Afscheidspraatje van Suze Groot in Anna-Bonifatiuskerk 1 September 2019

Afscheidspraatje van Suze Lases in Anna-Bonifatiuskerk 1 September 2019

Ja, lieve allemaal, binnenkort verhuis ik naar ‘s-Hertogenbosch waar haast al onze zusters, in Heeswijk of Boxtel wonen. Wanneer precies weet ik nog niet. Het is september of oktober. Het is heel dubbel: Ik zal U en deze parochie ontzettend missen! Zoals wij hier kerk-zijn vind je het nergens! De liturgie met zang en orgel, met Ina! De betrokkenheid en gezelligheid!

Maar, ik word in december 83 jaar en moet ook niet wachten tot ik uit elkaar val…

Ik krijg een woning heel dicht bij het station!

Ons klooster, Mariënburg, waar ik ben ingetreden, is nu universiteit. Waar de kweek- en huishoudschool stonden, staan nu appartementen waarvan onze congregatie er destijds 4 heeft gekocht. In een daarvan mag ik wonen.

Samen met Hedwig de Groot, helaas overleden medezuster, ben ik hier in september 1987 op de pastorie komen wonen. Dat is dus nu 32 jaar geleden!

Jan Bus, de parochiepriester ging weg, Jeroen Bellwinkel, pastoraal werker, kwam met de parochianen (waaronder 3 oudere medezusters) van de Anna naar hier, maar zou met zijn gezin elders blijven wonen.

Hedwig de Groot en ik kwamen uit Almere waarnaar wij 9 jaar eerder waren gezonden. Vooral Hedwig ving veel mensen op die door politie, pastor of dokter waren gestuurd (ik gaf les in Amsterdam.) We doken heel diep in de oecumene op liturgisch en diaconaal  gebied, heerlijk!  Na de eerste tien jaren van Almere verrezen er voorzieningen. Wij zouden weg kunnen, dacht mijn Moeder die hier actief was! Ons bestuur vond het prima dat wij naar hier overstapten!

Maar, het was moeilijk om daar bij alle vrienden van het eerste uur weg te gaan!!!

Met Jeroen Belwinkel was het fijn werken. Maar, Jeroen, die als pastoraal werker letterlijk en figuurlijk kostbaar was…kreeg hier niet veel kansen en raakte na 3 maanden overspannen…Wij hebben die tijd zoveel mogelijk overbrugd,  bijgestaan door vooral onze zusters uit de Anna. Jeroen is ’n goede dominee geworden!

Hier in de AnnaBon waren Phine Wijnaldum en Irene Pawiroredjo  de S.A.N.(Surinamers, Antillianen en Nederlanders) begonnen. Hedwig de Groot en ik deden zoveel mogelijk mee! Dat was het doel van de SAN! Phine leerde ons veel.   

De gezellige sociale contacten, op de zondag zijn mij lief: daar een groepje rond mevrouw van Hees, daar een Surinaamse groep, daar de Indonesische etc. Het verzorgen van de koffie en thee heb ik altijd gezien als bijdrage aan de contacten en gezelligheid én ‘n welkom aan hen die vroeg komen …en ieder die iets droevigs, gezelligs of b.v. cake kwijt wil vóór 10.30u.

Annie, die na mevrouw Snabel een poos is ingesprongen, ieder met wie ik bepaalde taken verzorgde, alle vrienden en vriendinnen en íeder die mij inspireerde: reuze veel dank!!! Dankjewel parochiebestuur, moed!

Ik kan, als Amsterdammer, nogal pardoes iets zeggen. Aan ieder die ik daarmee heb gehinderd, bied ik hierbij mijn excuses aan, het spijt mij.

En, ik wil écht geen afscheid.

Mijn 60 jaar feest met familie en u allen was zó weldadig!!!

Al uw foto’s en alle wensen …op dat bord, staan op mijn laptop. Alles is toen gezegd! Dat neem ik mee uit deze, voor mij, rijke periode!

Moge het de AnnaBon en U allen goed gaan! Dank u!

                                                      Suze Lases,SJMJ

                                              Amsterdam, 1-9-2019