2018 Preek zondag 16 december Anna-Bonifatius

OVERWEGING op de derde zondag van de advent, 16 december 2018 AnnaBon

Lezingen: Sefanja 3, 14-18a; Filippi 4, 4-7; Lucas 3, 10-18

Zusters en broeders,

Als je besluit om een feest te geven plan je een datum en ga je bedenken wie je allemaal uitnodigt, wat je gaat regelen voor eten en drinken, wat je aan gaat doen en nog veel meer dingen. Ik hoop dat u daar ervaring mee heeft. Die voorbereiding is spannend, maar ook leuk. Als je bezig bent met de voorbereiding van het feest is het ook al een beetje feest. Het feest dat komen gaat inspireert de voorbereiding, om het zo maar te zeggen.

Dat de toekomst je kan inspireren, dat is het thema van de advent en speciaal ook van deze zondag. De Heer komt! In de advent hebben de zondagen een naam die dat benoemt. De naam van deze derde adventszondag is Verheugt U, want de Heer is nabij.

De inspirerende kracht van de toekomst wordt in de eerste lezing getoond: Jeruzalem hoeft geen onheil meer te vrezen, Jeruzalem mag jubelen van vreugde, Gods liefde maakt de stad nieuw. Die inspirerende toekomst, dat visioen, heeft het Joodse volk tot op de dag van vandaag vast gehouden en kracht gegeven. Ooit komt het goed, krachtig verwoord in de wens: tot volgend jaar in Jeruzalem!

Het evangelie van vandaag begint ermee dat mensen Johannes de Doper vragen stellen. Hij heeft de mensen opgeroepen tot bekering en gezegd dat zij vruchten moet voortbrengen die passen bij bekering.  Door mij gedoopt worden is leuk, maar dan moet je laten zien dat je echt bent veranderd, even in mijn woorden. Daarom stellen mensen hem de vraag: wat moeten wij dan doen?

Wat een mooie vraag is dat! De mensen die die vraag stellen worden niet weggehoond door Johannes, dus: ‘wat moeten wij doen?’ is een vraag die gesteld mag worden. Het antwoord is niet: je weet toch wat er in de wet staat, doe dat! Nee, Johannes geeft antwoorden die rekening houden met wie de vraag stelt: iedereen krijgt het antwoord dat hem of haar past.

‘Wat moeten wij dan doen?’ Dat is een vraag die ook wij mogen stellen. Het is geen examenvraag, geen pin op de neus. Het is een vraag die ons kan helpen te leven met het oog op de komst van de Heer, vanuit een inspirerende toekomst. En daarbij mag je rekening houden met wie je zelf bent, met je eigen situatie en je eigen gaven. Hoe kun je leven vanuit de liefde en gerechtigheid die van God komen nu in dit leven op aarde?

Wat moeten wij dan doen is een vraag die wij onszelf kunnen stellen, persoonlijk, maar het kan ook een gemeenschappelijke vraag zijn: wat moeten wij dan doen om als parochie een teken te zijn van de inspirerende toekomst van God?

Het zijn geen màkkelijke vragen. De heilige apostel Paulus zegt er dit over: verheugt u in de heer te allen tijde. De Heer is nabij. Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking. Om het in mijn woorden te zeggen: God zal helpen om de antwoorden op die moeilijke vragen te vinden.

Johannes de Doper zegt dat hij de Messias niet is, dat hij met water doopt, maar dat er na hem iemand zal komen die zal dopen met Geest en met vuur. Daarmee verwoordt Johannes volgens mij: zeker, er zijn moeilijke vragen. Maar wie op weg gaat zal nieuwe inspiratie vinden, inspiratie door de Geest die ons bijstaat en helpt. God helpt om de antwoorden op de moeilijke vragen te vinden.

Johannes is niet waardig de schoenriem van de Messias los te maken. Nee, want als je je schoenriem los maakt, ben je aangekomen, klaar. Dan ga je niet meer verder. Terwijl Jezus zegt: volg mij. Hij neemt ons mee naar nieuwe toekomst. Hij gaat ons voor naar een nieuwe hemel een nieuwe aarde.

Het is advent, tijd van vreugdevolle voorbereiding op de komst van de Heer. Hoe onze voorbereiding ook is, als we de vreugde om de komst van de Heer maar vasthouden. En elkaar bijstaan om de vreugde terug te vinden, als dat nodig is. Om met de heilige apostel Paulus te spreken: Laat al uw wensen bij God bekend worden, in gebed en in smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.

Amen

Hans Mesdag