2019 Preek zondag 17 februari Gerardus

Preek zondag 17 februari 2019 in Gerardus Majella

6e zondag door het jaar C – 2019

1ste lezing: Jeremia 17, 5-8; Evangelie: Lucas 6, 17.20-26

Zusters en broeders.

Een paar dagen geleden toen ik de Bijbelse verhalen van deze zondag las, kwam deze woorden spontaan in mij op: Wat maakt een mens gelukkig in het leven? Dit essentiële vraag maakt mij er stil van. In de stilte van mijn gedachten, meditatie vroeg ik aan de profeet Jeremia en de Heer Jezus om een antwoordt op die vraag te vinden. In de eerste lezing van vandaag vertelt de profeet Jeremia aan ons over zijn bijzondere ervaring met God en met mensen in zijn tijd. Hij zegt dat mensen die alleen in de aardse dingen vertrouwen zijn niet gelukkig. De aardse dingen zie ik persoonlijk  als een middel om ons leven makkelijker te maken. Alle aardse dingen is geen einddoel voor ons leven. Mensen die niet in de Heer willen geloven zijn ver van de ervaring van Jeremia en ze zijn niet gelukkig.

Wat maakt de mens gelukkig dan?  De profeet Jeremia was een gelukkige mens omdat hij God de eerste prioriteit gesteld heeft in zijn hele leven. Hij gelooft in God met hart en ziel. Dat geloof gaf hem de kracht en inzicht om alles te doen wat de Heer van hem vroeg. Dat geloof maakte zijn leven gelukkig en zeer vruchtbaar. En de vruchten van zijn leven was dat hij door God gekozen werd tot zijn profeet. Profeet van God zijn, was een grote eer voor hem. Als een profeet was hij bereid om met God samen te werken. God gaf hem een speciale taak om alle mensen in netwerk van Godsliefde te laten komen en erbij te betrekken. Dat heeft hij goed gedaan. Daarom noem ik hem de man van God. Het zou goed zijn als wij ook zijn ervaring nemen als een voorbeeld te kunnen gebruiken om ons leven gelukkig te maken. Een gelukkige mens is het doel van ons leven. En dat is precies de wil van God voor ons leven hier op aarde.

Wat zegt Jezus vandaag tegen ons? Hij spreekt tot ons allen over mensen die arm zijn van geest. Wie zijn die mensen? Mensen die arm zijn van geest?  Zij zijn mensen die niet in God willen geloven. Zij willen God niet leren kennen. Zij zitten niet in het netwerk van Godsliefde. Mensen die arm zijn van geest, zijn mensen die altijd opzoek gaan naar hun eigen belang in de vorm van hebzucht en machtswellust. Zij willen rijker en rijker worden. 

Zij zijn nooit tevreden met alles wat zij hebben of bereiken in hun leven. Zij zijn altijd opzoek gaan naar macht en aanzien. Mensen die arm van geest zijn, mensen die andere mensen terroriseren en dood maken. Zij houden niet van elkaar en van andere mensen. Zij geven geen aandacht voor mensen in nood. Zij denken dat alles wat zij hebben bereikt in hun leven, is het alleen maar een teken zijn van hun succes. Ze zien dat hun succes niets te maken hebben met God. Mensen die arm zijn van geest, zijn mensen die de natuur en het milieu kapot maken.

Mensen die arm zijn van geest zijn erger dan mensen die arm zijn van de materiele dingen. Die mensen zijn niet gelukkig met hun leven.

Zusters en broeders.

Zien wij in onze stad Amsterdam mensen die arm zijn van geest? Zien wij  in onze ABG gemeenschap mensen die arm zijn van geest? En wij zelf, horen wij tot die mensen die arm zijn van geest? Ik beoordeel niemand. Wij weten wie we zijn. Ik weet niet wat in ieders hart leeft. Maar God weet het heel goed. Hij is de enige die alles ziet wat in ons hart bezighoudt. Ik hoop dat wij in het netwerk van Gods liefde zitten. Dat ons leven net als een boom die aan het revier staat en wortels heeft tot in het water en altijd blijft vruchten dragen, de vruchten van geluk, van liefde voor elkaar, van vrede en saamhorigheid. Laten wij ons openstaan om in netwerk van Gods liefde te treden. Dan horen wij bij Gods wereld, bij Jezus’ leerlingen en bij de profeet Jeremia.

Ik sluit mijn verhaal af met een gebed van psalm 84:

Gelukkig is de mens

die zijn vertrouwen in U stelt

o Heer van alle machten.

Hoe vredig is het waar Gij woont,

Heer God van alle machten.

Verlangen zal ik met hart en ziel naar het huis waar Gij mij wacht.

De vogel vindt een eigen nest;

de zwaluw een plaats voor zijn jongen.

Gelukkig de mens die woont bij U,

hij zal U loven zijn leven lang.

Gelukkig is de mens

die zijn vertrouwen in U stelt

o Heer van alle machten. Amen.

pastor Marianus Jehandut