2020 Preek zondag 13 september Gerardus Majella

24e zondag door het jaar A: ziekenzondag GM

Sirach 27,30-28,7 Mattheus 18,21-35.

  Hoe is onze houding tegenover God en onze medemens? 

Lieve parochianen. Een keer per jaar geven we als de ABG gemeenschap onze bijzondere aandacht aan onze zieke parochianen. Dat gebeurt  vandaag, op deze 24ste zondag door het jaar. Ziek zijn is niet fijn en zeker niet in deze corona tijd. Steeds meer mensen raken de laatste paar dagen  besmet door het gevaarlijke virus.  

Het corona virus beperkt onze ruimte om elkaar te bezoeken. Dat is heel jammer en ook pijnlijk. Wij zijn dus nog helemaal niet klaar met het corona virus. Wij mogen hopen dat het vaccin tegen dit virus zo snel mogelijk gevonden wordt. In Nederland is er een optimistische berichtgeving hierover. In deze moeilijke situatie is geduld van iedereen hard nodig.

Naast een lichamelijke ziekte die we kunnen hebben, is er ook een geestelijke ziekte onder de mensen aanwezig. Deze geestelijke ziekte heeft direct te maken met onze houding tegenover God, het verticale aspect van ons leven, en onze houding tegenover elkaar, het horizontale aspect van ons leven.

Wij kunnen ziek geworden zijn in onze relatie met God. Dat mensen niet meer tot God willen bidden, dat mensen niet meer naar de zondagse vieringen in de kerk willen gaan, dat mensen niet in God meer willen of kunnen geloven, dat mensen het bestaan van God niet willen aanvaarden. Dit alles noem ik persoonlijk als een verticale ziekte.

Wij kunnen ook ziek geworden zijn in onze relatie met onze medemensen. Het evangelie laat ons vandaag de noodzaak en het belang van vergeving en verzoening. Petrus informeerde bij Jezus over de juiste houding ten aanzien van vergeving. Heer, hoe vaak moet ik mijn broeders en zusters vergeven? Hij dacht na dat hij iemand zevenmaal kon vergeven, en dat dat al meer dan genoeg was.

Maar Jezus toonde hem een nieuw perspectief betreffende vergeving en verzoening aan en voor elkaar. Je moet je medemens vergeving geven tot zeventig maal zevenmaal toe zei Jezus tot Petrus. Dit betekent dat je je medemens honderd procent moet vergeven. Met andere woorden, dat je je onvoorwaardelijke vergeving en verzoening moet aanbieden aan je medemens die je kwaad heeft gedaan of boos is geweest op jou. Dan pas word je helemaal vrij van je fouten en word je geestelijk gezond.

Onze eigen ervaring leert ons dat het niet gemakkelijk om dit te realiseren in onze dagelijks leven. Maar, door de kracht van het gebed kunnen we  proberen dit samen te doen. Want, dit is de wil van God voor ieder mensen kind en dus ook voor ons allen die hier aanwezig zijn.

Als jij je medemens niet wil vergeven om zijn of haar fouten dan ben je horizontaal ziek geworden. Vergeving en verzoening zijn de wegen naar Gods liefde en barmhartigheid.  Als je dit echt vanuit je hart doet wordt je geestelijk genezen van alle kwalen. Hiervoor is de samenwerking tussen God en ons mensen hard nodig.

Daarom moeten we niet meer terug gaan naar de moeilijke situatie van Sirach in de eerste lezing. God zei tegen Sirach: “Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: de Heer zal zijn of haar fouten nooit vergeven. Denk aan het einde en houd op met haten; denk aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden. Denk aan de geboden van de Heer en koester geen wrok en boosheid tegen elkaar. Geef elkaar vergeving en verzoening in de Naam van de Heer.”

Lieve parochianen. Wij gaan even terug naar onze vraag: Hoe is onze persoonlijke houding tegenover God en tegenover onze medemensen?  Stralen we altijd de liefde van God uit aan elkaar of geven we de kracht van het kwaad en boosheid door aan elkaar? Nu is het de tijd voor ons om de verticale en horizontale aspecten van ons leven te evalueren.

Als onze relatie met God (het verticaal aspect van ons leven) en ons omgaan met elkaar (het horizontale aspect van ons leven) goed gaan, dan zijn we de gelukkigste mensen hier op aarde. En dat is precies de wens van God voor ons leven hier op deze aarde, dat wij gelukkig mogen zijn met ons leven.

Lieve parochianen, laten we samen op zoek gaan naar de goede balans tussen de verticale en de horizontale aspecten van ons leven,. zeker in deze corona tijd. Gods zegen zal ons daarbij helpen. Ik sluit mijn woorden af met de woorden van Jezus, de Man van Nazareth: “Een nieuw gebod geeft Ik u, u moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad.” God, zegen onze zieke parochianen en ons allen die hier aanwezig zijn met uw hemelse zegen. Amen.

Pastor Marianus Jehandut SVD.