2021 Preek zondag 24 oktober Gerardus Majellakerk

30e zondag door het jaar B GM

Jeremia 31,7-9/Marcus 10,46-5

Missiezondag!

Onze viering zijn we begonnen met een mooi lied:

Wij treden biddend in uw licht,

op U is onze hoop gericht,

die alles wat op aarde leeft

te allen tijd uw liefde geeft.

De drie andere coupletten zijn een gebed  

tot God de Vader, tot de Zoon, Jezus Christus

en de Heilige Geest.

Via dit lied drukken wij naar God onze hoop uit

dat Hij onze moeilijke levenssituaties

mag veranderen en verbeteren.

Dit is een gebed van en voor mensen in nood.

De noodsituatie zien we dagelijks in onze samenleving

en horen we ook via de sociale media.

Op dit moment wordt onze samenleving

direct geconfronteerd met de woningnood,

zowel voor mensen die hier al wonen en werken

als voor de vluchtelingen uit bijvoorbeeld Afghanistan.

De woningnood is groot.

Onze regering is al lang bezig

om deze woningnood in Nederland op te lossen.

Maar de echte oplossing daarvoor is nog niet in zicht.

Mensen die nog geen huis hebben moeten lang wachten.

De vluchtelingen hebben nog lang te maken met

administratieve procedures.

Als samenleving hebben we hieromtrent heel veel geduld nodig.

Wat zeggen de Schriftlezingen van deze zondag over deze noodsituatie?

De bovengenoemde noodsituaties waren er ook

in de tijd van de profeet Jeremia en Jezus.

Maar de vormen daarvan zijn verschillend.

Jeremia leefde ongeveer 570 jaar voor Christus.

Dat is lang geleden.

God gaf zijn boodschap van hoop aan Jeremia

die deze boodschap verder moest vertellen aan het volk Israël.

De kern van de boodschap ging over

een betere en nieuwe toekomst voor dat volk.

Namelijk dat God het volk Israël van alle delen van de wereld

bijeen wilde brengen, ook blinden, lammen gingen mee.

Ze kwamen terug in tranen, ze hieven smeekbeden aan,

Ik zal hen leiden, zei God.

Ik breng hen naar de stromende beken

en voer hen over de geëffende paden.

Want, ik ben voor Israël een vader.

Hoe was de noodsituatie die Jezus tegen kwam?

Toen Jezus en zijn leerlingen de stad Jericho verlieten,

Kwam Jezus langs de weg de blinde bedelaar-Bartimeus tegen.

Bartimeus was de zoon van Timeüs.

Ik heb medelijden met deze blinde man.

Zijn situatie was erg moeilijk.

Hij deed wat hij kon om te overleven.

Bartimeus echter verlangde om te kunnen zien.

Hij wilde graag de schoonheid van Gods schepping

met eigen ogen zien.

Waarschijnlijk had hij van de mensen om hem heen

al iets over Jezus gehoord.

Dat Hij een blinden mens ziende kon maken.

Daarom schreeuwde hij van een grote afstand tot Jezus:

Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’

Bartimeus schreeuwde niet één keer,

maar keer op keer.

Toen Jezus dat hoorde, bleef Hij staan

en zei tegen de mensen om hem heen:

‘Roep hem.’

M.a.w: Laat hem bij Mij komen.

Met enthousiasme ging de blinde man naar Jezus toe.

‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ vroeg Jezus hem.

Hij zei direct tegen Jezus: ‘Heer, maak dat ik weer kan zien.’

‘Ga heen, uw geloof heeft u gered,’ zei Jezus.

 Met deze woorden genas Jezus hem:

Als teken van dankbaarheid

volgde Bartimeus Jezus op zijn weg.

Uitdaging in deze moderne tijd!

Hoe kunnen we een andere Bartimeus in onze omgeving

helpen om het goede van het leven te zien?

Hierbij denken we aan de vluchtelingen en de mensen

die de woningnood aan den lijve ervaren;

aan onze medemensen die verslaafd zijn

aan drugs, alcohol enz.

Hoe kunnen we mensen die geen dak boven hun hoofd hebben helpen?

Ik denk dat ieder van ons deze groepen mensen al geholpen heeft.

Wij deden en doen dat op onze eigen manier.

Toevallig ken ik een parochiaan van onze ABG parochie

die een medeparochiaan geholpen heeft door hem

een geldbedrag te geven

om de huur van zijn woning te kunnen betalen.

Ik vertel dit aan u

omdat ik betroken ben geweest bij dat gebeuren.

De man was heel blij en dankbaar voor die hulp.

In onze ABG parochie hebben we op dit moment

twee inloophuizen waar wij mensen

die het minder getroffen hebben in dit leven kunnen helpen.

Daar is iedereen welkom, ook de vluchtelingen.

Daar krijgt men genoeg aandacht en een luisterend oor.

Daar voelt men de liefdevolle zorg voor elkaar.

Dat is de juiste plek om elkaar te ontmoeten

en de verhalen met elkaar te delen.

En wij?

Bovengenoemde voorbeelden zijn

heel passend bij deze missiezondag.

De missie van de kerk tegenwoordig is ver weg en ook dichtbij.

Jezus nodigt ons vandaag opnieuw uit

om mee te werken aan zijn missie idealen voor mensen

in onze omgeving, de omgeving waar wij werken en wonen.

Ik zie onze missie in deze moderne tijd als ‘een verbinding maken’.

Als kerk maken we verbinding met mensen in nood,

met mensen die ziek zijn en zich eenzaam voelen,

met mensen die geen toekomstperspectief hebben in hun leven,

met ouderen en met jongeren,

met mensen van andere culturen en van andere religies,

met mensen die verslaafd zijn aan alcohol en drugs, enz.

Dat heeft Jezus zelf ook gedaan.

Jezus verbond zich met de blinde Bartimeus.

Bartimeus kreeg nieuwe energie van Jezus.

Laten wij het voorbeeld van Jezus navolgen,

dat wij zelf verbinding maken met mensen in nood

en ook met mensen die het goed hebben in dit leven.

Want, God houdt van ieder mensenkind.

God, Jezus zal ons daartoe helpen.

Ik wens u allen een fijne missiezondag toe.

Amen.

P.M.Jehandut SVD.