2019 Preek zondag 13 januari Anna-Bonifatiuskerk

Doop van de Heer (C-jaar)

Jes 42,1-4.6-7; Hand 10,34-38; Lucas 3,15-16.21-22.

Zusters en broeders,

Vandaag is zondag 13 januari. De feestdagen zijn voorbij. Het werk is weer begonnen. Onze kinderen gaan weer naar school. Het weer is nog somber en koud. In deze wintertijd zien wij de zon niet vaak. Wij verlangen naar de zon. Als de zon schijnt ziet de wereld er veel vriendelijker uit, lacht het leven je toe. En vandaag schijnt de zon! De hemel is opengebroken. Er klinken woorden van troost en redding, er wordt uitzicht geboden, wij zijn getuigen van het belangrijke moment  in het leven van Jezus, dat veel betekenis is voor ons persoonlijk leven.

In het evangelie klinkt een stem uit de hemel. Het is de stem van God. Jezus staat aan het water van de Jordaan. Hij is daar niet de enige, een hele mensenmassa laat zich dopen door Johannes de Doper. Jezus is een van hen. Hij staat gewoon in de rij zoals anderen. Hij is één met zijn mensen, het volk van Israël. Op het moment dat Jezus gedoopt wordt en aan het bidden is, wordt de hemel geopend en daalt de heilige Geest op Hem neer en klinkt de stem: “Jij bent mijn Zoon, in jou vind ik vreugde. Hierover zeggen ook de profeet Jesaja in de eerste lezing en de apostel Petrus in de tweede lezing.

Toen Jezus twaalf jaar oud was kwam Hij naar de tempel en wilde Hij nergens anders dan in huis van zijn hemelse vader. Nu is het God, zijn Vader, die Hem als zijn Zoon bevestigt. Dit is een liefdesverklaring tussen de Vader en de Zoon. Jij bent mijn welbeminde, jij bent de mens naar mijn hart, ik zie je graag. Het is alsof tegen ons gezegd wordt: Kijk, dit is Hem, mijn eigen Zoon. Ik geeft Hem aan jullie. Voor Jezus is dit een belangrijke moment in zijn leven. Van nu af weet Hij zich bekrachtigd in zijn roeping om onder de mensen de boodschap van Gods liefde en barmhartigheid te verkondigen.

Een moment van belang, voor Jezus en ook voor ons: de hemel wordt geopend. Alleen God voor ons de hemel openen. Wij mensen kunnen van alles, maar de hemel openen… dat doet alleen God. Hij is de baas van de hemel. Wij kunnen God wel helpen zodat Hij de hemel opent. Als Jezus gedoopt is, is Hij aan het bidden, zo vertelt Lucas. Bidden doet de hemel opengaan. Als wij tot God bidden met een groot vertrouwen en geloof, zal God naar ons luisteren. Als je bidt, kom je in Gods wereld binnen.

Vandaag gedenken wij de Doop van Jezus. Ook wij zijn gedoopt als kind of als volwassen. Door de doop sacrament, zijn we kinderen van God geworden. Elke dag mogen wij het ons bewust zijn dat wij vanuit dit geheim leven. Wij zijn gedoopt tot priester, koning en profeet. Dit is onze nieuwe identiteit als gedoopte mensen.  Daar ligt de opdracht van de Heer voor ieder van ons.

Wat Jezus overkwam bij zijn doop, dat de heilige Geest vanuit de hemel op Hem neerdaalde, gebeurt ook aan ons als wij gedoopt worden. Dan ontvangen wij de heilige Geest. De Geest is de scheppende kracht in ons, die creatief maakt, die te midden van chaos en verwarring orde en eenheid schept. De Geest zet ook ons in beweging. Ze zet ons op de weg die Jezus gegaan is: de weg van priesterschap, van koning en profeet.

De Geest van God doet ons herademen, opademen, en maakt ons tot nieuwe mensen. Ze is het vuur ( of Api Ilahi, zeggen we in het Indonesisch) dat brandt in onze harten en ons doet ontvlammen in liefde voor God en in liefde voor elkaar.

Zusters en broeders,

Ik sluit mijn verhaal deze keer af met een verhaal.

De klein zoon van een rabbi speelde verstoppertje. Hij verborg zich goed en wachtte stilletjes in zijn schuilplaats tot zijn vriendje hem zou vinden. Toen het wachten hem te lang duurde kwam hij van zijn plek te voorschijn. Maar zijn vriendje was in geen velden of wegen te bekennen. Tot zijn grote schrik kwam hij er achter dat deze hellemaal niet naar hem had gezocht. In tranen kwam hij bij zijn grootvader en beklaagde zich over zijn speelkameraadje.  Toen kreeg ook de rabbi tranen in zijn ogen.

Hij omarmde zijn kleinzoon en dacht bij zichzelf: ‘Het is net als met God, die zegt: ” Hoe vaak verberg ik mij niet voor jullie, zonder dat er iemand naar mij zoekt!”  Want ook God wil gezocht en gevonden worden.

In het doop sacrament vinden wij God. Als wij gedoopt worden, wordt ook tot ons gezegd: “jij bent mijn zoon en mijn dochter, in jou vind ik vreugde. Kinderen van God mogen we zijn. Hij ziet ons graag. Hij houdt van ons. Wat een zegen is dat: door God gezien en bevestigd worden.

Amen.

pastor Marianus Jehandut