2021 Preek zondag 26 december Anna-Bonifatiuskerk

Feest van de Heilige Familie Jezus, Maria en Josef

2e Kerstdag – AnnaBon, 26 december 2021

Sirach 3,2-6.12-14, Kolossenzen 3,12-21, Lucas 2,41-52

Een goed gezin

Ik wens u allen zalig Kerstfeest met Gods zegen. Zoals in het vorige jaar en afgelopen jaar vieren we de Kerstmis en het feest van de heilige familie in de sfeer van de corona pandemie. De huidige strenge coronamaatregelen beperken het aantal van de aanwezige parochianen in onze kerst- en andere vieringen, zoals dat ook vandaag gebeurd is. Wij hopen dat we zo snel mogelijk af komen van de strenge coronamaatregelen. Deze moeilijke situatie dragen we samen met het geduld, de liefde en vrede van het Kerstkind. Het Kerstkind heeft onder ons gewoond. Immanuel: God-met-ons.

In de eerste Kerstnacht ontstond de heilige familie: Jezus, Maria en Jozef. De geboorte van Christus maakte het gezin van Maria en Jozef heilig. De kerk noemt het gezin ‘de heilige familie.’ Wie maakte het gezin van Jozef en Maria, heilig? Jezus Christus, de Zoon van God, het Kerstkind is de bron van heiligheid, zowel voor het gezin van Maria en Jozef, als voor onze gezinnen en voor alle gezinnen overal ter wereld. Ons geloof in  Christus maakt onze gezinnen en ons leven heilig. Daarvoor mogen we God danken.

Vandaag vieren we samen het feest van de heilige familie. Door ons geloof horen we allen -die hier aanwezig zijn- bij de heilige familie van Christus. Laten we samen dit familie feest met vreugde en blijheid vieren. Jezus Christus, het Kerstkind brengt ons samen, als broeders en zusters voor en met elkaar, zeker in de ongemakkelijke corona-situatie.

Wij moeten ons niet bang laten maken door de komst van de omikronvariant. De kracht van ons gebed en ons geloof mogen we gebruiken om te vechten tegen deze gevaarlijke ziekte. Vergeet niet zusters en broeders dat ons geloof in God, in Christus sterker is dan de omikron variant. Natuurlijk moeten we ons zelf met de boosterprik en de huidige basis coronamaatregelen wapenen tegen dat virus. Daardoor hopen we dat onze wereld zo snel mogelijk bevrijd zal raken uit de gevangenis van de omikronvariant. En daarvoor moeten we bidden.

De eerste lezing uit het boek van Jezus Sirach leert ons vandaag over onze dagelijkse houding tussen ons: -mensen met God, en tussen mensen onderling. ‘Wie zijn vader eert zal een lang leven genieten en wie zijn vader gehoorzaamt verkwikt het hart van zijn moeder. Wie de Heer vreest, eert zijn ouders.’ Zijn deze oude woorden nog relevant of passend bij onze huidige moderne en geseculariseerde samenleving, zusters en broeders?

Persoonlijk wil ik nu tot u allen zeggen dat deze woorden zeer goed en heel passend zijn bij onze moderne tijd. Want, dagelijks spreken we met elkaar of via de sociale media erover dat we liefdevol en met veel respect moeten omgaan met God, met elkaar en met de natuur. Onze huidige moderne samenleving geeft veel aandacht aan onze ouderen. Regelmatig proberen we hen bezoeken en te helpen zolang we dat kunnen.

‘Kind, zegt Sirach in de eerste lezing, draag zorg voor je ouders op hun oude dag en doe hen geen verdriet zolang ze nog leven.’  Deze woorden willen ons allen eraan herinneren dat we meer aandacht en liefde moeten geven aan onze ouderen. Dit kunnen we doen via onze huisbezoekactiviteiten. Wat zou het mooi zijn als ieder van ons een huisbezoek wil doen aan ouderen in onze parochiegemeenschap. Uw aanwezigheid bij hen thuis is heel waardevol. Dat heb ik zelf ervaren door mijn huisbezoekactiviteiten.

Laten we samen verder kijken naar de activiteiten van Jezus, Maria en Jozef. Ze gingen op bedevaartreis van Nazareth  naar Jeruzalem om deel te nemen aan het Joodse Paasfeest. Dat duurt drie dagen lang. Daar gingen de ouders van Jezus traditiegetrouw elk jaar heen. Jezus was al 12 jaar oud toen hij met zijn ouders naar Jeruzalem reisde. Daar in de tempel deed Jezus iets wonderlijks met de Joodse leraren. En hij deed dat helemaal alleen, zonder de aanwezigheid van zijn ouders. Jezus stelde zich zelfstandig op, zoals de moderne kinderen van onze tijd. Maar de tijd daarvoor was voor hem nog niet rijp genoeg. Jezus ging met zijn ouders mee, terug naar Nazareth. Hij gehoorzaamde aan zijn ouders. Een goede jonge man.

Onze aandacht gaat nu verder uit naar de gebrokene gezinnen, naar kinderen die zonder hun ouders moeten opgroeien, naar de alleenstaande moeders en vaders, naar de kinderen die het minder goed hebben in het leven. In het kerstkind drukken we onze solidariteit uit met hen. In de naam van het Kerstkind proberen we aandacht te schenken aan deze groep mensen om ons heen. En wij nemen hen mee in ons hart en ons gebed.   

Zusters en broeders,

Wat wij van de heilige familie kunnen leren is dat we onze kinderen kunnen proberen op te voeden met niet alleen de wereldse goederen, maar ook met de kracht van ons geloof. De kracht van ons geloof geeft ons en onze kinderen  het inzicht, de inspiratie en de wijsheid die wij en zij nodig hebben in het dagelijks leven. Moge het voorbeeld van het leven van de heilige familie ons inspireren en ontwikkelen tot het vormen van een goede familie. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

P.M.Jehandut SVD.