2018 Preek zondag 28 oktober AnnaBon

 

Preek zondag 28 oktober Anna-Bonifatiuskerk dertigste zondag door het jaar

De Lezingen:

  1. Jer. 31:7-9

  2. Hebr. 5:1-6

  3. Mc. 10:46-52

Op een dag kwam een man naar mij toe in de Vredeskerk in Amsterdam. Hij was onrustig. Hij had ook een beetje gehuild. Hij zei tegen mij: pastor, kunt u voor mij bidden en mij helpen? Ik heb heel veel problemen in mijn leven. Ik weet niet hoe ik ze kan oplossen.Toen vroeg ik hem: Wat kan ik voor u doen? Hij antwoordde: Bid voor mij alsjeblieft, dat ik rustig word en met deze moeilijkheden om kan gaan. Bid ook dat God mij helpt. Want ik verlang naar Zijn hulp. Daarna hebben wij samen gebeden. Na het gebed zei hij tegen mij: nu ben ik rustig pastor. Hij luistert naar mij verlangens.

In het evangelie van vandaag waarin Christus de blinde Bartimeüs geneest, is de beslissende vraag: “Wat wilt u dat Ik voor u doe?” De blinde Bartimeüs mag zijn leed uitspreken. Op het gehoor heeft hij vernomen van Jezus’ nabijheid. Daar moet hij het ook van hebben, want hij is in meerdere opzichten afhankelijk van anderen. Hij is een blinde bedelaar. Maatschappelijk gezien staat hij aan de kant. Hij is gemarginaliseerd om het eigentijds uit te drukken. Er staat natuurlijk niet voor niets dat hij langs de weg zit. ‘Uitgerangeerd’ zouden wij dan misschien zeggen. Slechts op het gehoor werd zijn geloof in Jezus gewekt.

Het verlangen van Bartimeüs: “Heer, geef dat ik zien mag”, geldt eigenlijk voor eenieder van ons. Wij mensen hebben allemaal onze gebreken, fouten en blinde vlekken in onze waarnemingen en interpretaties. Zoals altijd stelt ook Christus aan deze blinde geen eisen. Christus dringt hem niets op. Hij zegt hem niet wat hij moet doen. Christus vraagt liefdevol: “Wat heb je nodig om zinvol te leven?”

Jezus erkent dat het precies Bartimeüs’ geloof is, dat hem heeft genezen. Geloof in Jezus heeft hem nieuw leven ingeblazen. Hij wordt een vreugdevolle leerling. Mensen die leven met een handicap zoals bijvoorbeeld blindheid, vertonen vaak grote moed, vindingrijkheid en een sterk karakter.

Wij allen zijn uitgenodigd om steeds meer te beseffen dat Christus altijd liefdevol bij ons is. Geloof  en vertrouwen  werken genezend. Meestal kan God zichzelf alleen maar aan ons geven als wij geloven. Wat betreft onszelf voelen wij ten diepste wel dat wij onszelf niet kunnen redden.

Christus nodigt ons uit het diepste persoonlijke geluk te vinden in Hem. Vandaag vraagt Jezus aan ons: Wat willen jullie dat Ik voor jullie doe? Wanneer Jezus ons de vraag zou stellen die hij aan de blinde had gesteld, wat zouden wij Hem dan antwoorden? Het is goed om ons te realiseren dat Jezus onze verlangens belangrijk vindt. Dit te weten helpt ons om een echt gesprek met Hem aan te gaan. Het doet ons beseffen dat Hij om ons geeft.

Ik denk dat wij op verschillende manieren verlangens hebben naar Jezus toe. Bijvoorbeeld: wij verlangen naar genezing, naar oplossing van onze problemen, misschien verandering van ons slecht gedrag om rustig te blijven als wij niet goed kunnen omgaan met anderen  enzovoorts. Maar om deze verlangens te vervullen, zullen wij ons hart voor Jezus moeten openen en op Hem vertrouwen en hopen.

Soms is het moeilijk om op Jezus te vertrouwen en te hopen in deze wereld, want misschien hebben sommige mensen alles wat ze nodig hebben in hun leven. Deze mensen vertrouwen liever op zichzelf en wat ze doen, dan in Jezus. Ze hebben Jezus minder nodig of helemaal niet nodig. Dit is normaal en menselijk. Maar als volgelingen van Jezus zullen wij Jezus op de eerste plaats stellen in ons leven. Anders wordt onze identiteit als Christen zinloos.

Het licht van Chistus dat wij bij onze doop ontvangen hebben, zal ons begeleiden naar God. Dit licht mag weer onze ogen openen, dat wij genezen mogen worden van onze eigen blinde vlekken en zo een scherp zicht krijgen. Dat wij ons geroepen mogen weten om solidair te zijn met mensen langs de kant van de weg: vluchtelingen, daklozen en de mensen die minder geluk hebben in hun leven.

Samen met psalm 123 zeggen wij ook: Ik sla mijn ogen naar U op, naar U die troont in de hemel. Amen.

pater Rian Supardi, SVD