2020 Preek zondag 1 november Anna-Bonifatiuskerk

Allerheiligen en Allerzielen

Jesaja 25,6a.7-9; Mat 5,1-12a.

 Onze dierbaren herdenken!

Zusters en broeders, lieve parochianen. Onze gedachten gaan vandaag uit naar onze familieleden en parochianen die in het afgelopen jaar heen zijn gegaan. Wij herinneren ons hen, nog steeds in onze gedachten, wie ze waren onder ons en wat hun leven voor ons en voor onze samenleving betekent. Ze hebben ons allemaal achtergelaten. Wij hebben inderdaad hun aanwezigheid in ons midden gemist. De pijn van het verlies is nog helemaal niet weg uit ons hart. Dat begrijp ik heel goed.  

Vanuit onze eigen ervaring, meen ik dat ieder van ons precies weet, wat het verlies van een dierbare betekent. De sporen van hun leven blijven  nog steeds in ons hart en in onze herinneringen. Bidden voor hun zielenrust is het enige wat we nog voor hen kunnen doen. Materiële dingen hebben ze niet meer nodig. Materiële zaken: zoals geld, een huis, een auto, een mobiele telefoon, een computer, het werk, vakantie, vrienden en kennissen, horen bij het horizontale aspect van ons leven.  

Deze materiële zaken hebben we alleen maar nodig tijdens ons leven hier op deze aarde. Ons geloof en ons vertrouwen in God horen bij het verticale aspect van ons leven. Dit verticale aspect verwijst naar de bron en het einddoel van ons leven, namelijk: God – Jezus Christus.

Daarom bidden wij elke keer opnieuw de geloofsbelijdenis:…”Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven, amen. ” In dit geloof, geloven wij heel sterk dat al onze dierbare overledenen thuis zijn gekomen bij God en daar de eeuwige rust en vrede mogen genieten.

Dit geloofsperspectief zien wij vandaag terug in de eerste lezing uit de profeet Jesaja: Op die dag zegt Jesaja, zal de Heer van de hemelse machten op deze berg een gastmaal aanrichten voor alle volkeren. God de Heer zal voor altijd de dood vernietigen; Hij zal de tranen van alle gezichten afwissen, en de schande van zijn volk wegnemen van heel de aarde.

Op deze dag zal men zeggen: ‘Dat is onze God. Wij hoopten op Hem en hij heeft ons gered. Dit is de Heer op wie wij ons vertrouwen hadden gesteld: laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij ons heeft gebracht.’ 

Deze woorden mogen wij ons vandaag opnieuw troosten en bemoedigen om het verlies van onze dierbaren te helpen accepteren, en om ons leven verder te kunnen dragen, zeker in deze corona tijd.

Deze woorden geven ons het nieuwe perspectief in ons leven. Dat ons leven niet alleen te maken heeft met het horizontale aspect, maar ook direct te maken heeft met het verticale aspect. Beiden aspecten hebben we hard nodig  om ons leven in een goede balans te houden. En die balans geeft ons de innerlijke rust en vrede.

Dit geloofsperspectief bevestigt Jezus verder in het evangelie. Hij zegt tot ons vandaag: ‘Zalig de armen van geest, zalig de treurenden, zalig de zachtmoedigen, zalig de barmhartigen, zalig de zuiveren van hart, zalig die vrede brengen, zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, enzovoort.

En daar benadrukt Jezus ook het belang van het verticale aspect van  ons leven. De zaligsprekingen eindigen met een economische term ‘het loon’. Dit verwijst naar het voordeel voor degenen die in Jezus Christus geloven en Hem in dit leven navolgen. ‘Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.’ Dat is het precies de kernboodschap van deze zondag.                                                      

Lieve parochianen. Vandaag vieren wij Allerheiligen en Allerzielen. Beiden feesten hebben direct met elkaar te maken en horen bij elkaar. Wij bidden voor de heiligheid of voor de zuiverheid van de ziel van al onze dierbare overledenen, familie en parochianen. Daardoor hopen en geloven wij dat ze deel mogen nemen aan de gemeenschap van de heiligen in de hemel.

Het is een speciale dag vandaag, de dag waarop we onze dierbaren te herdenken. Zij blijven voor altijd deel van ons leven. Onze herinneringen aan hen zullen nooit zo maar weggaan uit ons hart en uit onze gedachten. Ons geloof in God, in Jezus Christus verenigt hen en ons voor altijd.  

Laten wij het nu even stil maken in onszelf en onze herinneringen aan onze dierbare overledenen terug halen. Daarna gaan we verder met het lichtritueel.  Amen.  

Pastor Marianus Jehandut SVD