2021 Preek zondag 13 juni Anna-Bonifatiuskerk

Preek 11e zondag door het jaar B

Ezechiël 17,22-24; Marcus 4,26-34.

Geloven in de kiemkracht van het Rijk Gods

Lieve parochianen. Deze dagen genieten we van het mooi weer. We zien de mooie natuur en wij genieten ervan. Vanaf afgelopen week hebben we veel zon gehad. Nu mogen we onze zomerkleding weer aantrekken. Onze scholieren mogen weer naar school en de werknemers mogen weer naar hun kantoor gaan. Dit is mogelijk geworden dankzij de versoepeling van de coronaregels en het succes van het vaccinatieproces in ons land.

Velen van ons zijn al gevaccineerd, meen ik. Dat is heel goed om covid19 verder te verslaan. Maar wij weten allemaal dat het coronavirus helemaal nog niet weg is uit onze wereld en uit onze samenleving. Laten wij de vrijheid die we nu hebben met grote voorzichtigheid genieten en vol verantwoordelijkheid dragen. De huidige versoepeling van de coronaregels kunnen we zien als resultaat van het door ons allemaal naleven van de coronarepels in de praktijk.

Tijdens het mooie weer van afgelopen zondag hebben we over de eucharistie nagedacht en gemediteerd. De eucharistie is het hart van onze katholieke kerk wereldwijd.  Alle zeven sacramenten die de Katholieke kerk heeft -en ook Gods Woord in de Bijbel-mogen we zien en beschouwen als middel dat wij kunnen gebruiken om de groei van ons geloof verder door te zetten.  

De Schriftlezingen van deze zondag zie ik als de Laudato Si lezing. Beide lezingen spreken over de kracht van de natuur. Deze verhalen kunnen ons helpen om het geheim van Gods koninkrijk beter te leren kennen en te begrijpen. Net als de planten of een mosterdzaadje, zo is het ook met Gods koninkrijk. Het maakt een groeiproces door.

Het groeiproces begint gewoon met iets heel kleins, zoals een mosterdzaadje. In de eerste lezing uit de profeet Ezechiël zei God: “Ik zal de bovenste van de jonge takken, een twijgje plukken en Ik zal het planten op de hoge berg; op het gebergte van Israëls hoogland zal ik het planten. Het zal takken dragen, vrucht vormen en een prachtige ceder worden.”

In die passage gebruikte God toentertijd het woord “zal”. Ik zal een jonge tak, een twijgje plukken… Dit verwijst naar de toekomst die nog moet gebeuren. Dit was en is Gods plan voor de mensen ten tijde van de profeet Ezechiël en nu voor ons. De profeet Ezechiël was de zoon van een Joodse priester en behoorde bij de eerste groep Israëlieten die Nebukadnezar II in 598 voor Christus naar Babylon voerde. Hij was tijdgenoot van de profeet Jeremia.

De bovengenoemde passage uit de tijd van Ezechiël is een vooraankondiging van de komst van een Messias die komen zal. In dat verband drukt het alleluia vers van deze zondag het heel mooi en heel passend bij dit thema uit: ‘Gezegend de Koning die komt, in de naam des Heren’.

Wie is deze Koning die komen zal in de naam des Heren? Hij is niemand anders dan Jezus Christus, de Messias, de Gezalfde. Hij is de concrete vervulling van Gods belofte aan de profeet Ezechiël en zijn tijdsgenoten. Verder is  deze Jezus de personificatie van Gods koninkrijk op deze aarde. Hij is naar deze wereld gekomen in de naam van zijn hemelse Vader.

Hij is naar deze wereld gekomen om Gods rijk van vrede, liefde en gerechtigheid te brengen en het gestalte te geven. Hierover sprak Jezus in de beeldtaal of in gelijkenissen zoals wij net gehoord hebben in de evangelielezing van deze zondag. Daardoor konden de mensen en zijn leerlingen de boodschap van Jezus over Gods Rijk makkelijker begrijpen.

En wat kunnen we concreet doen met Gods Rijk in ons dagelijks leven, zusters en broeders? Zoals de man in het evangelie die op zijn land zaait en zoals het mosterdzaadje dat gezaaid wordt in de grond, Gods Rijk concreet maken, zo maken wij ook Gods Rijk concreet doordat we elkaar liefhebben, in vrede met elkaar samen leven en onze naasten helpen. Door dit alles stralen we in ons dagelijks leven Gods Rijk uit naar de wereld en naar alle mensen om ons heen.

Hiervoor hebben we Gods groeikracht nodig. Daarom zijn deze gelijkenissen een uitnodiging voor ons allen om in alle omstandigheden te blijven geloven in de kiemkracht van het Rijk Gods. God, geef ons uw Geest die we nodig hebben om uw Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid uit te kunnen dragen naar de wereld en naar alle mensen om ons heen. Amen.   

P.M.Jehandut SVD