2018 Preek zondag 1 juli Anna-Bonifatius

Preek zondag 1 juli Anna-Bonifatius

Keti Koti : de ketting is verbroken en de  slavernij is afgeschaft.

Maar we kennen ook andere vormen van slavernij.

Dat zijn onze eigen zwakten en beperkingen.

Daaraan zullen wij moeten werken om geestelijke bevrijding te krijgen.

Beste Broeders en Zusters, we leven nu in de eenentwintigste eeuw. In vergelijking met het verleden zijn onze standpunten volledig veranderd. Zaken veranderen voortdurend. Wat gisteren was, is vandaag niet meer. Zogenaamde culturele, sociale en religieuze waarden evolueren tegelijk met de wetenschappelijke ontwikkelingen. Ons menselijk bewustzijn bevindt zich ook in een evolutionair proces. Vandaag  zijn ons menselijk bewustzijn en onze menselijke beschaving geëvolueerd naar een hoger niveau. Vroeger werden mensen gediscrimineerd  op basis  van  de taal, cultuur, kleur, ras, sekse, religie en nationaliteit. Maar wij vormen nu een globaal menselijk  gezin zonder discriminatie. We omarmen de meest universele waarden: zoals liefde, vrede, gerechtigheid en broederschap. Bijvoorbeeld: als zich in een deel van de wereld een natuurramp voordoet, zijn mensen onmiddellijk bereid om de steun en solidariteit te geven aan ander deel van de wereld. Vandaag is onze zorg voor elkaar wereldwijd en universeel.  In dit geval,  hebben we onze menselijke fouten en beperkingen uit het verleden grotendeels overwonnen. Het heeft dus geen zin vast te houden aan wat er in het verleden is gebeurd. Vandaag willen we geen slavernij  meer maar vrijheid. We willen niet langer oorlog en geweld, maar vrede en gerechtigheid.

We hebben nu veel vrijheid. We worden bijna niet geconfronteerd met bedreigingen van slavernij van elkaar. We voelen ons helemaal vrij.  Maar in deze vrijheid zijn we ook verslaafd aan onze eigen zwakten en aan ons zogenaamd vooroordeel. We hebben spirituele vrijheid van onszelf nodig. In deze overweging  zou Ik  graag meer nadruk willen leggen op geestelijke vrijheid. We zijn vrij om na te denken en vrij om onze meningen  te uiten. Wij zijn  Zelfs vrij om iets tot op zekere hoogte te doen.

Ons lichaam en leven is niet van ons. Het is een kostbaar geschenk van God. In zogenaamde individuele vrijheid  kunnen we ook veel schade aan ons lichaam doen. Bijvoorbeeld: door buitensporige consumptie van drugs, alcohol, roken, eten en seks. We moeten ons bewust zijn van onze buitensporige handelingen, dwangmatig gedrag en verslavingen.

In deze vrijheid moeten we ook de natuur en de omgeving om ons heen bekijken. We moeten respect hebben voor de natuur en het milieu. We moeten het leven redden en zorg hebben voor de toekomstige generaties, zodat ze ook  een veilige ruimte  kunnen hebben om gelukkig te leven.

Als we al onze beperkingen en tekortkomingen overwinnen en echte spirituele vrijheid in onszelf ervaren, zal dat de echte Keti Koti zijn (de ketting is verbroken). Dan zullen we dingen om ons heen kunnen zien zoals Jezus zag, en dan zullen we in staat zijn om dingen te doen zoals Jezus deed met een groot gevoel van spirituele vrijheid en liefde. Verder zullen er geen slavernij, oorlog en uitbuiting meer zijn in de wereld.

In het evangelie van vandaag  geneest Jezus een vrouw die al 12 jaar lijdt. Deze genezing bracht haar hoop en troost. Verder heeft hij een meisje uit de dood opgewekt. (Talita koemi: wat vertaald betekent: ‘Meisje, Ik zeg je, sta op.’)

wat vertellen ons al deze wonderen? Jezus had veel mededogen, liefde en zorg voor zijn medemensen en omgeving. Hij brengt leven en hij voegt vreugde en geluk toe in het leven van anderen. Beste Broeders en Zusters, als volgelingen van Jezus zijn we ook geroepen hetzelfde te doen voor anderen. Amen

Pater James Arul SVD