2021 Preek zondag 25 juli Gerardus Majella

17e zondag door het jaar B 2 Kon 4,42-44; Joh 6,1-15

Deel je brood met mensen in nood

Terugkijken naar de installatie dag

Sommigen van u hebben mijn installatie-viering

als de nieuwe pastoor van

ons samenwerkingsverband Clara-Franciscus 

van zondag 11 juli

in de Martelaren van Gorcum kerk bijgewoond.

Mag ik nu in het kort erover vertellen

voor degenen die niet aanwezig waren?

Mgr. Hendriks, pater Bert Wooning svd,

-de voormalige administrator –

van onze regio-parochies  

en ikzelf gingen voor in de viering.

De vertegenwoordigers

van onze zeven kerkgemeenschappen

van onze regio-parochies -van Zuidoost tot IJburg –

waren aanwezig.

Tijdens de viering werden er zeven kaarsen aangestoken

als symbool van de eenheid en saamhorigheid

binnen en tussen onze regio-parochies.

De viering was zeer goed voorbereid en verzorgd

door de installatie liturgie-commissie.

En die viering was voor mij persoonlijk

en voor onze regio-parochies een nieuw begin.

Sinds die dag ben ik pastoor geworden

van onze regio-parochies. 

Ik aanvaard deze uitdagende taak

als teken van mijn missionaire leven

en mijn diep geloof in God, in Jezus

die mij geroepen heeft om de vreugde

van het evangelie met andere mensen te delen.

Geef dat brood aan de hongerige mensen!

zei de profeet Elisa aan de man uit Baäl-Salisa.

Hij deed wat Elisa tegen hem zei.

Elisa leefde van 881-870 vóór Christus.

Deze woorden zijn  

heel passend voor onze huidige situatie.

Uitdaging voor ons

Bestaat een dergelijke uitdagende situatie ook in onze huidige tijd?

Ja, zeker. Wanneer wij naar onze medemensen

in Limburg, België, Duitsland, en China kijken.

Mensen die getroffen zijn door watersnood

van de afgelopen dagen. Ze zijn alles kwijt.

De nood is groot. Wij hebben medelijden met hen.

Hun pijn is ook onze pijn.

Hun verdriet is ook ons verdriet.

Iets verder weg van ons land.

Een groot aantal vluchtelingen in Griekenland

verkeren op dit moment in nood.

De Griekse-regering heeft aan hen

een verblijfsdocument gegeven.

Ze mogen daar blijven.

Maar, dat document is geen redding, betekent voor hun slechts een donkere toekomst waarin ze voor hun leven

zelf verantwoording moeten nemen in alles.

Ze zitten zonder hulp, zonder werk, zonder huisvesting.

Dus, ook letterlijk en figuurlijk zonder brood.

Met hun officiële EU document

willen ze naar west Europa komen.

Brussel zegt dat Griekenland deze mensen moeten helpen.

Maar Griekenland kan dat probleem niet alléén aan.

Deze mensen hebben geen toekomst.

Hun leven ziet er somber en donker uit.

De nood van deze mensen weten we allemaal.

Wat deed Jezus voor deze mensen?

Geef hen te eten zei Hij tot zijn leerlingen.

Met de vijf broden en twee vissen van een jongen

gaf Jezus vijfduizend mannen te eten.

Jezus deed dat met de hulp van een jongen.

Die mensen hadden goed gegeten.

Jezus was de redding in hun nood.

Wat kunnen we voor mensen in nood betekenen?

Wat kunnen we voor mensen in Limburg betekenen?

Wat kunnen we doen voor vluchtelingen in Griekenland

en in onze samenleving?

In deze noodsituatie kon ik amper

het tweede couplet van de lofzang zingen.

Mijn mond durft zich niet te openen of te zingen.

De situatie is heel moeilijk en heel zwaar.

Ik herhaal nog eens dat lied voor u:

‘Zingt voor het heilig hemels brood,

dat ons versterkt in alle nood,

dat ons doet leven na de dood;

alleluia, alleluia.’

In onze ABG parochie bieden we onze hulp aan hen 

via de hangmannen- en kiemkrachtprojecten.

In de coronatijd hebben we ook kleding

en dergelijke artikelen verzameld,

en die naar vluchtelingencentra gebracht.  

In Amsterdam Zuidoost zijn er

twee centra waar deze mensen hulp kunnen vragen,

namelijk bij het Jeanette Noëlhuis en bij Stap Verder.

En wij? Wat kunnen we doen voor die mensen?

In deze moeilijke situatie voel ik me machteloos.

Bidden voor hen alleen is niet genoeg.

Misschien dat sommige van u

hulp voor onze medemensen in Limburg

via bankrekeningnummer: 777 hebben overgemaakt.

Of misschien hebt u ook de vluchtelingen

die rond lopen in ons land geholpen.

Het is goed dat u dat deed en doet.

In deze tijd heeft Jezus onze hulp nodig

om mensen in nood te helpen.

Hij daagt ons uit om in actie te komen.

Wij kunnen mensen in nood helpen op onze eigen manier.

Dat is geen verplichting, maar een uitnodiging.

Als u mensen in nood gaat helpen

doe dat met liefde.

Als u dat zo doet

deelt u de vreugde van het evangelie met mensen in nood.

Dan kunnen we het communie lied

uit volle borst zingen:

‘De mensen moeten sterven voor elkander

het kleinste zaad wordt levend brood

zo voedt de een de ander.

En zo heeft onze God zich ook gedragen

en zo is Hij het leven zelf

voor iedereen op aarde.’

In deze moeilijke situatie

spreekt onze paus Franciscus de hoop uit:

‘De hoop nodigt ons uit te erkennen

dat er altijd een uitweg is,

dat we altijd van koers kunnen veranderen,

dat we altijd iets kunnen doen

om de problemen op te lossen (Paus F.p 29).’

Amen.

P.M.Jehandut svd.