december 2018 – 4 maart 2019, pag. 15)

Aanmelden kan bij Han Hartog (diaken.hartog@gmail.com) Uschi Janssen

Conferentie; De Rijkdom van het joodse en het christelijk gebed

Binnenkort houdt Sant’Egidio in Amsterdam een interessante conferentie; De Rijkdom van het joodse en het christelijke gebed op donderdag 17 januari om 19.30 uur.

Verhoort God onze gebeden? Bidden joden en christenen op dezelfde manier? Wat kunnen joden en christenen van elkaar leren? Welke aanknopingspunten kunnen spirituele zoekers vinden in deze tradities?

Een conferentie met rabbi Binyomin Jacobs, opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat en dom Ad Lenglet, abt van de Benedictijnerabdij Sint-Benedictusberg in Vaals. Voor beiden bepaalt het gebed het ritme van het dagelijks leven. Gespreksleider: priester Hendrik Hoet uit Antwerpen, verantwoordelijke voor oecumene en interreligieuze dialoog en co-auteur van het boek “Trialoog”.

U bent van harte welkom. Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205, Amsterdam Corine van der Loos

Oecumenische Woord- en gebedsdienst

In het kader van de bidweek van de eenheid van alle christenen, organiseren we een oecumenische Woord- en gebedsdienst samen met de Elthetogemeente. De viering wordt gehouden op 20 januari 2019 om 10.30 uur in de Gerardus Majellekerk. Voorgangers: pater Marianus  SVD en dominee M. van Laar.

Bijbelverhalen in beweging

Graag wil Tessa Koopmanschap de workshop “Bijbelverhalen in beweging” begeleiden op maandag 28 januari van 20.00-21.30 in de Annabon, om op een persoonlijke manier kennis te maken de verhalen in de Bijbel. Dit doen we door de rol van een van de personages, uit het verhaal uit Marcus 4,35-41 over de storm op het meer, aan te nemen. Samen onderzoeken we al spelend welke thema’s naar boven komen bij ieder van ons. Onze eigen persoonlijkheid en ons persoonlijk verhaal kleuren het verhaal uit de bijbel. We nodigen u uit mee te spelen, te onderzoeken en de dialoog aan te gaan! Tessa Koopmanschap en Uschi Janssen

Solidariteitsmaaltijd

Sinds medio december verblijft een groep van We Are Here (mensen die al jaren zonder papier in uitzichtloze situatie in ons land zijn) in een pand aan de Bijlmerdreef.

Om hen te ondersteunen organiseren diverse kerken en andere ondersteunende groepen op donderdag 24 januari 2019 in kerkcentrum De Nieuwe Stad (Luthuli plein 11 – Amsterdam Zuidoost) voor hen een solidariteitsmaaltijd.

De kosten voor wie mee komt eten bedragen 10 euro. De maaltijd start om 18.30 uur; inloop vanaf 18.00 uur. De meeropbrengst van de maaltijd is voor de groep aan de Bijlmer dreef.

Opgave van deelname bij Rogier Schravendeel via mail: schravendeel.r@gmail.com.voor

Let op! Oplichter

Er is een man die zich voor doet bij parochianen als “iemand van de kerk”. Hij spreekt beschaafd Nederlands en is keuring gekleed in pak. Vervolgens vraagt hij om geld voor de tram/trein. Als hij u op straat of bij u thuis hier om vraagt; ga er niet op in het is een oplichter. Doe niet open als u iemand niet herkent.

Bestemming rondgang collectes 13 januari Gerardus Majellakerk:

De eerste rondgang is voor de pastorale zorg in onze gemeenschap.

De tweede rondgang is voor de verwarming van de kerk.

Onze overledenen

Ella Sharon Feller

INTENTIES

Onze zieken:

Montse van den Emster ABG * Leo van der Meij ABG Irish Khan AB * mevr. Erkamp AB * Dick Helman en zijn dochter Josina AB * mevr. Willy Verrijk-Tuin AB * Hermien Fosch AB * Hiltrud Janssen AB * Willem Tel AB * Kian Bente Tije van de Rest AB *  Patricia Dongor G * Charles Dongor G * dhr. Zeegelaar G * mevr. Prins G * mevr. Bunck G * mevr. Banda G * Silvana Dongor G * mevr. Kramer G * Jun Tidula G * Leo Mangelmans G * Zora G * Guillermo van Geene G * Eduard Mangal G *  en voor degenen die hen verzorgen.

Intenties zondag 13 januari Anna-Bonifatius

Pastor Leo Nederstigt * Theo van Schaick*

Intenties zondag 13 januari Gerardus Majella

Pastor Leo Nederstigt * Martin Doest * Luciën Doest *  Henderik Bruinsma en Helena Johanna Bruinsma-de Ridder * Mariano Castillo * Gaudencio Balio *  Ronald Hasselbaink
en voor al onze dierbare overledenen.

In geval van nood kunt u bellen met de parochietelefoon: 06-14280882.

Kopij voor de kleine Samenspraak graag uiterlijk inleveren vóór woensdag 10.00 uur!

Wilt u deze nieuwsbrief graag digitaal ontvangen, meld u zich dan aan via mail of telefoon.

Gerardus Majellakerk: Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam. Tel. 020-6650070 (secretariaat).

Anna-Bonifatiuskerk, Tweede Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam.

Mailadres: abgparochie@gmail.com / Website: www.abgparochie.nl

Rek.nr. NL 23 INGB 0003872331   Secretariaat is geopend op wo/do/vr van 10.00 tot 12.00 uur.