2019 Preek zondag 22 december Gerardus Majella

Overweging op de vierde zondag van de Advent in de Gerardus Majella, 22 december 2019

Lezingen: Jesaja 7, 10-14, Romeinen 1, 1-7, Mattheüs 1, 18-24

Zusters en broeders,

Er zijn mensen die ontzettend goed kunnen praten: bijvoorbeeld tweedehands autoverkopers staan zo wijd en zijd bekend. Zelf heb ik daar overigens geen ervaring mee, ik heb niet eens een rijbewijs. Tweedehands autoverkopers hebben de naam. En soms hoor je iemand praten met zo’n woordenstroom dat je denkt: ‘Eh, wanneer haalt hij eigenlijk adem?’

Hoe dat ook zij, of je goed kon praten bepaalde in ieder geval niet of je in de bijbel terecht kwam. Want kijk naar Jozef: hij zegt helemaal niets, maar hij heeft toch een belangrijke plek gekregen in het verhaal van de geboorte van Jezus. Niet om wat hij zegt, maar om wat hij doet.

Jozef komt in een heftige situatie terecht: zijn verloofde is zwanger, voordat ze gingen samenwonen. Hij overweegt in stilte van Maria te scheiden. Wat hij óók had kunnen doen is Maria aan de schandpaal nagelen, haar beschuldigen van overspel. Dan waren de problemen voor Maria echt heel groot geweest. Dat wil hij niet, dus hij overweegt in stilte weg te gaan, want hij is een rechtschapen mens en hij houdt van Maria.

Dan verschijnt een engel aan Jozef: ‘Jozef, het kind dat geboren wordt is van de heilige Geest, wees niet bang om met Maria verder te gaan!’ Dat maakte indruk op Jozef: hij deed wat de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich, want hij was een rechtschapen mens en hij hield van Maria.

De engel zegt niet alleen tegen Jozef ‘ga verder met Maria’, hij zegt ook iets over de betekenis die het kind zal hebben: ‘het kind dat geboren wordt zal Zijn volk redden van hun zonden’. Voor mij zijn dat opvallende woorden, want het gaat niet over vergeving. Hij zal zijn volk rèdden van hun zonden. Dat betekent dat het niet gaat over je niet houden aan de regels. Het gaat over alles wat ingaat tegen Gods plan met onze wereld, alles wat ingaat tegen Zijn verbond met ons. Alles wat zorgt dat de aarde geen plek is waar iedereen tot zijn recht komt, om het zo maar te zeggen.

Het kind zal ons redden van onze zonden. Dat betekent niet dat alles opeens ok is en dat alle moeilijkheden voorbij zijn, het betekent dat we kunnen leren om te leven vanuit Gods belofte en Zijn liefde, ondanks alles wat misgaat. Het komt goed, er is een perspectief. Het kind dat geboren gaat worden gaat ons daarin voor.

Dat perspectief komt je niet aanwaaien, dat moet je je verwerven. Met vallen en opstaan en je bent er nooit echt klaar mee. Jozef krijgt van de engel een nieuw perspectief en hij trekt de consequenties. Er zijn geen woorden van hem overgeleverd, maar zijn handelen is veelzeggend.

Een nieuw perspectief dat je je moet verwerven geldt niet alleen voor ons persoonlijk, maar bijvoorbeeld ook voor ons als parochie. Hoe kunnen wij als ABG-parochie getuigen zijn van het kind dat geboren wordt? We staan voor keuzes die moeilijk zijn te overzien, die we misschien ook eigenlijk helemaal niet willen maar waar we toch niet onderuit komen. Lijkt wel een beetje op Jozef, voordat de engel kwam. Jozef neemt zijn verantwoordelijkheid. En het is niet voor niets, dat de engel tegen hem zegt: ‘wees niet bang om met Maria verder te gaan’. Er is alle reden om wèl bang te zijn, want de toekomst is onzeker. Maar Jozef vertrouwt de engel van de Heer en laat zich gezeggen. Hij gaat verder met Maria. Het is aan òns om als ABG-parochie met elkaar verder te gaan naar een nieuwe toekomst, getuigen van het kind dat straks geboren wordt. Wees niet bang.

Het gaat over vertrouwen in de toekomst. Wij mogen de toekomst, ònze toekomst, met vertrouwen tegemoet gaan omdat God er een perspectief aan geeft. Hij bevrijdt ons van onze zonden.

De tweede lezing van vandaag is het begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. In brieven zie je vaak dat de schrijver in het begin even heel kort zegt waar het hem om te doen is, zodat de lezer een idee heeft waar het over gaat. Dat is hier ook zo. Zijn woorden laten zien waar het God om te doen is, en daarom wil ik mijn overweging er graag mee afsluiten: God heeft u lief en riep u tot zijn heilige gemeente. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Amen

Hans Mesdag