2021 Preek zondag 18 april Gerardus Majella

3e zondag van Pasen

Handelingen 3,13-15.17-19; 1Johannes 2,1-5a; Lucas 24,35-48

Ontmoeting met de levende Jezus na Pasen

Lieve parochianen, zusters en broeders. Vandaag zijn we op de derde zondag van Pasen gekomen. Men is op dit moment heel druk bezig met het vaccineren van mensen. Daardoor hopen we dat we zo snel mogelijk afkomen van het coronavirus en dat we terug mogen gaan naar het nieuwe normaal waar we naar verlangen. Laten we daarvoor blijven hopen en bidden.

Wat is de blijde boodschap voor ons vandaag? De schriftlezingen van deze zondag vertellen ons over de sociale situatie van mensen in Jeruzalem toentertijd na Pasen. Daar vertelde men onder elkaar niet meer over de dood van Jezus op het kruis en over zijn begrafenis, maar meer over de ontmoeting met Jezus die opgestaan is uit de dood.

De evangelielezing van deze zondag is het vervolg van het evangelie verhaal van de Emmaüsgangers. Van het dorp Emmaüs waren ze terug gegaan naar Jeruzalem om hun ervaring over hun ontmoeting met de Levende Jezus aan andere leerlingen te vertellen. Uit het evangelie verhaal hebben we gehoord dat de leerlingen van Jezus Hem hebben gezien en ontmoet. In diezelfde periode ook, hebben de Emmaüsgangers de levende Jezus herkend bij het breken van het brood, toen ze samen met Jezus aten.

Toen ze bezig waren met het vertellen over hun ontmoeting met Jezus, kwam Hij ineens in hun midden staan en zei: “Vrede zij met jullie.”  Deze woorden heeft Jezus ook op de afgelopen zondag tot zijn leerlingen en tot ons gesproken. Toen de leerlingen van Jezus deze woorden uit de mond van een onbekende persoon hoorden waren ze bang. Ze dachten toen dat ze een geest hadden gezien, omdat ze op dat moment Jezus niet onmiddellijk herkenden.

Maar, uit de paasverhalen begrijpen we dat na Pasen de levende Jezus zijn leerlingen overal volgde waar ze waren. Ze konden Hem niet altijd letterlijk zien, maar Hij was en is altijd aanwezig bij zijn leerlingen en vrienden. En wanneer Hij zich aan zijn leerlingen wou laten zien, begroette Hij hun altijd met dezelfde woorden: ‘Vrede zij met jullie.’     Het breken van het brood en het samen eten heeft Jezus vaak gebruikt als middel om zijn aanwezigheid bij zijn leerlingen te bevestigen; om te laten zien dat Hij echt leeft.    

Hebben jullie hier iets te eten, vroeg Jezus aan zijn leerlingen. Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. Jezus nam het aan en at het voor hun ogen op. Daarna legde Jezus hun de Schriften uit en zei: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’

Op dat moment opende Jezus hun geest en hun verstand zodat ze de inhoud van de heilige Schriften goed zouden kunnen verstaan. Toen gaf Jezus hen zijn missionaire opdracht door zodat ze de boodschap van Pasen, van bekering en van vergiffenis van de zonden, aan alle volkeren overal ter wereld konden verkondigen, te beginnen in  Jeruzalem.

De apostel Petrus heeft de missionaire opdracht van Jezus geprobeerd gestalte te geven. Wij zien dat duidelijk in de eerste lezing uit de handelingen der apostelen. In zijn toespraak herinnerde Petrus alle bewoners van Jeruzalem en hun leiders eraan wat ze fout hebben gedaan tegen Jezus en over degene die deze Jezus uit de dood heeft doen opstaan. God, in wie ze geloofd hebben, heeft Jezus Christus, de Man van Nazareth opnieuw tot leven gebracht.

Nadrukkelijk zei Petrus verder tot alle bewoners van Jeruzalem dat ze zich allemaal moesten bekeren van hun tekortkomingen. “Bekeert u zei Petrus, en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist.” Met deze woorden nodigde Petrus die mensen uit om hun relatie met Jezus, met God te herstellen. Dat is misschien de reden waarom Jezus na Pasen dezelfde woorden keer op keer tot zijn leerlingen bleef zeggen: “Vrede zij met jullie.”   

In dat verband biedt de tweede lezing van vandaag ons een nieuw perspectief om ons innerlijke en geestelijke leven met het Paasgeloof verder te laten groeien. Wij geloven in Jezus Christus die onze voorspreker is bij God de Vader. Hij zal onze zonden en de zonden van de hele wereld vergeven. Ook daarvoor is Hij naar deze wereld gekomen.

Lieve parochianen, zusters en broeders, openen wij dan ons hart om de aanwezigheid van de  levende Jezus Christus, de Man van Nazareth tijdens deze viering te kunnen ervaren. Onzichtbaar gaat Hij met ons mee in dit leven. En door middel van zijn Woord en de heilige communie ontmoeten we vandaag de levende Jezus opnieuw in deze viering. Heer Jezus, sterk ons geloof. Amen.

Pastor Marianus Jehandut SVD