2021 Preek zondag 10 oktober Martelaren van Gorcum

28e zondag door het jaar B MvG

Wijsheid. 7, 7-11; Marcus. 10, 17-30

Wat is de ware rijkdom in ons leven?

Sommige mensen zeggen dat kinderen, familie, vrienden

en kennissen het meest kostbare in hun leven zijn. 

Anderen zeggen dat geld, dure auto’s, telefoon,

computer en het huis dat zijn.

Weer andere mensen zeggen dat het geloof, een goede gezondheid, vrede

en elkaar vertrouwen de meest kostbare zaken in hun leven zijn.

En weer een andere groep mensen zegt dat je leven en je talenten het kostbaarste in je leven zijn.

Hierover heeft ieder van ons zijn of haar eigen mening.

Dat is ook goed en terecht.

Wat zegt Jezus vandaag erover?

Jezus Christus, de Man van Nazareth

nodigt ons vandaag uit om samen na te denken

over onze houding tegenover God, tegenover onze medemensen

en tegenover de wereldse rijkdom.

Het evangelie van vandaag is het vervolg van het evangelie

van de afgelopen zondag.

Misschien gaan we net zoals de jonge man in het evangelie

met zijn allen aan Jezus vragen “Goede Meester,

hoe kan ik het eeuwig leven krijgen?”

Wat me verbaast is het antwoord van Jezus, namelijk

dat alleen God goed is, verder niemand.

Deze woorden van Jezus zetten mij aan het denken over ons leven.

Als Jezus geen goed mens zou zijn geweest,

dan beseffen we dat niemand goed is in deze wereld

dan God alleen.  

Met deze woorden liet Jezus ons iets zien

over zijn houding tegenover God en tegenover de mensen.

Voor ons betekent het dat wij allemaal op weg zouden moeten gaan

om een goede mens te worden zoals God dat wil.

Met zijn allen gaan we het proberen natuurlijk.

Uit onze eigen ervaring weten we wel dat het geen gemakkelijke weg is.

De Jonge man zei tot Jezus:

‘Meester, ik houd me aan al die regels van Mozes. Al mijn hele leven.’

Hij verwacht van Jezus zeker een positieve reactie.

Misschien willen ook wij dezelfde woorden tegen Jezus zeggen.

En verwachten ook wij een positieve reactie van Hem.

Het is  voor Jezus echter niet voldoende de tien geboden te onderhouden.

Als je dat doet, doe je inderdaad niets slechts, maar doe je dan ook iets goeds?

Dat is precies wat Jezus aan de jonge man

en dus ook aan ons vraagt en van ons verlangt:

dat we meer doen dan ons aan de tien geboden houden.

Dat we afstand nemen van onszelf en van onze drang naar rijkdom

en bezit.

En om dit vervolgens te delen met mensen in nood.

Met andere woorden:

dat we evenveel van onze naasten houden als van onszelf.

Maar afstand nemen van zijn drang naar bezit

ziet de jonge man echt niet zitten, waarop Jezus reageert

met zijn beroemde uitspraak:

‘Voor een kameel is het gemakkelijker

door het oog van een naald te gaan

dan voor een rijke om in het koninkrijk van God te komen.’

In Jezus’ tijd werden rijkdom en bezit gezien

als beloning van God aan hen die zijn geboden onderhielden.

En nu zegt Jezus het tegenovergestelde:

rijkdom maakt het je onmogelijk om in Gods koninkrijk

van liefde, vrede en gerechtigheid te komen.

Daarom zegt Jezus tot de jonge man en misschien ook tot ons:

“Er is nog één ding dat je moet doen.

Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen.

Dan ligt er in de hemel een grote beloning voor je klaar.

Als je alles weggegeven hebt, kun je terug komen en met mij meegaan.”

Jezus wil dat de jonge man en wij Hem met lege handen gaan volgen.

Dan ervaren we pas dat Jezus de enige rijkdom is in ons leven.

In de kerkgeschiedenis zien we dat tal van heiligen

Jezus volgden zonder veel wereldse rijkdom en bezit.

Hier denken we aan de heiligen: Franciscus van Assisi,

moeder Teresa, pater Damiaan van Molokai enz.

Ze zijn voor ons de goede voorbeelden

hoe wij Jezus kunnen navolgen in ons leven.  

De uitdaging in onze tijd!

In de afgelopen dagen hoorden we via de sociale media

over de Pandora papers affaire;

over mensen die heel veel geld hebben besteed

in de bedrijven in andere landen.

Ze hebben geen belasting betaald aan het land.

Deze groep mensen willen rijker en rijker worden: hebzucht.

Ze lijken heel veel geld nodig te hebben om zich in hun leven

tevreden of gelukkig te voelen.

Deze groep mensen is verslaafd aan geld.

Ze zijn alleen maar bezig met hun eigen belang.

Ze denken niet aan mensen in nood.

Ik vraag me af: waarom hebben ze zo veel geld nodig  

om hun leven gelukkig te kunnen zijn? Waar komt die drang vandaan?

Die vraag beantwoorden is de grote uitdaging in deze moderne tijd.

En wij?

Ik denk dat er niemand van ons is

die iets te maken heeft met deze Pandora papers affaire.

Wij hebben een spirituele houding nodig

met betrekking tot ons bezit en onze rijkdom.

We zouden onze rijkdom kunnen gebruiken

als ‘middel’ om in Gods ogen goed te leven hier op deze aarde.

Onze rijkdom zouden we kunnen gebruiken om God en onze naasten te dienen.

Wat is dan onze ware rijkdom?

Ieder van ons mag voor zichzelf antwoord geven op die vraag.

Wij hebben namelijk allemaal de beste rijkdom van God ontvangen

te weten: ons leven en onze talenten.

De eerste lezing van deze zondag uit het boek Wijsheid kan ons verder helpen om onze houding met betrekking tot ons bezit te bepalen:

“De geest van wijsheid kwam tot mij.

Ik schatte haar hoger dan skepters en tronen

en ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar.”

Laten we de Wijsheid opnemen in ons hart.

God, Jezus zal ons daartoe helpen. Amen.

P.M.Jehandut SVD.