2021 Preek zondag 22 augustus Gerardus Majellakerk

21e zondag door het jaar B Gerardus Majella

Jozua 24,1-2a.15-17.18b./Johannes 6,60-69

Wat kiezen wij?

Keuzes maken

Ieder mensen kind heeft

zijn of haar eigen ervaring gehad

in het maken van min of meer fundamentele levenskeuzes:

zoals bijvoorbeeld:

de keuze voor een school, een studierichting,

een beroep, een levenspartner, een huwelijk, een huis.

De keuze voor een eenvoudige levensstijl, een nieuwe auto,

een nieuwe mobiele telefoon, een nieuwe computer.

De keuze voor een religie, een kerk, een politieke partij,

een huisarts, een tandarts, een mondhygiëniste,

de keuze voor een uitvaartondernemer, een crematie

en begraafplaats, een vakantiebestemming enz.

De blijde boodschap van vandaag

gaat over het maken

van fundamentele levenskeuzes

in het leven van de mensen toen

in de tijd van de profeet Jozua,

en in de tijd van Jezus.

Laten we er nu samen over nadenken.

Jozua was de opvolger van Mozes.

Hij leefde in de 12e eeuw vóór Christus.

Hij was een leider in Palestina

bij het begin van de geschiedenis van Israël.

Toen de Israëlieten en Jozua in  Sichem terechtkwamen

daagde Jozua hen uit om te kiezen

tussen God, de HEER

of de afgoden van de Eufraat

of die van de Amorieten,

waar ze op dat moment woonden.

Uiteindelijk hebben de Israëlieten God, de HEER gekozen

net zoals Jozua en zijn familie.

Hun keuze voor de HEER had direct te maken

met hun concrete ervaring met de HEER

in hun dagelijks leven.

Dat de HEER hen had bevrijd

van de onderdrukking van de Farao in Egypte,

dat de HEER met hen mee ging in hun leven,

dat Hij hen beschermd had tegen het kwaad.  

Hun concrete ervaring met de HEER in hun dagelijks leven

was het fundament van hun keuze voor God, de HEER.

Wat kozen de mensen in de tijd van Jezus?

Er waren veel volgelingen van Jezus

die niet meer naar Hem wilden luisteren of in Hem geloven.

Waarom?

Hij tot hen zei dat Hij het levend brood was

dat uit de hemel is neergedaald

en dat dat brood zijn lichaam was en zijn bloed

en dat het brood de mens het eeuwig leven zou geven.

Die woorden waren te zwaar

en te moeilijk voor hen om te kunnen begrijpen.

Als reactie daarop gingen de mensen bij Jezus weg.

Ze hebben Hem achter zich gelaten.

Jezus verbaasde zich toen

over het ongeloof van die mensen.

Op dat moment vroeg Jezus

aan zijn twaalf leerlingen:

‘Willen jullie soms ook weggaan?’

Namens de twaalf zei Petrus tot Jezus

dat ze in Hem wilden blijven geloven.

Ze hadden Jezus gekozen

omdat ze een mooie ervaring hebben gehad met Hem.

Voor hen was Jezus een inspirerend mens,

die hen in de moeilijke momenten van hun leven troostte en bemoedigde.

En meer nog,

hen een nieuw perspectief gaf

voor de verre toekomst van hun leven,

namelijk het eeuwig leven.

Daarom wilden ze bij Jezus blijven.

De uitdaging van nu.

Soms horen we mensen zeggen

dat ze de kerk willen verlaten,

dat ze zich uit willen schrijven als lid van onze kerk.

Omdat ze niet tevreden zijn

met wat in de kerk gebeurt.

Die groep mensen heeft letterlijk

en figuurlijk onze kerk verlaten.

Dat is heel triest om te weten.

In de stilte van mijn hart vraag ik me af

of die mensen ook werkelijk God, Jezus willen verlaten

als ze het niet eens zijn met wat er in de kerk gebeurt.

Daarover krijgen we niet altijd een duidelijk antwoord.

Vandaag daagt Jezus ons allen uit:

‘Willen jullie soms ook weggaan van Mij?’

Zoals Jozua en Petrus deden

willen we misschien tegen Jezus zeggen

dat we in de goede en slechte tijden van ons leven

in Hem willen blijven geloven.

Waarom?

Omdat wij weten wie Jezus in werkelijkheid is.

Voor ons is Hij de weg    

naar een waardevol leven hier op aarde.

Wij geloven dat Hij de weg is naar de eindbestemming

van ons leven

en die wij noemen: God

Als de ABG parochiegemeenschap

mogen we vandaag blij zijn

omdat we dadelijk een kind gaan dopen

in de naam van de Heer.

Izabella is de roepnaam van het kind.

Zij is de lieve dochter van Max en Hilda.

Beiden zijn ze trouw kerkbezoekers

van de ABG parochiegemeenschap.

Wij zullen Izabella helpen

om te kunnen groeien in het geloof

zodat ze de zegen van Christus mag ontvangen

in haar verdere leven.

Samen met Jozua, Petrus en Izabella

mogen we vandaag ons geloof

in God, in Jezus opnieuw bevestigen.

Dat wij voor altijd in Hem blijven geloven.

Ik sluit nu mijn woorden af

met de woorden van paus Franciscus die zegt:

“Geloof helpt ons

de betekenis van het leven te vatten:

dat er Iemand is die ons oneindig bemint

en dat die Iemand God is.” (Paus Franciscus P. 57).

Amen.

P.M. Jehandut SVD.