2021 Preek zaterdag 1 Mei Binnenwaai

5e zondag van Pasen Han 9,26-31; Joh 15,1-8

Los van Mij kunt gij niets!

Lieve parochianen, zusters en broeders en u die deze viering thuis via livestreaming gaat volgen. Zoals u weet zitten we nog steeds in de coronatijd. Momenteel is men heel druk bezig met het vaccineren van mensen. De pastorie van onze Martelaren van Gorcum kerk wordt daarvoor gebruikt. Wij hopen dat we daardoor zo snel mogelijk afkomen van het coronavirus en dat we terug kunnen gaan naar het nieuwe normaal waar we naar verlangen. Laten we daarop blijven hopen en bidden.

En we mogen nu blij zijn dat we vanaf afgelopen woensdag heel voorzichtig van de versoepeling van de coronaregels kunnen gaan genieten. De avondklok is opgegeven, de terrassen gaan open, wij kunnen weer winkelen zonder afspraak enz. Maar met de versoepeling van de coronaregels moeten we niet in de situatie van India terecht komen. Blijf daarom maar voorzichtig in de omgang met elkaar.

Vandaag zijn we op de vijfde zondag van Pasen gekomen. Wat wil God vandaag tegen ons zeggen? In de Schriftlezingen die we net gehoord hebben, nodigt God ons allen opnieuw uit om samen na te denken en te mediteren over onze sterke verbondenheid met Hem en met Jezus.

Op de afgelopen zondag noemde Jezus zich de goede herder voor zijn schapen. En vandaag ziet Hij zich als de wijnstok, en zijn Vader ziet Hij als de wijnbouwer. “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer”, zegt Jezus. Hier zien we duidelijk de sterke verbondenheid  tussen Jezus en zijn Vader. En die verbondenheid bepaalde de positie en de kwaliteit van het leven van Jezus Christus tussen de mensen toentertijd.

Ook verbeeldt Jezus in het evangelie van vandaag zijn sterke verbondenheid nu  met ons allen. Jezus nodigt ons vandaag uit om in verbondenheid met Hem en met zijn hemelse Vader te blijven. Die verbondenheid is de absolute voorwaarde voor ons om ons leven zo vruchtbaar mogelijk te maken en bovendien veel vruchten te kunnen dragen.

“Blijf in Mij”, zegt Jezus, “Dan blijf Ik in u.” Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf maar alleen als zij aan de wijnstok blijft. Ik ben de wijnstok en jullie de ranken. Wie in Mij blijft en Ik in hem of haar, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.” Deze woorden laten ons zien dat we God, Jezus hard nodig hebben in ons leven.

God, Jezus en de Heilige Geest zijn de bron van inspiratie en de bron van de innerlijke kracht en bemoediging die we nodig hebben  in ons leven. Zonder God kunnen we niets.

Een concreet voorbeeld daarvoor kunnen we vandaag duidelijk zien in het leven van sint Paulus uit de eerste lezing over de handelingen der apostelen. Voordat Paulus in Jezus geloofde was hij met verkeerde dingen in zijn leven bezig. De boosheid en het kwaad bezielden zijn leven volledig. Hij had de volgelingen van Jezus overal vervolgd en hen vermoord of in de gevangenis  gezet. Voor zijn slechte daden had hij toentertijd een officiële toestemming van de autoriteiten uit Jeruzalem gekregen.

Met die toestemming ging hij van Jeruzalem naar Damascus toe om de vrienden van Jezus aan te pakken en hen in de gevangenis te zetten. Maar, onderweg naar de stad Damascus, verscheen de levende Jezus aan hem in de vorm van een stralend licht. Door het gebeuren werd Paulus ineens blind. God, Jezus vroeg Ananias om hem te helpen. Door het gebed van Ananias kon hij weer zien. En daarna vroeg hij Ananias om hem te dopen. Dat was zijn bekeringsproces.   

Daarna sloot Paulus zich bij de vrienden van Jezus aan. Overal verkondigde Hij samen met hen de blijde boodschap, vertelde hij over zijn bekeringsproces en over zijn geloof in Jezus Christus, de Man van Nazareth. Hier zien we duidelijk dat Jezus Christus het leven van Paulus totaal heeft veranderd. Jezus heeft zijn leven vruchtbaar gemaakt. De vruchten van zijn werk kunnen we lezen in het nieuwe Testament.

De blijde boodschap van vandaag is heel passend bij onze corona situatie. In deze moeilijke situatie hebben we meer dan ooit een sterke verbondenheid met God, met Jezus nodig. Via onder andere de sociale media zijn er mensen op zoek gegaan naar het spirituele voedsel om hun verbondenheid met God, met Jezus te versterken en te bewaren. Gods kracht geeft hen en ons de troost en de bemoediging om deze moeilijke situatie te kunnen dragen.

Laten we in God, in Jezus blijven geloven. Hij zal ons leven vruchtbaar maken. De vruchten van ons geloof in God, in Jezus zouden kunnen zijn: in vrede met elkaar samen leven, elkaar helpen, elkaar liefhebben, elkaar zien als broeders en zusters – Fratelli Tutti, aandacht hebben voor het milieu om ons heen, enz.  

Met dit alles zusters en broeders, kunnen we de woorden die Jezus vandaag tot ons spreekt goed tot ons laten doordringen: “ Ik ben de wijnstok en jullie de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik in hem of haar ben, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets.” God, versterk onze verbondenheid met u, met elkaar en met uw schepping. Amen.

Pastor Marianus Jehandut SVD.