2020 Preek zondag 22 november Anna-Bonifatiuskerk

Christus Koning van het heelal: AB

Ezechiël 34,11-12.15-17; Mattheüs 25,31-46

Wie is onze geestelijke koning?

Lieve parochianen, zusters en broeders. Vandaag vieren wij Christus,         de Koning van het heelal. Ook komen we vandaag aan het eind van het jaar A de kerkelijke liturgische kalender. Komende zondag 29 november beginnen we met jaar B van de kerkelijke liturgische kalender en start de Adventstijd.    

Onze gedachten gaan vandaag uit naar onze zusters en broeders in Suriname die aanstaande woensdag de onafhankelijkheidsdag van hun land gaat vieren. In de sociale media horen en lezen we dat de politieke en de economische situatie daar nog helemaal niet goed is. De nieuwe Surinaamse-regering gaat de problemen aanpakken en ze proberen op te lossen.  

Het Surinaamse volk heeft veel vertrouwen in de huidige regering, meen ik. Wij hopen en bidden dat de huidige regering zijn politieke verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van alle Surinamers. Wij hopen op Gods genade die hen daarbij helpt.

Vandaag vieren wij Christus, de koning van het heelal. Wie is deze koning? Wat deed en doet Hij sinds mensenheugenis voor mensen? De profeet Ezechiël in de eerste lezing helpt ons vandaag om deze moeilijke vragen te beantwoorden.

God de Heer zegt: Ik zoek mijn kudden op en bezoek mijn eigen schapen. Hier noemde Hij zich als de herder, en de mensen als zijn kudde. De profeet Ezechiël gebruikt hier de symbolische taal van de schapenhouderij, de taal die voor de mensen toentertijd vrij gemakkelijk te begrijpen was, de taal die direct te maken had met het dagelijks leven van de mensen in zijn tijd.

Verder zegt God, de Heer: zoals een herder omziet naar zijn kudden, en zich onder zijn schapen begeeft  wanneer ze verstrooid zijn, zo zal Ik omzien naar mijn schapen en ze in veiligheid brengen.

Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten. Het vermiste schaap ga ik zoeken, het verdwaalde breng ik terug, het gewonde verbind Ik, het zieke geef ik weer kracht en het gezonde en sterke schaap blijf Ik verzorgen.

Met dit verhaal laat de profeet Ezechiël ons vandaag het profiel van onze God als een goede Herder voor ons, zijn kudde, zien. Hij is een serieuze en verantwoordelijke herder, liefdevol en barmhartig. Hij kent zijn schapen goed. En zijn schapen kennen zijn stem goed.  

Psalm 23 die door Ina net gezongen heeft, verduidelijkt het profiel van God, over wie de profeet Ezechiël ons vandaag heeft verteld. “Want mijn Herder is de Heer, nooit zal er mij iets ontbreken”.

In die God geloven wij samen. God die onze up en downs kent, God die onze naam, onze zwakheid en broosheid kent, God die onze wonden kan genezen, God die naar ons blijft zoeken wanneer wij verdwaald zijn in dit leven.

Wij geloven in God die de woorden van bemoediging in ons binnenste spreekt, in God die ons zegt: wees niet bang, wanneer je je eenzaam en angstig voelt door het coronavirus. Wij geloven in God die ons in deze moeilijke tijd het nieuwe perspectief en de nieuwe hoop aanbiedt.

Wij geloven in God die ons de innerlijke rust en vrede schenkt, in God die ons naar het doel van ons leven hier op aarde begeleidt, in God die ons zegt: Ik houdt van jou zoals je bent, enzovoort.  Dit is het profiel van onze God in wie wij samen geloven.

Deze goede en liefdevolle God kunnen we ervaren door mensen die wij tegenkomen in ons leven: zoals in mensen die hongerig en dorstig zijn, in mensen die op de vlucht zijn of in vluchtelingen, in mensen die ziek en eenzaam zijn, in mensen die kleiding nodig hebben, in mensen die in de gevangenis zitten. Kortom, God laat ons zijn gezicht zien door mensen die in de nood zitten en die onze hulp nodig hebben.

Zorgen voor deze groep mensen doen we als de ABG parochie gemeenschap via de kiemkracht en projecten als de donderdagmiddaggroep, via de kleding verzameling acties, via huis- en zieke bezoek, via advents- en vasten acties, maar ook door het meedoen met de landelijke humanitaire acties die in Nederland worden gehouden, voor mensen die getroffen zijn door oorlog en natuurrampen, enzovoort…

Vandaag vraagt Jezus aan ieder van ons. Wat heb je gedaan voor mensen in nood? Als je veel gedaan heb voor deze mensen, dan hoort je bij de schapen. Je neemt de plaats aan de rechterhand van Jezus, de Koning. En als je niets gedaan hebt voor deze mensen, dan hoort je bij de bokken. Je neemt dan de plaats aan de linkerhand van Jezus, de Koning.

Nu vragen wij ons af: waar sta ik in Jezus’ verhaal? Sta ik bij de groep van de schapen, of sta ik bij de groep van de bokken? Ieder van ons kan deze vraag het juiste antwoord geven. Want ieder van ons weet donders goed, hoe serieus je bent met je geloof in God, in Jezus Christus, en wat heb je gedaan voor je medemens die in de nood zitten.

Lieve parochianen, wij hebben nog de kans om onze positie te kunnen veranderen, van links naar rechts van Jezus of van de bokkengroep naar de schapengroep. De beslissing ligt nu bij jou, bij ieder van ons persoonlijk. Greep dan de kans die je nog hebt om je leven te veranderen. Christus, de koning van het heelal zal je daarbij helpen. Amen.

Pastor Marianus Jehandut SVD