2018 Preek zondag 19 augustus Anna-Bonifatius

Preek zondag 19 augustus Anna-Bonifatius

Wij zullen voedsel zoeken die tot in eeuwigheid blijft….!

Beste Broeders en zusters, Jezus voedde de mensen in de woestijn en ze waren zo blij. ze wilden  Jezus niet verlaten. Ze waren constant op zoek naar hem. Jezus vertelde hen,  Ge  zoekt mij omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neerge­daald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid Jezus bedoelde hiermee het voedsel van  geestelijke waarden:  zoals liefde, vrede en gerechtigheid. Zijn  geestelijke waarden zullen blijven tot in eeuwigheid, dus wij moeten  bereid zijn om die waarden te beleven.

In werkelijkheid  blijven mensen  heel druk  bezig om aan hun basisbehoeften te voldoen: zoals voedsel, onderdak en kleding. Natuurlijk zijn  die  heel belangrijk en  echt de basis van alles. Als aan  onze basisbehoeften  is voldaan,  dan zullen wij zoeken naar hogere levensbehoeften.

Psycholoog  Abraham Maslow  vertelt  over  de behoeftepiramide. Dat  is een theorie waarmee de behoeften van consumenten verklaard kunnen worden.

Behoeftepiramide van Maslow

Deze theorie is gebaseerd op het idee dat ieder mens eerst bepaalde basisbehoeften heeft. Pas als de eerste behoeften zijn behaald, zal de consument behoefte en  ruimte hebben om de volgende fase te realiseren. Omdat het model van Maslow de vorm van een piramide heeft wordt de theorie de Piramide van Maslow genoemd.

  1. De eerste basisbehoeften zoals eten, schone lucht en water – Maslow noemt dit de fysiologische behoeften of primaire biologische behoeften.
  2. De tweede fase in de behoeftepiramide van Maslow is bestaanszekerheid. Hier vallen zaken als veiligheid en zekerheid onder.
  3. De derde fase definieert Maslow als sociale contacten, zeg maar vriendschap en liefde
  4. De vierde fase is waardering, erkenning dus hoe anderen over jou denken en zelfrespect.
  5. De laatste fase is zelfontplooiing

Het groeien   naar  een hogere levensfase is een proces. Wij moeten ernaar streven  een hoger behoefteniveau te bereiken.  Meestal blijven mensen zitten in de eerste drie fasen van  de behoeftepiramide. Wij hebben innerlijke strijd en moeilijkheden om aan alle  behoeften te voldoen.  Soms zitten wij vast in een bepaalde fase. Wij genieten van een ruimte die echt veilig en comfortabel voor ons  is en wij willen niet graag  doorbreken en  verder groeien.

Het grootste probleem  is dat wij iets niet willen loslaten:  het menselijke verlangen naar bezittingen, kracht en positie, naam en faam. Er zijn mensen die levenslang druk bezig zijn om alleen geld te verdienen, om allerlei bezittingen te verzamelen.  Geen tijd meer voor geestelijke zorg, geen tijd meer voor zorg en aandacht voor anderen.   Aan het einde van hun leven,  helaas, vinden ze alles zinloos en waardeloos. Een voorbeeld uit  de wereld-geschiedenis:

Koning Alexander de Grote wilde de hele wereld veroveren. Hij  was levenslang obsessief bezig met  het uitvoeren van  zijn strategie. Gelukkig bereikte hij de helft van zijn gericht plan. In 323 V.Chr, na de verovering van het  Arabische koninkrijk,  ging hij met zijn leger terug naar Babylon. Onderweg werd hij op het schip getroffen door een dodelijke ziekte. Toen hij op zijn sterfbed lag, realiseerde  hij zich dat verlangen naar bezittingen, macht en positie zinloos en waardeloos is. Koning Alexander zei toen tegen zijn minister, “Na mijn dood, als mijn lichaam in een kist naar het graf gedragen wordt, laat dan mijn beide handen vrij uit de kist  hangen zodat de mensen die mijn handen zien, kunnen bedenken, “ De zogenaamde Koning Alexander de Grote,  wereld’s  overwinnaar, gaat naar het graf met lege handen.”  Er wordt gezegd dat na de dood van Alexander,  zijn lichaam naar het  graf gedragen werd volgens deze wens.

Beste Broeders en zusters,  laten wij tijdens ons leven iets doen om het zinvol te maken. Wij  denken soms dat  wij  geluk en vreugde kunnen vinden als wij  een groot huis of een villa  hebben zoals een paleis, als wij een mooie vrouw hebben en altijd gelukkige familieleden, vrienden en kennissen rond ons, dagelijks veel soorten  maaltijden, vriendelijke thuiszorg,  dure autos,  een groot salaris, een groot bank-saldo hebben.  Natuurlijk ze zijn  belangrijk maar ze zijn   van tijdelijke aard.  We moeten iets zoeken dat eeuwig blijft,  dat echt geestelijk is. Ze zijn de waarden van  het koninkrijk van God: Liefde, vrede, waarheid en gerechtigheid. Dat bedoelt Jezus met  het hemelse brood dat blijft tot in eeuwigheid. In iedere eucharistieviering nemen wij deel aan zijn maaltijd en wij zijn dus verplicht om zijn waarden te beleven. Wij zijn geroepen om te leven zoals Jezus op deze aarde. Amen

Pater James Arul SVD