2020 Preek zondag 5 januari Anna-Bonifatius

Openbaring van de Heer   Jes 60,1-6; Ef,3,2-3a.5-6; Mat 2,1-12.

Een grote vreugde

Beste parochianen.

Vandaag begin ik mijn overweging met een verhaal, een verhaal over een klein ster. Op een avond kwamen alle sterren bijeen. We hebben iemand nodig om de weg te wijzen naar een stal, zei de grote ster. Ik moet het noorden al aanwijzen, zei de Poolster, ik kan het niet zeker doen.

Ik moet dringend mijn stralen oppoetsen, zei een andere ster. Dus liever niet. Ik wou net een paar dagen vakantie nemen, zei een andere ster. En zo ging het maar door.

Toen… een klein sterretje overbleef. Wil jij de weg wijzen naar de stal? Vroeg de grote ster. Het sterretje bloosde. Nog nooit had iemand hem zoiets gevraagd. Denk je dat ik dat kan?  Ik ben maar heel klein sterretje! Dat kun je zeker, zei de grote ster.

Het sterretje  ging boven de stal staan. Toen het zag dat in de stal de kleine Jezus in een kribbe lag, begon het uit alle macht te stralen en te schitteren.

Wijze mannen in een ver land zagen een schitterende ster. Er is een koning geboren, riepen ze blij. Ze gingen op weg naar waar de ster stond. Toen ze de pasgeboren Jezus gevonden hadden, gaven ze Hem hun mooiste geschenken.

En het sterretje….dat bleef maar stralen en schitteren.

Beste allen,

Hierover gaan we vandaag vieren: het tweede hoogfeest van de kersttijd: de openbaring van de Heer, ook bekend als Driekoningen. Balthasar, Kasper en Melchior zijn de namen van de koningen. Het is een feest van Immanuel: God – met – ons. God laat zich zien in het kleine en kwetsbare kind, Jezus.

Herders van dichtbij en magiërs van ver worden aangetrokken door het kerstkind en zijn familie. Zij zien in Hem de Messias, de vervulling van Gods belofte. Ook wij maken als gelovigen de reis naar Jezus. Wij proberen dichter tot Hem te komen.

Wat zoeken we, als wij net als de wijzen, op zoek zijn naar Jezus?  Wat denken we bij Hem te vinden? Welke onvermoede kracht geeft dat?

De Schriftlezingen van deze zondag geven ons het antwoord op de vragen. Sta op! zegt Jesaja, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de zon gaat over u op, en de glorie van de Heer begint over u te schijnen.

Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen mensen naar u toe. Uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde.

Jezus is het licht die Jesaja hier bedoelde. Het licht is overal verschijnen in onze wereld. Jezus maakt ons blij. Hij geeft ons de vreugde in ons hart. Samen met de driekoningen gaan we naar Jezus in Bethlehem toe. Hij geeft ons een klein ster om de weg naar de stal te wijzen. De kleine ster is ons geloof die wij van Hem hebben ontvangen toen we gedoopt werden.

De mooiste geschenken die wij aan Hem kunnen geven is: ons hart, onze bereidheid om Hem in ons hart te dragen en Hem in ons te laten wonen. De mooiste geschenken die wij aan Hem kunnen geven is, onze bereidheid om in vrede met elkaar te leven, onze bereidheid om mensen in nood te helpen, onze bereidheid om naar zijn Woord te luisteren en het gestalte te geven in ons dagelijks leven.

Onze bereidheid om onze ABG gemeenschap de nieuwe toekomst samen te bepalen en het verder te ontwikkelen tot een gemeenschap die iedereen welkom is, die iedereen thuis voelt, waar iedereen elkaar zien als familie en als zusters en broeders.

Zijn wij bereid om de mooiste  geschenken aan Jezus te geven? Als je ervoor bereid bent, zal Hij jou blij van maken, Hij zal je hart met zijn vreugde vervullen. Je zal de vreugde van de herders en de driekoningen zelf ervaren, omdat je Jezus gezien hebt en in Hem wil blijven geloven.

Geloven in het kerstkind betekent dat je opnieuw moeten geboren worden in alle aspecten van het leven. wij moeten opnieuw geboren worden in ons geloof, in onze houding tegenover andere mensen of je naasten. Dat we allemaal kinderen van God zijn. En Hij houdt van ons zoals Hij houdt van Maria en Josef. Met het Kerstkind gaan we het nieuwjaar 2020 in. Hij is onze sterretje die ons wijst naar de nieuwe toekomst. Amen.

Pastor Marianus Jehandut

: