2020 Preek zondag 26 januari Gerardus Majella kerk

3e zondag door het jaar: Zondag van het Woord van God    

Jesaja 8,23b-9,3; Matteüs 4,12-17.

Beste parochianen,

In de afgelopen dagen ging ik op huisbezoek bij een parochiaan. Zij is 97 jaar oud. Zij woont in de buurt van het station Amsterdam Amstel. Zij is lid van de Martelaren van Gorcum gemeenschap. Ik ging naar haar toe samen met één parochiaan. Toen wij thuis bij haar aankwamen, was zij zo blij met onze komst. Zij woont alleen en doet nog alles zelf. Haar huis was zo lekker warm en overal was er licht. De vrouw heeft veel licht nodig omdat haar rechter oog is niet meer functioneert en haar linker oog functioneert nog maar 10 procent. Ik was medeleden met haar toen ik dat hoorde. Wij hebben een kopje koffie en thee samen gedronken en we praatten over alles, ook over het weer en de sneeuw die nog niet gekomen is. De vrouw heeft veel licht nodig in haar huis en daardoor kan zij de dingen en alles in het huis goed zien.

Wij hebben allemaal licht nodig zowel thuis als op straat. Maar wij hebben ook een andere licht nodig voor ons geestelijk leven. Erover gaan de  Schriftlezingen van deze zondag.  Ze spreken over licht en duisternis in onze relatie tot God. Wij hebben Gods licht nodig wanneer we in het duisternis zitten: duisternis van ziekte, van tegenspoed, van verlies van je geliefde, van onzekerheid over de toekomst, enzovoort. Wij hebben Gods licht nodig wanneer wij onze keuzes voor het leven willen maken, wanneer wij een grote plannen willen maken over de toekomst van onze gemeenschap.

Jesaja in de eerste lezing bemoedigt ons vandaag opnieuw met de woorden van de Heer, onze God, in wie wij geloven. “Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht, een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor Gods aanschijn zijn zij vol vreugde, en vreugde als die om de oogst, als die van mensen die jubelen bij het verdelen van de buit.

Jezus is het licht dat Jesaja hier bedoelde, en geen ander. Hij is het licht die wij nodig hebben voor ons geestelijk leven. Van Hem heeft ieder van ons de kracht van de heilige Geest ontvangen. Gods Geest die in ons aanwezig is, is het licht voor de  binnenkant van ons leven.  Daarvoor is Jezus naar deze wereld gekomen. Psalm 27 is heel passend bij dit thema: De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? Jezus verkondigt vandaag opnieuw de blijde Boodschap van het koninkrijk, Hij genas alle zieken en kwalen onder het volk. Dat hebben we gezongen bij het alleluia-vers.

Van Nazareth ging Jezus vandaag naar Kafarnaüm, bij Galilea. Daar wilt Hij het licht in de duisternis brengen. Hij vraagt aan mensen van Kafarnaüm om het licht dat Jezus zelf is, willen ontvangen. Daarvoor moeten ze bereid zijn om zicht tot Jezus te bekeren. ‘Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij’. Het rijk der hemelen is geen mooi paleis, geen mooie gebouw met een mooie tuin, geen wereldse rijkdom. Nee. Het rijk der hemelen is het rijk van liefde, vreugde, vrede en gerechtigheid. Figuurlijke is het rijk der hemelen al aanwezig in de persoon van Jezus Christus. Deze universele levenswaarde wil Jezus doorgeven aan ieder mensen kind, aan ieder van ons. Dat zijn de andere vorm van licht die wij als mens heel hard nodig hebben.

Met deze levenswaarde kunnen we licht brengen in het duisternis van ons leven. Je bent een licht voor je medemens als je hem of haar wilt bezoeken, als je hem of haar mooie woorden wilt aanspreken, als je hem of haar wilt helpen of bijstaan wanneer het leven niet op zijn best is. Je bent een licht voor de ander als je in vrede wilt leven met je buren, met je huisgenoten, met je broeders en zusters in de parochie.

Op zo’n manier doen we mee met Jezus om deze wereld een plek voor iedereen van maken, een plek waar vrede, liefde en hoop voor iedereen mogelijk maakt, een plek waar iedereen thuis voelt. Dat is de kern boodschap van deze zondag. 

Onze paus Franciscus stelt deze zondag 26 januari in, als de zondag voor het Woord van God. Het is geen toeval zegt de paus dat deze zondag valt in een periode van het jaar dat veel kerken de band met het jodendom versterken en bidden om eenheid onder de christenen. “Dit is meer dan een tijdelijk toeval. De viering van de zondag van het Woord van God heeft oecumenische waarde, omdat de Schriften aan degenen die luisteren het pad naar authentieke en standvastige eenheid aanwijzen.

In dit verband hebben we in het begin van deze viering een bijzondere aandacht gegeven aan het woord van God. Dat hebben we gedaan in een klein processie met de Heilige Schrift naar het altaar van de Heer. De heilige Schrift staat nu wijd open in ons midden. We moeten dringend groeien in onze kennis en liefde voor de Bijbel en de opgestane Heer,” schrijft onze paus in zijn apostolische brief met als titel Aperuit illis.

Om deze reden moeten we een nauwere relatie met de heilige Schrift ontwikkelen, anders blijven onze harten koel en onze ogen gesloten, getroffen door zoveel vormen van blindheid. Christus Jezus klopt aan onze deur door de woorden van de heilige Schrift. Als we zijn stem horen en de deur van onze geest en hart openen, zal hij binnentreden in ons leven en voor altijd met ons zijn”. Heer, open dan ons hart en onze geest om naar uw woord te kunnen luisteren. Amen.

P.M.Jehandut,svd.