2020 Preek zondag 8 november Anna-Bonifatiuskerk

32e zondag door het jaar: AB 8112020

Jesaja 6,12-16; Mat 25,1-13

                   Laat het vuur van je geloof branden!

Lieve parochianen, zusters en broeders. In ons dagelijks leven hebben we het innerlijke inzicht en de innerlijke wijsheid nodig om ons leven zo goed mogelijk te organiseren. De verantwoordelijke mensen of de leiders van onze samenleving hebben de wijsheid en het inzicht hard nodig, want ze zijn degenen die de belangrijke beslissingen moeten nemen voor de hele samenleving, zowel met betrekking tot het beleid, de economie en de  volksgezondheid.

De vraag is: waar haalt men die wijsheid en dat inzicht vandaan?  Sommige mensen zeggen dat ze de wijsheid en het inzicht kunnen uitputten uit de heiligen boeken van alle religies die er zijn, zoals: de Bijbel voor de christenen, de Koran voor de moslims, de Vedas voor de Hindoes, enzovoort. 

Wij hebben ook hard wijsheid en inzicht nodig in ons dagelijks leven. Voor ons zijn de wijsheid en het inzicht gegrond op ons geloof in God, in Jezus Christus. God is voor ons de bron van de innerlijke wijsheid en het innerlijke inzicht. Een lied in onze GvL bundel, getiteld: ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ drukt dit zo duidelijk uit.

De wijsheid en het inzicht, gegeven door de heilige Geest worden in dit lid aangesproken met “Gij”. Ik lees voor u vier coupletten van dit lied voor die direct te maken hebben met de wijsheid en het inzicht.

(1). Gij zijt de gave Gods, Gij zijt, de grote Trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. (2). Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. (3). Verlicht ons duistere verstand, geeft dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft, vanuit de kracht die Gij het geeft. (4).Verlos ons als de vijand woedt, geef, Heer, de vrede ons voorgoed. Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Het is een prachtige en inspirerende kerk muziek. Als ik dit lied zing, ervaar ik meteen de innerlijke stilte in mijn binnenste.

Lieve parochianen. Dit zijn voor mij de prachtige, inspirerende en bemoedigende woorden. In dat lied zijn wat de wijsheid en het inzicht betreft heel duidelijk verwoord. Gods Geest is de ziel van de wijsheid en het inzicht die Hij aan ieder van ons schenkt, wanneer wij dat nodig hebben.

In de eerste lezing uit het Boek Wijsheid onderstreept de schrijver het belang van het inzicht en de wijsheid voor iedere mens. Dit stukje geestelijke lezing was speciaal gericht aan alle machthebbers op aarde: 200 jaar voor Christus: ´Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid, gemakkelijk wordt ze aanschouwd door wie haar liefhebben, gevonden door wie haar zoeken; nog voor men haar begeert, heeft zij zich al bekend gemaakt.

Peinzen voor haar getuigt van volmaakt inzicht, en wie om haar wakker ligt, zal weldra vrij van zorg zijn. Want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig zijn, genadig vertoont zij zich aan hen op hun wegen en bij elk overleg treedt zij hen tegemoet.’

Het thema over: wijsheid en inzicht zien we terug in het evangelie van deze zondag. In zijn gelijkenis over het Rijk der hemelen vertelde Jezus zijn leerlingen over tien meisjes. Vijf van hen waren niet wijs genoeg, en de andere vijf waren heel wijs en verstandig. Dit oude verhaal klinkt heel bekend in onze oren.

De wijze en de verstandige meisjes waren goed voorbereid met wat hun lampen betreft en de andere vijf meisjes niet. Midden in de nacht, vlak voor Jezus, de bruidegom kwam gingen ze opzoek naar de olie voor hun lampen. Precies op dat moment arriveerde Jezus ter plekke, en de vijf verstandige meisjes gingen met Jezus mee naar het bruiloftsfeest.

Toen de vijf onverstandige meisjes kwamen, was de deur van de feestzaal  afgesloten. Ze konden niet naar binnen komen. Het was erg jammer voor hen.

Lieve zusters en broeders. In de geest van dit verhaal kunnen we nu aan onszelf afvragen: waar sta ik in dit verhaal? Sta ik bij de vijf verstandige meisjes of sta ik bij de vijf onverstandige meisjes? Ieder van ons kan deze vraag goed beantwoorden. Want, ieder van ons weet precies hoe serieus je bent met je geloof in God, in Jezus, de Christus.

Als wij ons met God, met Jezus in verbinding blijven en in Hem blijven geloven, geloof ik zeker dat God, Jezus ons altijd wil inspireren en bemoedigen met zijn wijsheid en zijn inzicht. Met dit alles, wil ik tot u allen zeggen: laat het vuur van ons geloof in ons hart blijven branden, zeker in deze moeilijke tijd. Amen. 

Pastor Marianus Jehandut SVD