2021 Preek zondag 14 februari Anna-Bonifatiuskerk

6e zondag door het jaar B – 2021

In de tijd van Jezus, werden mensen met lepra vermeden en verwaarloosd.   Ze hadden geen plaats in de samenleving en ze woonden op eenzame plaatsen buiten de stad.  Ze leden niet alleen lichamelijke pijn, maar vooral ook geestelijke pijn.  Hun eigen familieleden lieten hen in de steek.  In de samenleving, hadden ze geen menselijke waardigheid en status.

Mensen dachten dat ze zondaars waren en dat ze werden vervloekt door God.  Mensen bleven op grote afstand van de melaatsen.  Jezus echter, had medelijden met de melaatsen. In het evangelie van vandaag raakt Jezus een melaatse aan en maakt hem rein.   In actie van Jezus, zien wij drie goddelijke eigenschappen.

Ten eerste, in de samenleving, vluchten mensen weg van de melaatsen, maar Jezus komt heel dicht bij deze melaatse en raakt zelfs zijn gewond lichaam aan.  Dat aanraken van het lichaam van de melaatse man is een echt symbool van goddelijke liefde en medelijden.

Ten tweede, Jezus doet wat zijn hart hem ingeeft.  Mensen in zijn omgeving zijn bang om de regels te overtreden en om door anderen veroordeeld te worden.  Vanwege het gevaar voor besmetting, moest je de melaatsen op een veilige afstand houden.  Jezus doorbreekt de taboe.

Ten derde, Jezus geeft de melaatse zijn menselijke waardigheid terug en laat hem terugkeren in de samenleving.  Daarom laat Jezus hem naar een priester gaan om zich officieel genezen te laten verklaren en om opnieuw in de samenleving geaccepteerd te worden.

Lepra was vroeger een ongeneeslijke en besmettelijke ziekte.  Mensen waren bang besmet te worden en daarom de melaatsen op afstand gehouden.  Nu hebben wij de juiste medicijnen ontdekt en hebben wij een oplossing voor de ziekte.   Maar nu hebben wij ander vormen van lepra in onze samenleving.  Mensen worden gediscrimineerd op grond van kleur, ras, taal, cultuur en sociale of economische status.  Meestal zijn wij onbewust van onze vooroordelen over anderen.  Vanwege onze vooroordelen kunnen wij gemakkelijk onze naasten veroordelen.

Vandaag roept Jezus ons op om medelijden te hebben met anderen.  Wij moeten proberen de moeilijkheden van anderen te zien om hen beter te kunnen begrijpen. Op deze manier kunnen wij bijdragen aan een oplossing voor hun problemen. Inderdaad onze echte blijschap ligt in de dienst voor anderen.  Een voorbeeld voor ons…..

In 1864, ging Pater Damiaan uit Belgie naar Molokai (een kleine eiland van Hawai) als missionaris. Hij werkte in een leprakolonie en hij had veel zorg en aandacht voor de melaatsen.  Hij diende hen dag en nacht.  Hij bleef heel dicht bij de melaatsen.  Op een zondag gebeurde het tijdens de eucharistie viering. Aan het begin van zijn preek, zei Damiaan, ” wij de melaatsen….”  Iedereen was verbaasd!  Ze vroegen elkaar, “waarom zegt hij, wij de melaatsen…….(met inbegrip van hem)?” Daarna liet Damiaan hen zijn handen zien.  Zijn handen en voeten waren al met lepra geïnfecteerd. Hij had zestien jaar lang de melaatsen gediend en uiteindelijk stierf hij zelf ook aan lepra.

“Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.”(Johannes 15:13)

Pater James Arul SVD