2020 Preek zondag 11 oktober Gerardus Majella

28e zondag door het jaar A: Het Gerardusfeest

Jesaja 25,6-10a; Mattheüs 22,1-10.

                   Gerardusfeest in de coronatijd

Lieve parochianen. Jarenlang hebben we het Gerardusfeest goed en uitgebreid met een groot aantal parochianen gevierd. Afgelopen jaar teelden we ruim 90 parochianen die deel hebben genomen aan dit feest. Na de viering werd gedronken, gegeten en verder de indrukten over die viering met elkaar uitgewisseld. Het was zo gezellig en mooie om dat te kunnen ervaren. Dit Gerardusfeest is voor mij persoonlijk de derde keer, sinds ik in deze ABG-parochie ben komen werken.

Dit feest geeft ons allen de gelegenheid om God te prijzen en elkaar te ontmoeten. Met dit feest zijn we als gemeenschap concreet in verbondenheid met elkaar. Dit geeft ons ook het gevoel van de saamhorigheid en eenheid van een levende gemeenschap.

Maar het covid19 verandert totaal het karakter van ons Gerardusfeest van vandaag. Dit virus beperkt het aantal parochianen dat aanwezig mag zijn bij dit belangrijke feest. Er mogen alleen maar 30 mensen, inclusief de lector en de voorganger die bij dit feest aanwezig mogen zijn. Dat is toch heel triest en ook heel pijnlijk voor al onze parochianen die nu op dit moment thuis moeten zitten. Onze aandacht en gebed gaan ook vandaag naar hen uit. Ondanks, dat wij op dit moment niet allemaal samen mogen zijn in deze kerk, zijn we toch één van hart in het geloof en vormen wij één Gerardus Majella gemeenschap.

In de naam van de Heer onze God, heeft de heilige Gerardus Majella ons allen vandaag uitgenodigd om zijn feest mee te vieren. Jarenlang heeft zijn levensvoorbeeld ons geïnspireerd en bemoedigd.  De Schriftlezingen van vandaag zijn heel passend bij dit Gerardusfeest. Zowel de eerste lezing uit de profeet Jesaja als het Mattheüs-evangelie spreken beiden lezingen over een feest met een lekkere maaltijd. Dat feest was bedoeld voor alle volken, voor zowel slechte als  goede mensen. Iedereen was daar welkom. Maar er waren ook mensen die niet wilden komen bij dat feest, omdat ze bezig waren met hun eigen leven en werk.

Impliciet staat in het woord ‘uitnodigen’ de vrijheid centraal voor degenen die uitgenodigd zijn. Het staat hen vrij om te komen of niet bij het feest. Het is geen verplichting. God geeft aan ieder van ons de vrijheid om op zijn uitnodiging in te gaan of niet. Vanuit theologische perspectief  worden alle mensen uitgenodigd om Gods heil te aanvaarden of  niet te aanvaarden. Als je Gods uitnodiging aanvaardt hoort je dan bij zijn familie. Je zit in de kring van Gods kinderen.

Deze geestelijke openheid voor Gods uitnodiging zien we heel duidelijk in de persoon van onze heilige Gerardus Majella die we vandaag vieren.

Wie is deze man eigenlijk? Hij is de patroonheilige van onze Gerardus Majella kerkgemeenschap. Hij werd op 23 april 1726 te Muro Lucano bij Napels geboren als zoon van een kleermaker. Hij verlangde toen om het klooster in te gaan, maar hij werd in meerdere ordes afgewezen, vanwege zijn zwakke gezondheid. Ondanks dat bleef hij het maar proberen en uiteindelijk lukte het hem.

In 1749 trad hij als lekenbroeder de redemptoristen orde in. Naast de gewone kloosterbelofte, legde hij ook de gelofte af dat hij in elke omstandigheden zou kiezen voor het meest volmaaktste. Hij leidde een leven van gebed en gehoorzaamheid.  In dat klooster kreeg hij een bijzondere functies als: portier, kleermaker en tuinman. Mensen om hem heen hebben in deze eenvoudige man een heilige ontdekt. Ook bij mensen buiten zijn klooster was hij zeer geliefd. Als hij ergens verscheen, werd er geroepen: “Daar is de heilige”!

Hij was ook de man voor de armen. Hij gaf veel aandacht aan mensen die in nood zaten. In 1755 stierf hij op zijn 29e jarige leeftijd. Hij werd  in zuid Italië een van de slachtoffers van de Tuberculose. Hij werd in 1893 door paus Leo XIII zalig verklaard en in 1904 heilig verklaard door paus Pius X. Hij is een echte volksheilige en geniet van een grote verering.

Omdat hij open stond voor Gods uitnodiging of roeping, heeft God zijn leven radicaal veranderd. Over deze heilige man kunt u zelf verder lezen in het artikeltje in de kleine samenspraak van de afgelopen week dat door de heer Ben Dieker geschreven is.

Wij zijn dankbaar dat God deze eenvoudige man zo betekenisvol heeft gemaakt, zowel voor de mensen in zijn tijd als voor onze ABG parochie gemeenschap. Ik geloof dat hij deelneemt aan Gods feestmaaltijd in de hemel samen met alle heiligen en alle gelovigen die heen zijn gegaan.

Lieve parochianen. In deze coronatijd mogen we zijn levensvoorbeeld na volgen zowel in gebed als in gehoorzaamheid. Wij zijn allemaal uitgenodigd tot het feestmaal van God. Dat gebeurt ook vandaag in de Eucharistie. Daar  ontvangt ieder van ons zijn Lichaam en Bloed als spijs en drank voor onze ziel. Daardoor mogen we de nieuwe kracht en inspiratie ontvangen om ons leven verder te kunnen dragen, zeker in deze coronatijd. Amen.

Pastor Marianus Jehandut SVD.