2020 Preek zondag 14 juni Anna-Bonifatiuskerk

Sacramentsdag: 14-06-2020.

Jezus is het geestelijk Brood voor ons

Lieve parochianen,

Onze kinderen gaan nu weer naar school. Daar zijn ze de hele dag bezig van alles te leren. Dat is heel belangrijk voor een goede toekomst. Ze moeten hun brood zelf meenemen naar school. Vroeg in de ochtend maken hun papa en mama het klaar voor ze. Dat is een teken van liefde en verbondenheid tussen de ouders en hun kinderen. De ouders doen het met liefde.

Daardoor weten ze zeker dat hun kinderen geen honger zullen krijgen. In de ochtend brengen ze vol enthousiasme hun kinderen naar school. De leerkrachten van de school nemen ze liefdevol van hen over. En de ouders gaan verder naar hun werk. De hele dag zijn ze met hun verantwoordelijke taak bezig. Ik vind het belangrijk om dit onder de aandacht te brengen. Want, ons dagelijks leven heeft direct te maken met brood of voedsel.   

Brood is het centrale thema van de Schrift lezingen van deze zondag. Brood is heel belangrijk en essentieel in ons leven. In deze wereld  kan niemand leven zonder brood. Brood is een basis behoefde van elke mens. Zonder brood kunnen we niet verder leven. Elke dag mogen we drie keer eten: ontbijt in de ochtend, lunch in de middag en het avondeten.

In ons rijke Nederland kunnen we het brood makkelijk overal kopen. Als je onderweg bent, mag je ook zelf brood van huis uit meenemen. Dat is wel wat goedkoper dan wanneer je dat op het station bij de kiosk gaat kopen. U weet wel wat ik hiermee bedoel. Het brood is een super belangrijk element in ons leven. Ieder van ons moet hard werken om brood op tafel te krijgen. Dat is helemaal waar, toch!

Maar we hebben niet alleen brood voor ons lichaam nodig, maar ook brood voor ons geestelijk leven, voor onze ziel. Beide hebben we zeker hard nodig. Als je je lichaam kwaliteitsvoedsel geeft en je ziel niet, dan voel je geen balans in je leven. Je voelt een leegte in je binnenste. Maar mensen die het brood voor hun lichaam en  het voedsel voor hun geestelijk leven goed verzorgen, worden lichamelijk en geestelijk gezond.

Daardoor ervaren ze een goede balans in hun leven. Ze voelen zich blij en gelukkig met hun leven. Het geestelijk brood dat je van God ontvangt, geeft je de speciale kracht en het enthousiasme om de last van het leven makkelijk te kunnen dragen. Dit geestelijk brood geeft je de kracht om je eigen levenskruis met hart en ziel te kunnen dragen en te aanvaarden.

Wij vragen ons af: waar zouden we het geestelijke brood kunnen vinden?

Mozes, de leider van de Exodus beweging geeft ons in de eerste lezing het antwoord op die vraag: “Lieve mensen, zei Mozes, blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar, die de Heer, uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd  en op de proef gesteld  om uw gezindheid te leren kennen. Hij wilde zien of u zijn geboden zou onderhouden of niet. Toen u honger had, heeft Hij het manna uit de hemel te eten gegeven. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt.” Deze blijde boodschap geldt nog steeds tot op de dag van vandaag.

Tijdens de coronacrisis zijn we op zoek naar het geestelijk voedsel voor onze ziel. Wij konden dat vinden door ons persoonlijk gebed, door onze deelname aan de livestream vieringen op TV of via de andere sociale mediakanalen. We konden dat ook vinden door onze visuele online contacten met onze buren, onze geliefden en vrienden. Kortom, God is het Brood voor ons geestelijk leven. God is aanwezig in de woestijn van ons leven en Hij is aanwezig in deze coronatijd.

Het andere antwoord op de vraag waar we ons geestelijk brood kunnen vinden, vinden we bij het Johannes evangelie dat we net gehoord hebben. Jezus zei tot de Joden die aanwezig waren: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.”

Lieve parochianen, op deze zondag vieren we Sacramentsdag. Dat noemen wij ook de Eucharistie, de heilige Hostie, het Lichaam en Bloed van Christus. In dit gebaar komt God, Jezus Christus naar ons toe. Letterlijk ontvangen en eten we zijn heilige Lichaam tijdens de communie-uitreiking in een viering zoals deze. Door het ontvangen van de heilige Hostie komt  de Heer in ons binnenste. Hij is daardoor één geworden met ons.

Wij dragen God, Jezus, de hele week door in ons lichaam. Daarom zeg ik heel vaak tot de parochianen, dat God met ons mee gaat in dit leven. Dat is waar. Daarin geloven we. En dat is de waarheid van ons geloof. Tijdens de consecratie verandert het gewone brood in Jezus’ Lichaam. Dit gebeurde ook toen Jezus’ leerlingen onderweg waren naar Emmaus.  Laten we blijven geloven in dit geestelijk Brood, het Lichaam van Christus. Amen.

Pastor Marianus Jehandut SVD.