2021 Preek Paaszondag 4 april Anna-Bonifatiuskerk

Paaszondag Handelingen 10,14a.37-43;Johannes 20,1-9

Geloven in het nieuwe leven

Lieve parochianen, samen gaan we nu het mysterie van Pasen overdenken en erover mediteren.  

De afgelopen zondag zijn we de zomertijd en de Goede Week van dit jaar ingegaan. De zon schijnt, en her en der zien we de mooie bloemen uit de grond komen. Qua temperatuur gaat steeds beter en wordt het warmer. Het is  mooi om dat te zien en te ervaren. De zon geeft ons het licht en de warmte. En de bloemen geven ons het gevoel en het teken van het nieuwe leven en het nieuwe seizoen. Dat alles wekt in ons het gevoel van vreugde, enthousiasme en blijheid op.

In die sfeer vieren we vandaag het hoogfeest van Pasen. Maria Magdalena en de leerlingen van Jezus vertellen ons vandaag opnieuw wat er op de eerste paasdag toentertijd met Jezus Christus gebeurde. Deze Maria Magdalena was de eerste mens en de eerste vrouw die het lege graf van Jezus gevonden heeft.

Maria Magdalena en de leerlingen van Jezus waren aan het rouwen om de dood van Jezus. Ze hebben hem zeker gemist. Waarschijnlijk had Maria Magdalena een groot verlangen naar de aanwezigheid van Jezus. Dat was misschien de reden waarom zij op de eerste paasdag, vroeg in de morgen naar het graf van Jezus was gegaan.

En het dode lichaam van  Jezus was daar niet meer te zien. Het graf was leeg. Dat gebeuren vertelde ze onmiddellijk door aan Petrus en Johannes, de vrienden van Jezus. Snel gingen ze naar het gaf en daar vonden ze het dode lichaam van Jezus niet meer, slechts de attributen die Jezus had gebruikt, zoals: het lege graf, de opgerolde zwachtels en de zweetdoek. Jezus heeft zijn graf netjes achtergelaten. Toen Petrus dat zag, schrok hij zich dood en dacht na over wat er met Jezus gebeurd kon zijn. Maar Johannes zag dat alles en geloofde dat Jezus leeft.

Johannes geloofde in het nieuwe leven van Jezus met het Paasgeloof. Dat was en is de vreugde van Pasen. Het was en is ook de kernboodschap van Pasen. Jezus leeft! Met de kracht van zijn Vader heeft Jezus de dood overwonnen. Het lijden en de pijn van het kruis waren en zijn totaal in een grote vreugde veranderd. Jezus heeft zijn steenkoude graf verlaten. Hij was weg gegaan om zijn vrienden opnieuw te ontmoeten. Maar, tot op dat moment hadden ze nog niet goed begrepen dat er geschreven stond dat Jezus uit de dood moest opstaan.

Dat is precies het mysterie van Pasen. Alleen Jezus kan over dat mysterie aan de hele wereld en nu aan ons allen vertellen. Niemand anders dan Hij. Daarover vertelde Jezus dus eerst aan zijn vrienden en zijn leerlingen. En vanaf dat moment vertelden ze het verder door aan andere mensen, aan andere generaties en vandaag aan ons.

Net zoals bij onze vieringen bij een uitvaart, wanneer we stilstaan bij de levensloop van de overledene vertelt de apostel Petrus vandaag aan ons allen over de levensloop van Jezus Christus. Dat hebben we net in de eerste lezing uit de handelingen van de apostelen gehoord. Daarover ga ik nu niet opnieuw vertellen, want dat alles staat duidelijk beschreven in ons liturgieboekje.

Waarschijnlijk begon Petrus pas na Pasen goed te beseffen wie Jezus in werkelijkheid was en is, dat God Hem op de derde dag heeft doen opstaan en laten verschijnen aan hen die met Hem samen hebben gegeten en gedronken, nadat Hij uit de doden was opgestaan.

En beseft hij ook wat Jezus allemaal gedaan heeft voor de mensen in Judea, in Galilea en in Jeruzalem. Petrus sloot zijn woorden in de eerste lezing af met deze profetische woorden: ‘Jezus gaf ons, zijn leerlingen, de opdracht om aan het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden.’  

Lieve parochianen

Wat betekent Pasen voor ons in deze coronapandemie? Het antwoord op die vraag staat impliciet in het eerste couplet van het openingslied van deze viering dat zegt: “ Sta op! – Een morgen ongedacht, Gods dag is aangebroken, er is in één bewogen nacht, een nieuwe lente ontloken. Het leven brak door aarde en steen, uit alle wondren om u heen spreekt, dat God heeft gesproken.” Dank aan het Jubilemus Domino koor voor het kiezen dit mooie openingslied.

Zusters en broeders

Laten wij met het paasgeloof samen verder gaan en geloven in Jezus die leeft, die opgestaan is uit de dood. Laten we geloven met het apostolische geloof, het geloof van de leerlingen van Jezus. Na Pasen hebben ze Jezus gezien en samen gegeten en gedronken. Dat is de waarheid. Laten we verder samen geloven in het nieuwe leven, in Jezus de Christus, het Paasmysterie, het mysterie van ons leven na de dood.

En tot slot wens ik u allen: Zalig Pasen, Jezus leeft, alleluja, alleluja! Amen.

Pastor Marianus Jehandut SVD