2019 Preek zondag 21 april Anna-Bonfatiuskerk

De opstanding van Jezus geeft ons een sterke hoop en vreugde om ons leven verder zinvol  te leven …!

 In het menselijk leven, blijft er altijd  een zekere mate van onzekerheid, verwarring en mysterie. Tot nu toe, heeft niemand deze fundamentele vragen duidelijk beantwoord: zoals waar komen we vandaan? Waar gaan we uiteindelijk naartoe? Onze oorsprong en onze bestemming blijven altijd een mysterie. We weten niet waar we voor onze geboorte waren, en ook weten we  niet waar we na onze  dood naartoe zullen gaan. We kennen alleen ons huidige bestaan ​​hier en nu. Daarom zijn er onzekerheden en strijd in ons menselijk leven.

 We varen  op de oceaan van het leven. Die  kent geen kust. We varen op een schip zonder richting en bestemming. We hopen, dat we onze bestemming op een dag zullen bereiken, maar we zijn er niet zeker van. Dat is de aard van ons menselijk leven. Tijdens onze zeiltocht, op de oceaan van het leven,  blijft de opstanding van Jezus als een vuurtoren voor ons. De opstanding van Jezus blijft een heldere vuurtoren tijdens onze levensreis. Het geeft ons een sterke hoop en vreugde.  Het geeft  ons richting en rust om verder te reizen. Het verbreedt de horizon van onze hoop en vreugde. De opstanding van Jezus vertelt ons dat de aardse dood niet het einde van ons leven is. Na onze dood wachten ons heerlijke dingen. Jezus leidt ons tot zijn glorievolle verrijzenis.

Jezus is ons ultieme rolmodel. Jezus kwam naar deze wereld als mens en hij leefde onder ons, net als wij. Hij leidde een voorbeeldig leven van gerechtigheid en waarheid, het overwinnen van alle menselijke zwakheden en on/vol/komen/heden. Hij leidde een volmaakt leven onder het oog van zijn Vader. Daarom  heeft God  Hem uit de doden opgewekt en God heeft  hem verheerlijkt. Beste broeders en zusters, De opstanding van Jezus leert ons dat als we een leven  leiden dat God wel/ge/val/lig is, zullen wij ook deel hebben aan  de verrijzenis van Jezus.

In het Evangelie van vandaag, schrijft Johannes bepaalde dingen symbolisch over het lege graf van Jezus. Het Evangelie van Johannes staat bekend om een ​​aantal theologische tekenen en symbolen. Hij geeft altijd een theologische verklaring door bepaalde tekenen en symbolen.

Bijvoorbeeld: Hij zegt dat  de doek   waarmee  het hoofd van Jezus bedekt was,  werd opgerold en  apart opzij werd gelegd. Dit teken heeft een diepe theologische betekenis. Dit was een sociale gewoonte in Palestina: De knecht regelde maaltijden voor de meester van het huis op de tafel. Meestal werd een handdoek op de tafel gehouden voor het schoonvegen  van de handen. Na de maaltijd, veegde de meester zijn handen met de handdoek af en vouwde hem op. Dat was het teken dat  de  meester klaar was met eten. Als de knecht de gevouwen  handdoek zag,  ging de knecht de tafel  afruimen.  Maar nu,   als iemand de meester van het huis tijdens de maaltijd riep of als hij voor een dringend werk naar buiten ging, rolde de meester de handdoek op en legde het opzij.  De knecht moest door dit teken  begrijpen dat de meester  nog niet  klaar was met eten en  zeker  zou terugkomen. In het lege graf van Jezus, werd de handdoek opgerold en opzij gehouden en het betekent “Hij zal terugkomen”.  Johannes  versterkt ons geloof en hoop  door dit theologische teken. Dit is ons katholieke geloof – “Christus is gestorven, Christus is verrezen, Christus zal terugkomen”  Dus zullen we doorgaan met het  vieren van  de Eucharistie  en het beleven van de Eucharistie in ons dagelijks leven, totdat hij weer komt. – Amen

Pater James Arul