2020 Preek zondag 12 juli Anna-Bonifatiuskerk

15e zondag door het jaar A: 12 07-2020

Zijn wij de goede grond voor Gods woord?

Beste parochianen, toen ik deze gelijkenis van Jezus las, kwam meteen deze vraag in mij op: ben ik de goede grond voor Gods woord? Deze vraag zet mij aan om stil te zitten en erover na te denken. Laten we  vandaag over deze gelijkenis van Jezus samen nadenken of erover mediteren. Dit is een mooi verhaal dat ons mag inspireren, en waarmee we de kwaliteit van ons geloof kunnen bekijken. 

‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien’, zo begint Jezus met zijn verhaal. Een deel van het zaad valt op de weg en wordt opgegeten door vogels. Een ander deel komt op de rotsachtige grond terecht, schiet meteen op en wordt verschroeit door de zon. Een derde deel belandt tussen de distels en wordt verstikt. Maar er is ook zaad dat in de goede grond valt en vrucht voortbrengt: deels honderd, deels zestig en deels dertigvoudig. En Jezus voegt eraan toe: ‘Laat wie oren heeft goed luisteren?’

De boodschap is helder. God zelf is de zaaier. Hij zaait zijn liefde, die zichtbaar is geworden in Jezus, de Christus, de gezalfde, en dat doet Hij overal. Want God is ruimhartig en iedereen mag deze liefde ontvangen, iedereen mag delen in zijn genade. Dat Gods liefde voor iedereen bestemd is, is best moeilijk voor ons om het te begrijpen.

In ons dagelijks leven horen we hér en dér over mensen die anderen bang maken, horen we dat meer dan vijfduizend mensen in heel de wereld zijn dood gegaan door het coronavirus, dat heel veel mensen die hun baan hebben verloren, dat mensen vechten voor hun eigen belang, dat mensen hebzuchtiger zijn geworden, enzovoort. Dit alles begrijpen we niet. Hoe kan dat gebeuren, zeggen we tegen elkaar. Wij verzuchten tot onze God: hoe kunt U dit laten gebeuren, Heer? 

Maar, wij geloven dat God in ons hart woont. In de Bijbel staat het hart als symbool voor het innerlijk van de mens. Het is de bron van iemands gedachten, gevoelens en verlangens. Die zijn behoorlijk complex. In de woorden van de gelijkenis: elk mensenhart bestaat uit een stukje weg, rotsen, een deel waar distels groeien, en goede grond. Allemaal kunnen we druk zijn met oppervlakkige zaken, die er eigenlijk niet of nauwelijks toe doen.

Allemaal hebben we een hardheid in ons, bijvoorbeeld omdat we teleurgesteld zijn in onze medemensen of in het leven zodanig.

Allemaal kunnen we geïrriteerd raken en scherp uit de hoek komen. Allemaal willen we meetellen, gezien en gehoord worden, en dat bepaalt door ons spreken en handelen misschien wel voor het grootste deel.       Maar, een mensenhart heeft ook een stukje goede grond, waar het licht is en warm, en waar de liefde mag wonen.

God kent dit stukje grond in ons. Hij weet dat het er is. Hij heeft het zelf geschapen en is overtuigd van de mogelijkheden die het biedt. Daarom komt Hij als een zaaier naar ons toe en zaait Hij, niet een maal, maar telkens weer, want God gelooft in ons.

Hij weet dat, als het zaad op dit stukje goede grond valt, het kan gaan groeien en bloeien. Daar zal Hij zelf voor zorgen, met zijn licht en warmte die als water en mést zijn. Na verloop van tijd zal het zaad uitgroeien tot een prachtige plant en vrucht dragen, deels honderd, deels zestig en deels dertigvoudig. Want de plant is stevig geworteld en gegrondvest in Hem, de bron van de groeikracht en zegen.

Laten wij maar blijven vertrouwen op onze God. Alles is van Hem en alles komt van Hem. Hij houdt van ons. Daarom blijft Hij zijn woord van liefde zaaien. Wij mogen het horen, en het bewaren in ons hart. Als we Gods woord met hart en ziel willen horen, dan zal het in ons leven wortel schieten.

We zullen vrucht dragen: dertig, zestig en honderdvoudig. Zo zullen we nieuwe mensen worden die gericht zijn op het goede, voor onszelf, voor onze naasten en voor de schepping.

Beste parochianen. Wij gaan even terug naar de vraag: zijn wij de goede grond voor Gods woord? Waar passen wij in bij de gelijkenis van Jezus? Horen we bij de mensen die dertig of zestig of honderdvoudige vrucht voortbrengen? Ieder van ons kan goed antwoord geven op deze vraag. Want Gods is met ons. Hij luistert naar onze verlangens en leidt ons elke dag in ons leven.

God…, maak ons tot een stukje goede grond voor uw Woord van liefde en vrede. Amen.

P.Marianus Jehandut,SVD.