2020 Preek zondag 21 juni Gerardus

12e zondag door het jaar A: 21 juni 2020

                                    Wees niet bang!

Lieve parochianen,

In de afgelopen drie maanden belde ik parochianen op, om hen te vragen over hun gezondheidssituatie in verband met het corona virus.   Ze waren heel blij en dankbaar dat ik hen belde. Ik ben ook blij dat ik hen via de telefoon mocht spreken.

Tijdens dit gesprek hoorde ik heel vaak het woord ‘bang’ uit de  mond van de parochianen. Zij zijn bang voor het coronavirus, bang voor hun gezondheid, bang voor hun kwetsbare ouders, bang voor het verlies van het werk, bang voor de situatie van hun kinderen die in het buitenland wonen, bang voor de economische crisis, enzovoort.

Heb je ook dit soort ervaring in deze corona tijd, lieve parochianen? Ik denk van wel. Ik ben zelf ook nog steeds bang voor het corona virus. Dat is menselijk. Ons geloof in God is ons belangrijkste houvast zeiden de parochianen die ik belde. Ik sluit me bij hen aan, dat God de houvast is in deze tijd van nood.

We kijken in dit verband naar de ervaring van de profeet Jeremia in de eerste lezing. Hij was bang, niet voor het coronavirus, maar voor zijn medemensen die hem wilde doden. Ik kan me voorstellen hoe angstig hij was. In die vijandige situatie kreeg hij de speciale kracht en de bemoediging van de Heer, waar hij in geloofde.

In zijn gebed legde hij al zijn problemen voor aan de Heer. Wat Jeremia aan God vroeg, was het wegnemen van al zijn vijanden uit zijn leven. En dat gebeurde. Daarom prees en loofde hij de Heer, vanwege het redden van zijn leven. Jeremia heeft zo een mooie ervaring gehad met God.

We kijken verder naar de angstige ervaringen van de leerlingen van Jezus. Wees niet bang. Deze woorden zei Jezus drie keer tot zijn leerlingen die Hij uitzond in de wereld. Waar zijn de leerlingen zo bang voor, waaruit bestaat hun angst?

Ten eerste: de angst in het licht te gaan staan, zich te bekennen en zich uit te spreken. Jezus sprak tot dan toe in het verborgene tot hen, de kleine groep vertrouwelingen. In een veilige omgeving wijdde Jezus hen in, in zijn boodschap. Zijn leerlingen begrepen het echter vaak niet.

Dat maakt Jezus boos en ongeduldig, maar Hij blijft proberen tot hen door te dringen, met zijn gelijkenissen en zijn wijze inzichten.

Nu moeten zij de boodschap van het komende Godsrijk door gaan vertellen aan andere mensen. Ze moeten het van de daken schreeuwen, staat er. De leerlingen voelen zich kwetsbaar en klein. Is de blijde boodschap wel  genoeg bij hen ingedaald? ‘Je hoeft niet bang te zijn’, zegt Jezus dan. Het hangt niet allemaal van jullie af. Uiteindelijk komt de waarheid toch wel aan het licht, want die is van God. God komt altijd weer aan het licht.

Ten tweede is er de angst om gedood te worden. In de tijd dat Matteüs zijn evangelie schreef, werden christenen vervolgd, gevangen gezet, gemarteld en gedood. Niet zonder reden verkeerden de leerlingen in angst. Maar, zo zegt Jezus, deze angst voor andere mensen is niet nodig. Uiteindelijk kunnen ze slechts je lichaam doden, maar niet je ziel.

De weg van je ziel gaat verder dan ruimte en tijd. Daar hebben mensen geen macht over. Dat is iets van God, van de Eeuwige. Bij Hem ligt uiteindelijk het oordeel over je ziel. Er kan je niets gebeuren, want Hij is een God van levenden.

In zware, bange tijden zijn er altijd mensen die ondanks al hun angst,  een sterk Godsvertrouwen laten zien. Hier denken we aan de heilige Teresa van Avila, uit de zestiende eeuw, die de orde van de Karmel hervormde. Zij zei ergens: ’Niets kan je uiteindelijk deren, niets kan je in de war brengen. God is er, dat is genoeg.

Als laatste is er nog de angst voor de menselijke nietigheid. Wij voelen ons klein en kwetsbaar tegenover het corona virus, tegenover de onzekerheid over onze toekomst. Maak je geen zorgen zegt Jezus vandaag in de evangelielezing. Jullie zijn meer waard dan een zwerm mussen. Ik ben met jullie, jullie zijn mijn vrienden. Jullie leven gaat Mij aan. Ik zal voor jullie pleiten bij God, mijn Vader.

Lieve parochianen,

Hoe is het met ons zelf in deze corona crisis? De woorden van Jezus ‘wees niet bang’ gelden ook voor ons. Wees dus niet bang voor het covid19. Wees voorzichtig, houd de anderhalve meter afstand goed in de gaten. Gebruik je mondkapje waar het nodig is. Men zegt dat God mensen wil helpen die zichzelf willen helpen. Er is een samenwerking nodig tussen mens en God. Dit coronavirus moeten we samen bestrijden zegt premier Rutte elke keer.  In je eentje kun je het niet bestrijden. Wees dus niet bang. De Heer is met u. Hij gaat met ons mee in dit leven. Amen.  

Pastor Marianus Jehandut,SVD.