2018 Preek zondag 25 februari Anna-Bonifatiuskerk

Preek zondag 25 februari 2018 Anna-Bonifatiuskerk

2e zondag van veertigdagentijd

De gedaanteverandering van Jezus verdiept ons geloof dat Jezus de Messias en de Zoon van God is.

Beste broeder en zusters, In de geschiedenis van de kerk, zien we dat de apostelen Petrus, Jakobus en Johannes door verschrikkelijke vervolgingen gegaan zijn omwille van hun geloof in Jezus Christus. De apostel Jakobus was de eerste martelaar. Op brute wijze werd hij vermoord door koning Herodes Agrippa. De apostel Petrus werd genadeloos gekruisigd ondersteboven op een kruis. (Zijn voeten waren aan de bovenkant en zijn hoofd was naar beneden aan het kruis). Tot het einde van zijn leven, leed de apostel Johannes pijn en vervolgingen van zijn eigen mede-Joden.

Wat deed hen de vervolgingen, het lijden en zelfs de dood moedig ervaren? Wat was de versterking van hun overtuigingen en geloof? Omdat zij de heerlijkheid van de Heer op de berg gezien hadden. Zij hebben de stem van God de Vader gehoord. De stem bevestigde voor hen dat Jezus de zoon van God is. Vóór de gedaanteverandering van Jezus, dachten de leerlingen dat Jezus alleen rabbijn, een groot leraar,was, een mens, net als een van hen. Jezus openbaart aan hen zijn goddelijke natuur op de berg. Aan hen werd verteld wat er gaat gebeuren met Jezus in de toekomst.

Door zijn goddelijke openbaring versterkt Jezus hun geloof en hun overtuigingen. Jezus bereidt hen voor op hun toekomstige bediening. Vanwege deze ontmoeting met de goddelijkheid, waren ze diep overtuigd van hun geloof in Jezus. Als gevolg daarvan waren ze in staat om moedig van Christus te getuigen. Beste broeders en zusters, Als volgelingen van Christus, ontmoeten ook wij God in ons dagelijks leven, maar we zijn onser niet van bewust. Op verschillende manieren en in verschillende mensen openbaart God zich aan ons.

Een paar dagen geleden, ontmoette ik een man. Hij had een zware hartaanval gehad en daarna was hij voor een week opgenomen in het ziekenhuis. Hij was bijna op het punt van de dood. Tenslotte, als door een wonder, kreeg hij zijn leven terug. Nu leidt hij zijn normale leven. Vanuit die ervaring zijn er veel dingen veranderd in zijn leven. Die ervaring heeft zijn bewustzijn van God verscherpt . Vanaf dat ongeval ziet hij de kracht van God in zijn leven, het opgevangen worden in de handen van God. Nu leidt hij een leven dat is volledig afhankelijk van Gods wil en genade.

Beste broeders en zusters, Laten wij ons bewust zijn van Gods aanwezigheid. Hij openbaart zich zichtbaar aan ons in de Eucharistie, net als hij zich aan zijn leerlingen openbaarde, op de berg Tabor. In de Eucharistieviering, is het heilig altaar als de berg Tabor. Hij komt naar ons en hij openbaart zich aan ons. Als we hem ontmoeten, laat ons hem vragen, “Heer, U mag mijn geloof in U verdiepen, zodat ik in staat zal zijn om een ​​echt christelijk leven en een zinvol leven te leiden.”

Pater James Arul SVD